LogoopenSUSE Build Service > Projects
Sign Up | Log In

Lietukas 42.2 mini

Šiame „Lietuko“ atvaizdyje įdiegti tik pagrindiniai paketai, tad nėra tam tikrų programų ir funkcijų, kurios paprastas būna pilnojoje versijoje. 

Pilnų „Lietuko“ atvaizdžių ieškokite:
https://susestudio.com/a/CttYWz
http://download.vikis.lt/lietukas

Source Files

Filename Size Changed Actions
config-cdroot.tgz 4.61 KB over 1 year ago Download File
config.kiwi 5.24 KB about 1 year ago Download File
config.sh 11.8 KB over 1 year ago Download File
plymouth.tar 10.3 MB over 1 year ago
root.tar 21.5 MB over 1 year ago

Comments for home:embar-:Lietukas (0)

Login required, please login or signup in order to comment