File 1087-infinit-timeout-for-kmod-loaded-modules.patch of Package systemd

---
 src/udev/udev-event.c |  42 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 src/udev/udev.h    |  1 +
 src/udev/udevd.c   |  23 +++++++++++++++++++++--
 3 files changed, 64 insertions(+), 2 deletions(-)

--- src/udev/udev-event.c
+++ src/udev/udev-event.c	2014-09-24 14:32:53.115639820 +0000
@@ -959,6 +959,46 @@ void udev_event_execute_rules(struct ude
     }
 }
 
+#ifdef HAVE_KMOD
+static inline void udev_check_and_set_kmod(enum udev_builtin_cmd builtin_cmd, struct udev_event *event) {
+    char filename[UTIL_PATH_SIZE];
+    switch (builtin_cmd) {
+    case UDEV_BUILTIN_KMOD:
+        snprintf(filename, sizeof(filename), "/run/udev/kmod/%u", (unsigned)getpid());
+        touch(filename);
+    default:
+        break;
+    }
+}
+
+static inline void udev_check_and_unset_kmod(enum udev_builtin_cmd builtin_cmd, struct udev_event *event) {
+    char filename[UTIL_PATH_SIZE];
+    switch (builtin_cmd) {
+    case UDEV_BUILTIN_KMOD:
+        snprintf(filename, sizeof(filename), "/run/udev/kmod/%u", (unsigned)getpid());
+        unlink(filename);
+    default:
+        break;
+    }
+}
+
+bool udev_check_for_kmod(pid_t pid) {
+    char filename[UTIL_PATH_SIZE];
+    struct stat st;
+    snprintf(filename, sizeof(filename), "/run/udev/kmod/%u", (unsigned)pid);
+    if (stat(filename, &st) == 0) {
+        return true;
+    }
+    return false;
+}
+#else
+# define udev_set_kmod (a,b)
+# define udev_unset_kmod(a,b)
+bool udev_check_for_kmod(pid_t pid) {
+    return false;
+}
+#endif
+
 void udev_event_execute_run(struct udev_event *event, usec_t timeout_usec, usec_t timeout_warn_usec, const sigset_t *sigmask) {
     struct udev_list_entry *list_entry;
 
@@ -970,7 +1010,9 @@ void udev_event_execute_run(struct udev_
             char command[UTIL_PATH_SIZE];
 
             udev_event_apply_format(event, cmd, command, sizeof(command));
+            udev_check_and_set_kmod(builtin_cmd, event);
             udev_builtin_run(event->dev, builtin_cmd, command, false);
+            udev_check_and_unset_kmod(builtin_cmd, event);
         } else {
             char program[UTIL_PATH_SIZE];
             char **envp;
--- src/udev/udevd.c
+++ src/udev/udevd.c	2014-09-24 15:02:30.895592379 +0000
@@ -76,6 +76,7 @@ static int children_max;
 static int exec_delay;
 static usec_t event_timeout_usec = 180 * USEC_PER_SEC;
 static usec_t event_timeout_warn_usec = 180 * USEC_PER_SEC / 3;
+static bool event_killkmod = false;
 static sigset_t sigmask_orig;
 static UDEV_LIST(event_list);
 static UDEV_LIST(worker_list);
@@ -1017,6 +1018,12 @@ static void kernel_cmdline_options(struc
             }
             event_timeout_usec *= USEC_PER_SEC;
             event_timeout_warn_usec = (event_timeout_usec / 3) ? : 1;
+        } else if (startswith(opt, "udev.killkmod=")) {
+            r = parse_boolean(opt + 14);
+            if (r < 0)
+                log_warning("Invalid udev.killkmod Ignoring: %s", opt + 14);
+            else
+                event_killkmod = r;
         }
 
         free(s);
@@ -1065,7 +1072,7 @@ int main(int argc, char *argv[]) {
     }
 
     for (;;) {
-        int option, r;
+        int option;
 
         option = getopt_long(argc, argv, "c:de:DtN:hV", options, NULL);
         if (option == -1)
@@ -1356,6 +1363,12 @@ int main(int argc, char *argv[]) {
     udev_list_node_init(&event_list);
     udev_list_node_init(&worker_list);
 
+    r = mkdir_p("/run/udev/kmod", 0755);
+    if (r < 0 && errno != EEXIST) {
+        log_error("could not create /run/udev/kmod: %m");
+        goto exit;
+    }
+
     for (;;) {
         static usec_t last_usec;
         struct epoll_event ev[8];
@@ -1440,7 +1453,13 @@ int main(int argc, char *argv[]) {
 
                 if (worker->state != WORKER_RUNNING)
                     continue;
-
+#ifdef HAVE_KMOD
+                if (udev_check_for_kmod(worker->pid)) {
+                    log_debug("worker [%u] %s is using kmod", worker->pid, worker->event->devpath);
+                    if (!event_killkmod)
+                        continue;
+                }
+#endif
                 ts = now(CLOCK_MONOTONIC);
 
                 if ((ts - worker->event_start_usec) > event_timeout_warn_usec) {
--- src/udev/udev.h
+++ src/udev/udev.h	2014-09-24 14:33:33.824008084 +0000
@@ -88,6 +88,7 @@ int udev_event_spawn(struct udev_event *
           char *result, size_t ressize);
 void udev_event_execute_rules(struct udev_event *event, usec_t timeout_usec, usec_t timeout_warn_usec,
                struct udev_rules *rules, const sigset_t *sigset);
+bool udev_check_for_kmod(pid_t pid);
 void udev_event_execute_run(struct udev_event *event, usec_t timeout_usec, usec_t timeout_warn_usec, const sigset_t *sigset);
 int udev_build_argv(struct udev *udev, char *cmd, int *argc, char *argv[]);