File slurm-2.4.4-init.patch of Package slurm.13628

diff -aruN slurm-2.4.4.orig/etc/init.d.slurmdbd.in slurm-2.4.4/etc/init.d.slurmdbd.in
--- slurm-2.4.4.orig/etc/init.d.slurmdbd.in	2012-11-02 17:46:12.000000000 +0100
+++ slurm-2.4.4/etc/init.d.slurmdbd.in	2012-11-17 19:00:06.079651971 +0100
@@ -15,7 +15,7 @@
 # Required-Stop:   $remote_fs $syslog $network munge
 # Should-Start:   $named
 # Should-Stop:    $named
-# Default-Start:   2 3 4 5
+# Default-Start:   2 3 5
 # Default-Stop:   0 1 6
 # Short-Description: SLURM database daemon
 # Description:    Start slurm to provide database server for SLURM
diff -aruN slurm-2.4.4.orig/etc/init.d.slurm.in slurm-2.4.4/etc/init.d.slurm.in
--- slurm-2.4.4.orig/etc/init.d.slurm.in	2012-11-02 17:46:12.000000000 +0100
+++ slurm-2.4.4/etc/init.d.slurm.in	2012-11-17 18:59:51.799652475 +0100
@@ -19,7 +19,7 @@
 # Required-Stop:   $remote_fs $syslog $network munge
 # Should-Start:   $named
 # Should-Stop:    $named
-# Default-Start:   2 3 4 5
+# Default-Start:   2 3 5
 # Default-Stop:   0 1 6
 # Short-Description: slurm daemon management
 # Description:    Start slurm to provide resource management