File 0001-keymap-Add-Lenovo-Enhanced-USB-Keyboard.patch of Package systemd

From d258d4967eb24122c2b1014d4e873f61b633f1d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Pitt <martin.pitt@ubuntu.com>
Date: Sun, 25 May 2014 11:57:22 +0200
Subject: [PATCH] keymap: Add Lenovo Enhanced USB Keyboard

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=77234
---
 hwdb/60-keyboard.hwdb |   12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)

diff --git hwdb/60-keyboard.hwdb hwdb/60-keyboard.hwdb
index 832c686..fe5b3ee 100644
--- hwdb/60-keyboard.hwdb
+++ hwdb/60-keyboard.hwdb
@@ -579,6 +579,18 @@ keyboard:dmi:bvn*:bvr*:svnLENOVO*:pn*IdeaPad*Z370*:pvr*
 keyboard:dmi:bvn*:bvr*:bd*:svnLENOVO*:pn*Lenovo*V480*:pvr*
  KEYBOARD_KEY_f1=f21
 
+# enhanced USB keyboard
+keyboard:usb:v04B3p301B*
+ KEYBOARD_KEY_90001=prog1 # ThinkVantage
+ KEYBOARD_KEY_90002=screenlock
+ KEYBOARD_KEY_90003=file
+ KEYBOARD_KEY_90004=wordprocessor
+ KEYBOARD_KEY_90005=spreadsheet
+ KEYBOARD_KEY_90006=calc
+ KEYBOARD_KEY_90007=mail
+ KEYBOARD_KEY_90008=www
+
+
 ###########################################################
 # Logitech
 ###########################################################
-- 
1.7.9.2