File gcc34-gnuc-rh-release.patch of Package gcc3

2004-10-18 Jakub Jelinek <jakub@redhat.com>

	* c-cppbuiltin.c (define__GNUC__): Also define __GNUC_RH_RELEASE__.

--- gcc/c-cppbuiltin.c.jj	2004-03-08 18:48:58.000000000 +0100
+++ gcc/c-cppbuiltin.c	2004-10-18 16:40:14.450009521 +0200
@@ -254,14 +254,14 @@ define__GNUC__ (void)
 {
  /* The format of the version string, enforced below, is
   ([^0-9]*-)?[0-9]+[.][0-9]+([.][0-9]+)?([- ].*)? */
- const char *q, *v = version_string;
+ const char *q, *v = version_string, *vstart, *vend;
 
  while (*v && ! ISDIGIT (*v))
   v++;
  if (!*v || (v > version_string && v[-1] != '-'))
   abort ();
 
- q = v;
+ vstart = q = v;
  while (ISDIGIT (*v))
   v++;
  builtin_define_with_value_n ("__GNUC__", q, v - q);
@@ -289,6 +289,30 @@ define__GNUC__ (void)
 
  if (*v && *v != ' ' && *v != '-')
   abort ();
+
+ vend = v;
+ v = strchr (v, '(');
+ if (v != NULL && strncmp (v + 1, "Red Hat ", 8) == 0)
+  {
+   v += 9;
+   if (strncmp (v, "Linux ", 6) == 0)
+	v += 6;
+
+   if (strncmp (v, vstart, vend - vstart) != 0
+	 || v[vend - vstart] != '-')
+	abort ();
+
+   v += vend - vstart + 1;
+   q = v;
+   if (!ISDIGIT (*v))
+	abort ();
+   while (ISDIGIT (*v))
+	v++;
+   builtin_define_with_value_n ("__GNUC_RH_RELEASE__", q, v - q);
+
+   if (*v && *v != ')' && *v != '.')
+	abort ();
+  }
 }
 
 /* Hook that registers front end and target-specific built-ins. */
openSUSE Build Service is sponsored by