File gd-CVE-2016-6214.patch of Package gd.2670

--- a/src/gd_tga.c
+++ b/src/gd_tga.c
@@ -99,7 +99,7 @@ BGD_DECLARE(gdImagePtr) gdImageCreateFromTgaCtx(gdIOCtx* ctx)
 			if (tga->bits == TGA_BPP_24) {
 				*tpix = gdTrueColor(tga->bitmap[bitmap_caret + 2], tga->bitmap[bitmap_caret + 1], tga->bitmap[bitmap_caret]);
 				bitmap_caret += 3;
-			} else if (tga->bits == TGA_BPP_32 || tga->alphabits) {
+			} else if (tga->bits == TGA_BPP_32 && tga->alphabits) {
 				register int a = tga->bitmap[bitmap_caret + 3];
 
 				*tpix = gdTrueColorAlpha(tga->bitmap[bitmap_caret + 2], tga->bitmap[bitmap_caret + 1], tga->bitmap[bitmap_caret], gdAlphaMax - (a >> 1));
@@ -159,16 +159,12 @@ int read_header_tga(gdIOCtx *ctx, oTga *tga)
 	printf("wxh: %i %i\n", tga->width, tga->height);
 #endif
 
-	switch(tga->bits) {
-	case 8:
-	case 16:
-	case 24:
-	case 32:
-		break;
-	default:
-		gd_error("bps %i not supported", tga->bits);
+	if (!((tga->bits == TGA_BPP_24 && tga->alphabits == 0)
+		|| (tga->bits == TGA_BPP_32 && tga->alphabits == 8)))
+	{
+		gd_error_ex(GD_WARNING, "gd-tga: %u bits per pixel with %u alpha bits not supported\n",
+			tga->bits, tga->alphabits);
 		return -1;
-		break;
 	}
 
 	tga->ident = NULL;
openSUSE Build Service is sponsored by