File gupnp-av_0.5.2-0maemo2+0m5.dsc of Package gupnp-av

Format: 1.0
Source: gupnp-av
Version: 0.5.2-0maemo2+0m5
Binary: libgupnp-av-doc, libgupnp-av-1.0-dev, libgupnp-av-1.0-2-dbg, libgupnp-av-1.0-2
Maintainer: Maemo Multimedia <multimedia@maemo.org>
Architecture: any
Standards-Version: 3.7.2
Build-Depends: debhelper (>= 5), cdbs, libgupnp-1.0-dev (>= 0.12), gtk-doc-tools (>= 0.7)
Original-Maintainer: Ross Burton <ross@debian.org>
Files: 
 ad1251ea40bc5f2f920501bc510ebd95 64279 gupnp-av_0.5.2-0maemo2+0m5.tar.gz