File 0001-Update-czech-translation.patch of Package vlc

From 8ceb45fe0cb04308b6e02759d553f66085df2c3e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Tom=C3=A1=C5=A1=20Chv=C3=A1tal?= <tchvatal@suse.com>
Date: Sun, 29 Apr 2018 12:26:37 +0200
Subject: [PATCH] Update czech translation
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Signed-off-by: Tomáš Chvátal <tchvatal@suse.com>
---
 po/cs.po | 3729 ++++++++++++++++++++++++--------------------------------------
 1 file changed, 1411 insertions(+), 2318 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 39e05fe319..c621cb1d75 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -23,7 +23,7 @@
 # Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2014-2016
 # Tomáš Souček <soucek.gns@gmail.com>, 2014
 # Václav Pavlíček <v.pavlicek@centrum.cz>, 2012
-# Vít Pelčák, 2012,2015,2016
+# Vít Pelčák, 2012,2015,2016,2018
 # Vojtěch Smejkal <smejkalv@gmail.com>, 2009
 # Zuzana Wolfová <painteddreaming@gmail.com>, 2014
 msgid ""
@@ -31,8 +31,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: vlc 3.0.0-rc3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: vlc-devel@videolan.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-04-19 08:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:54+0000\n"
-"Last-Translator: M T <michtrz@gmail.com>, 2017\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-03-29 12:25+0000\n"
+"Last-Translator: Tomáš Chvátal <tomas.chvatal@gmail.com>, 2018\n"
 "Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/yaron/teams/16553/cs/)\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -96,8 +96,8 @@ msgstr "Nastavení pro rozhraní vstupu VLC"
 msgid "Hotkeys settings"
 msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
 
-#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3115 src/libvlc-module.c:1492
-#: modules/access/imem.c:64
+#: include/vlc_config_cat.h:53 src/input/es_out.c:3115
+#: src/libvlc-module.c:1492 modules/access/imem.c:64
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:171
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:414 modules/gui/macosx/VLCOutput.m:92
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:95
@@ -204,11 +204,11 @@ msgstr "Nastavení OSD, titulků a překrývacích obrazů"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:88
 msgid "Splitters"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdělovače"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:89
 msgid "Video splitters separate the stream into multiple videos."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdělovače videa rozdělují proud do více videí."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:97
 msgid "Input / Codecs"
@@ -216,7 +216,7 @@ msgstr "Vstup / Kodeky"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:98
 msgid "Settings for input, demultiplexing, decoding and encoding"
-msgstr "Nastavení pro vstupy, kodéry a převodníky."
+msgstr "Nastavení pro vstupy, kodéry a dekodéry."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:101
 msgid "Access modules"
@@ -224,8 +224,8 @@ msgstr "Přístupové moduly"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:103
 msgid ""
-"Settings related to the various access methods. Common settings you may want "
-"to alter are HTTP proxy or caching settings."
+"Settings related to the various access methods. Common settings you may want"
+" to alter are HTTP proxy or caching settings."
 msgstr ""
 "Nastavení různých metod přístupu. Obecná nastavení, která můžete chtít "
 "upravit, jsou HTTP proxy nebo nastavení velikosti mezipaměti."
@@ -285,21 +285,13 @@ msgstr "Proudový výstup"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:129
 msgid ""
-"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when "
-"saving incoming streams.\n"
-"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module "
-"that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/"
-"RTSP).\n"
-"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, "
-"duplicating...)."
-msgstr ""
-"Nastavení proudového výstupu se používají v případě proudového serveru nebo "
-"při ukládání příchozích proudů.\n"
-"Proudy jsou muxovány a následně odeslány přes modul \"přístupu k výstupu\", "
-"který může proud uložit do souboru nebo jej odeslat dále (UDP, HTTP, RTP/"
-"RSTP).\n"
-"Moduly sout proudů umožňují pokročilé zpracování proudů (překódování, "
-"duplikaci...)."
+"Stream output settings are used when acting as a streaming server or when saving incoming streams.\n"
+"Streams are first muxed and then sent through an \"access output\" module that can either save the stream to a file, or stream it (UDP, HTTP, RTP/RTSP).\n"
+"Sout streams modules allow advanced stream processing (transcoding, duplicating...)."
+msgstr ""
+"Nastavení proudového výstupu se používají v případě proudového serveru nebo při ukládání příchozích proudů.\n"
+"Proudy jsou muxovány a následně odeslány přes modul \"přístupu k výstupu\", který může proud uložit do souboru nebo jej odeslat dále (UDP, HTTP, RTP/RSTP).\n"
+"Moduly sout proudů umožňují pokročilé zpracování proudů (překódování, duplikaci...)."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:137
 msgid "General stream output settings"
@@ -311,14 +303,10 @@ msgstr "Multiplexery"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:141
 msgid ""
-"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the "
-"elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to "
-"always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
+"Muxers create the encapsulation formats that are used to put all the elementary streams (video, audio, ...) together. This setting allows you to always force a specific muxer. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each muxer."
 msgstr ""
-"Multiplexy tvoří výsledné formáty obsahující všechny základní proudy (obraz, "
-"zvuk, ...). Toto nastavení umožňuje vždy vynutit konkrétní multiplex. To si "
-"pravděpodobně nepřejete.\n"
+"Multiplexy tvoří výsledné formáty obsahující všechny základní proudy (obraz, zvuk, ...). Toto nastavení umožňuje vždy vynutit konkrétní multiplex. To si pravděpodobně nepřejete.\n"
 "Také můžete nastavit výchozí nastavení pro každý multiplex."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:147
@@ -327,14 +315,10 @@ msgstr "Přístup k výstupu"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:149
 msgid ""
-"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This "
-"setting allows you to always force a specific access output method. You "
-"should probably not do that.\n"
+"Access output modules control the ways the muxed streams are sent. This setting allows you to always force a specific access output method. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each access output."
 msgstr ""
-"Moduly přístupu k výstupu řídí způsoby, jakými jsou muxované proudy "
-"odesílány. Umožňují vynutit použití specifické metody přístupu, ale asi "
-"byste to neměli dělat.\n"
+"Moduly přístupu k výstupu řídí způsoby, jakými jsou muxované proudy odesílány. Umožňují vynutit použití specifické metody přístupu, ale asi byste to neměli dělat.\n"
 "Nastavení umožňuje přiřadit výchozí parametry pro každý přístup."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:154
@@ -343,14 +327,10 @@ msgstr "Paketizéry"
 
 #: include/vlc_config_cat.h:156
 msgid ""
-"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. "
-"This setting allows you to always force a packetizer. You should probably "
-"not do that.\n"
+"Packetizers are used to \"preprocess\" the elementary streams before muxing. This setting allows you to always force a packetizer. You should probably not do that.\n"
 "You can also set default parameters for each packetizer."
 msgstr ""
-"Paketizéry se pouzívají k předzpracování základních proudů před multiplexem. "
-"Toto nastavení umožňuje vždy vynutit paketizér. To si pravděpodobně "
-"nepřejete.\n"
+"Paketizéry se pouzívají k předzpracování základních proudů před multiplexem. Toto nastavení umožňuje vždy vynutit paketizér. To si pravděpodobně nepřejete.\n"
 "Také můžete nastavit výchozí parametry pro každý paketizér."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:162
@@ -390,10 +370,11 @@ msgstr "Seznam skladeb"
 #: include/vlc_config_cat.h:174
 msgid ""
 "Settings related to playlist behaviour (e.g. playback mode) and to modules "
-"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" modules)."
+"that automatically add items to the playlist (\"service discovery\" "
+"modules)."
 msgstr ""
-"Nastavení vztahující se k chování seznamu skladeb (např. režim přehrávání) a "
-"k modulům, které automaticky přidávají položky do tohoto seznamu (moduly "
+"Nastavení vztahující se k chování seznamu skladeb (např. režim přehrávání) a"
+" k modulům, které automaticky přidávají položky do tohoto seznamu (moduly "
 "hledání služeb)."
 
 #: include/vlc_config_cat.h:178
@@ -452,7 +433,7 @@ msgstr "Vyberte adresář"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:51
 msgid "Select Folder"
-msgstr "Vybrat složku"
+msgstr "Vyberte složku"
 
 #: include/vlc_intf_strings.h:55
 msgid "Media &Information"
@@ -589,57 +570,62 @@ msgstr "Vlny"
 #: include/vlc_intf_strings.h:100
 msgid ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
-"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player Help</"
-"h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on VideoLAN's <a "
-"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If you are a "
-"newcomer to VLC media player, please read the<br><a href=\"http://wiki."
-"videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction to VLC media "
-"player</em></a>.</p><p>You will find some information on how to use the "
-"player in the <br>\"<a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
-"Play_HowTo\"><em>How to play files with VLC media player</em></a>\" document."
-"</p><p>For all the saving, converting, transcoding, encoding, muxing and "
-"streaming tasks, you should find useful information in the <a href=\"http://"
-"wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming Documentation</"
-"a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult the <a href="
-"\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge base</a>.</p><p>To "
-"understand the main keyboard shortcuts, read the <a href=\"http://wiki."
-"videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking "
-"any question, please refer yourself to the <a href=\"http://www.videolan.org/"
-"support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might then get (and give) help on the "
-"<a href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a href=\"http://www."
-"videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC channel "
-"(<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the project</"
-"h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to help the "
-"community, to design skins, to translate the documentation, to test and to "
-"code. You can also give funds and material to help us. And of course, you "
-"can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Welcome to VLC media player "
+"Help</h2><h3>Documentation</h3><p>You can find VLC documentation on "
+"VideoLAN's <a href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a> website.</p><p>If "
+"you are a newcomer to VLC media player, please read the<br><a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Introduction"
+" to VLC media player</em></a>.</p><p>You will find some information on how "
+"to use the player in the <br>\"<a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>How to play "
+"files with VLC media player</em></a>\" document.</p><p>For all the saving, "
+"converting, transcoding, encoding, muxing and streaming tasks, you should "
+"find useful information in the <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Streaming "
+"Documentation</a>.</p><p>If you are unsure about terminology, please consult"
+" the <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">knowledge "
+"base</a>.</p><p>To understand the main keyboard shortcuts, read the <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">shortcuts</a> "
+"page.</p><h3>Help</h3><p>Before asking any question, please refer yourself "
+"to the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>You might "
+"then get (and give) help on the <a "
+"href=\"http://forum.videolan.org\">Forums</a>, the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">mailing-lists</a> or our IRC"
+" channel (<em>#videolan</em> on irc.freenode.net).</p><h3>Contribute to the "
+"project</h3><p>You can help the VideoLAN project giving some of your time to"
+" help the community, to design skins, to translate the documentation, to "
+"test and to code. You can also give funds and material to help us. And of "
+"course, you can <b>promote</b> VLC media player.</p></body></html>"
 msgstr ""
 "<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; "
-"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vítejte v nápovědě pro VLC media player</"
-"h2><h3>Dokumentace</h3><p>Dokumentaci k VLC najdete na VideoLAN <a href="
-"\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Pokud jste ve VLC media player "
-"nováček, přečtěte si<br><a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
-"VLC_for_dummies\"><em>Úvod do VLC media player</em></a>.</p><p>Zde najdete "
-"nějaké informace o tom, jak používat přehrávač:<br>\"<a href=\"http://wiki."
-"videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak přehrát soubory s VLC media "
-"player</em></a>\" dokument.</p><p>Pro všechny ukládání, zpracování, "
-"transkódování, kódování, multiplex a streamování úkolů, byste měli najít "
-"užitečné informace na <a href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:"
-"Streaming_HowTo\">Dokumentace Streamingu</a>.</p><p>Pokud si nejste jisti s "
-"terminologií, poraďte se s <a href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base"
-"\">databází znalostí</a>.</p><p>Chcete-li porozumět hlavním klávesovým "
-"zkratkám, přečtěte si stránku: <a href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys"
-"\">zkratky</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Než položíte jakýkoliv dotaz, tak se "
-"převědčte, jestli to už někdo neudělal za vás: <a href=\"http://www.videolan."
-"org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Zde se dá hledat pomoc: <a href="
-"\"http://forum.videolan.org\">Fórum</a>, a <a href=\"http://www.videolan.org/"
-"vlc/lists.html\">Mailing-listy</a> nebo náš IRC kanál (<em>#videolan</em> na "
-"irc.freenode.net).</p><h3>Přispět na projekt</h3><p>Můžete pomoci projektu "
-"VideoLAN tím, že darujete část svého času na pomoc komunitě. Můžete "
-"navrhnout skiny (vzhled) rozhraní, překládat dokumentace, testovat a kód, "
-"apod... Můžete také darovat finanční prostředky a materiál, aby jste nám "
-"pomohli. A samozřejmě, můžete <b>propagovat</b> VLC media player.</p></"
-"body></html>"
+"charset=utf-8\" /></head><body><h2>Vítejte v nápovědě pro VLC media "
+"player</h2><h3>Dokumentace</h3><p>Dokumentaci k VLC najdete na VideoLAN <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org\">wiki</a>.</p><p>Pokud jste ve VLC media "
+"player nováček, přečtěte si<br><a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:VLC_for_dummies\"><em>Úvod do "
+"VLC media player</em></a>.</p><p>Zde najdete nějaké informace o tom, jak "
+"používat přehrávač:<br>\"<a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Play_HowTo\"><em>Jak přehrát "
+"soubory s VLC media player</em></a>\" dokument.</p><p>Pro všechny ukládání, "
+"zpracování, transkódování, kódování, multiplex a streamování úkolů, byste "
+"měli najít užitečné informace na <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo\">Dokumentace "
+"Streamingu</a>.</p><p>Pokud si nejste jisti s terminologií, poraďte se s <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Knowledge_Base\">databází "
+"znalostí</a>.</p><p>Chcete-li porozumět hlavním klávesovým zkratkám, "
+"přečtěte si stránku: <a "
+"href=\"http://wiki.videolan.org/Hotkeys\">zkratky</a>.</p><h3>Pomoc</h3><p>Než"
+" položíte jakýkoliv dotaz, tak se převědčte, jestli to už někdo neudělal za "
+"vás: <a href=\"http://www.videolan.org/support/faq.html\">FAQ</a>.</p><p>Zde"
+" se dá hledat pomoc: <a href=\"http://forum.videolan.org\">Fórum</a>, a <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/vlc/lists.html\">Mailing-listy</a> nebo náš "
+"IRC kanál (<em>#videolan</em> na irc.freenode.net).</p><h3>Přispět na "
+"projekt</h3><p>Můžete pomoci projektu VideoLAN tím, že darujete část svého "
+"času na pomoc komunitě. Můžete navrhnout skiny (vzhled) rozhraní, překládat "
+"dokumentace, testovat a kód, apod... Můžete také darovat finanční prostředky"
+" a materiál, aby jste nám pomohli. A samozřejmě, můžete <b>propagovat</b> "
+"VLC media player.</p></body></html>"
 
 #: src/audio_output/filters.c:267
 msgid "Audio filtering failed"
@@ -670,7 +656,7 @@ msgstr "Spektrum"
 
 #: src/audio_output/output.c:275
 msgid "VU meter"
-msgstr ""
+msgstr "VU metr"
 
 #: src/audio_output/output.c:314 src/libvlc-module.c:201
 msgid "Audio filters"
@@ -692,7 +678,7 @@ msgstr "Mono"
 
 #: src/audio_output/output.c:425
 msgid "Original"
-msgstr ""
+msgstr "Původní"
 
 #: src/audio_output/output.c:431 src/libvlc-module.c:197
 msgid "Dolby Surround"
@@ -750,7 +736,8 @@ msgstr "Sluchátka"
 #: modules/access/dtv/access.c:106 modules/access/dtv/access.c:115
 #: modules/access/dtv/access.c:123 modules/access/dtv/access.c:132
 #: modules/access/dtv/access.c:140 modules/access/dtv/access.c:162
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:976
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:137
+#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:976
 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:378
 msgid "Automatic"
 msgstr "Automaticky"
@@ -826,8 +813,7 @@ msgstr ""
 "[[přístup][/demux]://]URL[#[název][:kapitola][-[název][:kapitola]]]\n"
 "[:volba=hodnota ...]\n"
 "\n"
-"Mnohé z globálních nastavení --volba můžou být použity i pro specifikaci MRL "
-"jako :volba.\n"
+"Mnohé z globálních nastavení --volba můžou být použity i pro specifikaci MRL jako :volba.\n"
 "Může být specifikováno více párů :volba=hodnota.\n"
 "\n"
 "Syntaxe URL:\n"
@@ -835,7 +821,7 @@ msgstr ""
 "http://host[:port]/soubor HTTP URL\n"
 "ftp://host[:port]/soubor FTP URL\n"
 "mms://host[:port]/soubor MMS URL\n"
-"screen:// Zachycení obrazovky\n"
+"screen:// snímek obrazovky\n"
 "dvd://[zařízení] DVD zařízení\n"
 "vcd://[zařízení] VCD zařízení\n"
 "cdda://[zařízení] Zařízení pro zvuková CD\n"
@@ -847,11 +833,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/config/help.c:490
 msgid "(default enabled)"
-msgstr ""
+msgstr "(ve výchozím nastavení zapnuto)"
 
 #: src/config/help.c:491
 msgid "(default disabled)"
-msgstr ""
+msgstr "(ve výchozím nastavení vypnuto)"
 
 #: src/config/help.c:651 src/config/help.c:655
 msgid "Note:"
@@ -998,7 +984,7 @@ msgstr "Ano"
 #: src/input/es_out.c:2136
 #, c-format
 msgid "DTVCC Closed captions %u"
-msgstr ""
+msgstr "Skryté titulky DTVCC %u"
 
 #: src/input/es_out.c:2138
 #, c-format
@@ -1026,8 +1012,8 @@ msgstr "Jazyk"
 
 #: src/input/es_out.c:3109 src/input/meta.c:61
 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:83
-#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75
-#: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
+#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:112
+#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:75 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:55
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
@@ -1056,7 +1042,7 @@ msgstr "%u Hz"
 
 #: src/input/es_out.c:3133
 msgid "Bits per sample"
-msgstr "bitů na vzorek"
+msgstr "Bitů na vzorek"
 
 #: src/input/es_out.c:3138 modules/access_output/shout.c:92
 #: modules/demux/playlist/shoutcast.c:327
@@ -1086,11 +1072,11 @@ msgstr "%.2f dB"
 
 #: src/input/es_out.c:3163
 msgid "Video resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Rozlišení videa"
 
 #: src/input/es_out.c:3168
 msgid "Buffer dimensions"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost ovnávací paměti"
 
 #: src/input/es_out.c:3178 src/input/es_out.c:3181 modules/access/imem.c:93
 #: modules/access/rdp.c:73 modules/access/screen/screen.c:43
@@ -1108,39 +1094,39 @@ msgstr "Dekódovaný formát"
 
 #: src/input/es_out.c:3194
 msgid "Top left"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo nahoře"
 
 #: src/input/es_out.c:3194
 msgid "Left top"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo nahoře"
 
 #: src/input/es_out.c:3195
 msgid "Right bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Vpravo dole"
 
 #: src/input/es_out.c:3195
 msgid "Top right"
-msgstr ""
+msgstr "Vpravo nahoře"
 
 #: src/input/es_out.c:3196
 msgid "Bottom left"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo dole"
 
 #: src/input/es_out.c:3196
 msgid "Bottom right"
-msgstr ""
+msgstr "Vpravo dole"
 
 #: src/input/es_out.c:3197
 msgid "Left bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo dole"
 
 #: src/input/es_out.c:3197
 msgid "Right top"
-msgstr ""
+msgstr "Vpravo nahoře"
 
 #: src/input/es_out.c:3199
 msgid "Orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Orientace"
 
 #: src/input/es_out.c:3205 src/input/es_out.c:3223 src/input/es_out.c:3241
 #: src/input/es_out.c:3255 src/playlist/tree.c:67
@@ -1150,15 +1136,15 @@ msgstr "Nedefinovaný"
 
 #: src/input/es_out.c:3207
 msgid "ITU-R BT.601 (525 lines, 60 Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "ITU-R BT.601 (525 řádků, 60 Hz)"
 
 #: src/input/es_out.c:3209
 msgid "ITU-R BT.601 (625 lines, 50 Hz)"
-msgstr ""
+msgstr "ITU-R BT.601 (625 řádků, 50 Hz)"
 
 #: src/input/es_out.c:3217
 msgid "Color primaries"
-msgstr ""
+msgstr "Primární barvy"
 
 #: src/input/es_out.c:3224 src/libvlc-module.c:362
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.h:58
@@ -1167,20 +1153,20 @@ msgstr "Lineární"
 
 #: src/input/es_out.c:3231
 msgid "Hybrid Log-Gamma"
-msgstr ""
+msgstr "Hybridní záznam - Gamma"
 
 #: src/input/es_out.c:3235
 msgid "Color transfer function"
-msgstr ""
+msgstr "Funkce přenosu barev"
 
 #: src/input/es_out.c:3248
 msgid "Color space"
-msgstr ""
+msgstr "Barevný prostor"
 
 #: src/input/es_out.c:3248
 #, c-format
 msgid "%s Range"
-msgstr ""
+msgstr "%s Rozsah"
 
 #: src/input/es_out.c:3250
 msgid "Full"
@@ -1199,23 +1185,23 @@ msgstr "Střed"
 
 #: src/input/es_out.c:3258
 msgid "Top Left"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo nahoře"
 
 #: src/input/es_out.c:3259
 msgid "Top Center"
-msgstr ""
+msgstr "Nahoře uprostřed"
 
 #: src/input/es_out.c:3260
 msgid "Bottom Left"
-msgstr ""
+msgstr "Vlevo dole"
 
 #: src/input/es_out.c:3261
 msgid "Bottom Center"
-msgstr ""
+msgstr "Dole uprostřed"
 
 #: src/input/es_out.c:3265
 msgid "Chroma location"
-msgstr ""
+msgstr "Umístění barevné sytosti"
 
 #: src/input/es_out.c:3274
 msgid "Rectangular"
@@ -1239,10 +1225,9 @@ msgid "Yaw"
 msgstr ""
 
 #: src/input/es_out.c:3290
-#, fuzzy
 msgctxt "ViewPoint"
 msgid "Pitch"
-msgstr "Výška tónu"
+msgstr ""
 
 #: src/input/es_out.c:3292
 msgctxt "ViewPoint"
@@ -1252,31 +1237,31 @@ msgstr ""
 #: src/input/es_out.c:3295
 msgctxt "ViewPoint"
 msgid "Field of view"
-msgstr ""
+msgstr "Zorné pole"
 
 #: src/input/es_out.c:3300
 msgid "Max. luminance"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální jas"
 
 #: src/input/es_out.c:3305
 msgid "Min. luminance"
-msgstr ""
+msgstr "Minimální jas"
 
 #: src/input/es_out.c:3313
 msgid "Primary R"
-msgstr ""
+msgstr "Primární R"
 
 #: src/input/es_out.c:3320
 msgid "Primary G"
-msgstr ""
+msgstr "Primární G"
 
 #: src/input/es_out.c:3327
 msgid "Primary B"
-msgstr ""
+msgstr "Primární B"
 
 #: src/input/es_out.c:3334
 msgid "White point"
-msgstr ""
+msgstr "Bílý bod"
 
 #: src/input/es_out.c:3349 modules/access/imem.c:64
 msgid "Subtitle"
@@ -1298,11 +1283,12 @@ msgstr ""
 "Přehrávačem VLC nelze otevřít MRL '%s'. Podrobnosti naleznete v záznamu "
 "informací."
 
-#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409
-#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
+#: src/input/meta.c:55 src/input/var.c:170
+#: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:409 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:410
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:178
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:180
-#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107 modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
+#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:107
+#: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:63
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:507
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:521
 #: modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:70 modules/mux/asf.c:56
@@ -1397,11 +1383,11 @@ msgstr "Herci"
 
 #: src/input/meta.c:79 modules/demux/mp4/meta.c:101
 msgid "Album Artist"
-msgstr ""
+msgstr "Umělec alba"
 
 #: src/input/meta.c:80
 msgid "Disc number"
-msgstr ""
+msgstr "Číslo disku"
 
 #: src/input/var.c:152
 msgid "Bookmark"
@@ -1443,11 +1429,11 @@ msgstr "Předchozí titul"
 
 #: src/input/var.c:278
 msgid "Menu title"
-msgstr ""
+msgstr "Titul menu"
 
 #: src/input/var.c:285
 msgid "Menu popup"
-msgstr ""
+msgstr "Vyskakovací okno pro menu"
 
 #: src/input/var.c:319
 #, c-format
@@ -1533,8 +1519,8 @@ msgid ""
 "select the main interface, additional interface modules, and define various "
 "related options."
 msgstr ""
-"Tyto možnosti umožňují nastavit rozhraní používané VLC. Můžete vybrat hlavní "
-"rozhraní, přídavné moduly vzhledu a nastavit různé další možnosti."
+"Tyto možnosti umožňují nastavit rozhraní používané VLC. Můžete vybrat hlavní"
+" rozhraní, přídavné moduly vzhledu a nastavit různé další možnosti."
 
 #: src/libvlc-module.c:68
 msgid "Interface module"
@@ -1556,13 +1542,13 @@ msgstr "Extra moduly vzhledu"
 msgid ""
 "You can select \"additional interfaces\" for VLC. They will be launched in "
 "the background in addition to the default interface. Use a colon separated "
-"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), \"http"
-"\", \"gestures\" ...)"
+"list of interface modules. (common values are \"rc\" (remote control), "
+"\"http\", \"gestures\" ...)"
 msgstr ""
-"Můžete zvolit \"dodatečná rozhraní\" pro VLC. Budou spuštěna na pozadí navíc "
-"k výchozímu rozhraní. Použijte seznam modulů oddělených dvojtečkou (obvyklé "
-"moduly jsou například \"rc\" (dálkové ovládání), \"http\", \"gestures"
-"\", ...)."
+"Můžete zvolit \"dodatečná rozhraní\" pro VLC. Budou spuštěna na pozadí navíc"
+" k výchozímu rozhraní. Použijte seznam modulů oddělených dvojtečkou (obvyklé"
+" moduly jsou například \"rc\" (dálkové ovládání), \"http\", \"gestures\", "
+"...)."
 
 #: src/libvlc-module.c:83
 msgid "You can select control interfaces for VLC."
@@ -1594,9 +1580,11 @@ msgstr "Barevné zprávy"
 
 #: src/libvlc-module.c:96
 msgid ""
-"This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal "
-"needs Linux color support for this to work."
+"This enables colorization of the messages sent to the console. Your terminal"
+" needs Linux color support for this to work."
 msgstr ""
+"Umožňuje zbarvení zpráv odeslaných do konzoly. Váš terminál potřebuje "
+"Linuxovou podporu barev pro správnou funci."
 
 #: src/libvlc-module.c:99
 msgid "Show advanced options"
@@ -1625,14 +1613,14 @@ msgstr ""
 #: src/libvlc-module.c:117
 msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the audio subsystem, and "
-"to add audio filters which can be used for post processing or visual effects "
-"(spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in "
-"the \"audio filters\" modules section."
+"to add audio filters which can be used for post processing or visual effects"
+" (spectrum analyzer, etc.). Enable these filters here, and configure them in"
+" the \"audio filters\" modules section."
 msgstr ""
 "Volby umožnující upravit chování zvukového podsystému a přidávat zvukové "
 "filtry, které mohou být použity k postprocessingu nebo vizuálním efektům "
-"(spektrální alayzér, ...). Filtry povolíte zde a nastavíte v sekci rozšíření"
-"\"Zvukové filtry\"."
+"(spektrální alayzér, ...). Filtry povolíte zde a nastavíte v sekci "
+"rozšíření\"Zvukové filtry\"."
 
 #: src/libvlc-module.c:123
 msgid "Audio output module"
@@ -1648,11 +1636,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:129
 msgid "Media role"
-msgstr ""
+msgstr "Úloha médií"
 
 #: src/libvlc-module.c:130
 msgid "Media (player) role for operating system policy."
-msgstr ""
+msgstr "Role médií (přehrávače) pro bezpečnostní zásady operačního systému."
 
 #: src/libvlc-module.c:132 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:268
 #: modules/stream_out/display.c:40 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:410
@@ -1669,11 +1657,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:142
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Hudba"
 
 #: src/libvlc-module.c:142
 msgid "Communication"
-msgstr ""
+msgstr "Komunikace"
 
 #: src/libvlc-module.c:142 modules/meta_engine/ID3Genres.h:69
 msgid "Game"
@@ -1681,23 +1669,23 @@ msgstr "Hra"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
 msgid "Notification"
-msgstr ""
+msgstr "Oznámení"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
 msgid "Animation"
-msgstr ""
+msgstr "Animace"
 
 #: src/libvlc-module.c:143
 msgid "Production"
-msgstr ""
+msgstr "Produkce"
 
 #: src/libvlc-module.c:144
 msgid "Accessibility"
-msgstr ""
+msgstr "Přístupnost"
 
 #: src/libvlc-module.c:144
 msgid "Test"
-msgstr ""
+msgstr "Test"
 
 #: src/libvlc-module.c:147
 msgid "Audio gain"
@@ -1724,8 +1712,8 @@ msgstr "Zapamatovat úroveň hlasitosti zvuku"
 msgid ""
 "The volume can be recorded and automatically restored next time VLC is used."
 msgstr ""
-"Úroveň hlasitosti zvuku může být zaznamenána, a obnovena při dalším spuštění "
-"přehrávače VLC."
+"Úroveň hlasitosti zvuku může být zaznamenána, a obnovena při dalším spuštění"
+" přehrávače VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:161
 msgid "Audio desynchronization compensation"
@@ -1748,16 +1736,20 @@ msgid ""
 "Sets the audio output channels mode that will be used by default if your "
 "hardware and the audio stream are compatible."
 msgstr ""
+"Nastaví kanály zvukového výstupu, které mají být použity jako výchozí pokud "
+"je zvukový proud a váš hardware kompatibilní."
 
 #: src/libvlc-module.c:174
 msgid "Force S/PDIF support"
-msgstr ""
+msgstr "Vynutit S/PDIF podporu"
 
 #: src/libvlc-module.c:176
 msgid ""
 "This option should be used when the audio output can't negotiate S/PDIF "
 "support."
 msgstr ""
+"Volba by měla být použita, pokud výstup zvuku nemůže vyjednat podporu "
+"S/PDIF."
 
 #: src/libvlc-module.c:178 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:266
 msgid "Force detection of Dolby Surround"
@@ -1777,7 +1769,8 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:187 src/libvlc-module.c:361 src/win32/thread.c:942
 #: modules/audio_output/kai.c:106 modules/codec/x264.c:440
-#: modules/demux/mpeg/ts.c:124 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
+#: modules/demux/mpeg/ts.c:124
+#: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:54
 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:66
 #: modules/gui/qt/components/sout/profile_selector.cpp:582
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151 modules/video_output/kva.c:62
@@ -1809,7 +1802,8 @@ msgid "Unset"
 msgstr "Nenastaveno"
 
 #: src/libvlc-module.c:203
-msgid "This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
+msgid ""
+"This adds audio post processing filters, to modify the sound rendering."
 msgstr "Přidává podporu zvukových filtru pro dodatečné zpracování zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:208
@@ -1822,7 +1816,7 @@ msgstr "Režim zesílení signálu"
 
 #: src/libvlc-module.c:214
 msgid "Select the replay gain mode"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte režim zesílení přehrávání"
 
 #: src/libvlc-module.c:216
 msgid "Replay preamp"
@@ -1848,7 +1842,7 @@ msgstr "Ochrana špiček"
 
 #: src/libvlc-module.c:227
 msgid "Protect against sound clipping"
-msgstr ""
+msgstr "Zabránit ořezu zvuku"
 
 #: src/libvlc-module.c:230
 msgid "Enable time stretching audio"
@@ -1859,6 +1853,7 @@ msgid ""
 "This allows playing audio at lower or higher speed without affecting the "
 "audio pitch"
 msgstr ""
+"Umožňuje přehrávání zvuku při nižší nebo vyšší rychlosti bez ovlivnění výšek"
 
 #: src/libvlc-module.c:239 src/libvlc-module.c:1131
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2083 modules/access/dtv/access.c:107
@@ -1881,13 +1876,13 @@ msgid ""
 "These options allow you to modify the behavior of the video output "
 "subsystem. You can for example enable video filters (deinterlacing, image "
 "adjusting, etc.). Enable these filters here and configure them in the "
-"\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video "
-"options."
+"\"video filters\" modules section. You can also set many miscellaneous video"
+" options."
 msgstr ""
 "Možnosti pro úpravy chování podsystému výstupu videa. Například je možné "
 "povolit video filtry (odstranění prokládání, úprava obrazu, atp.). Zde je "
-"možné filtry povolit, zatímco jejich konfigurace se provádí v sekci \"moduly "
-"pro video filtry\". Rovněž je zde možné nastavit další různé volby."
+"možné filtry povolit, zatímco jejich konfigurace se provádí v sekci \"moduly"
+" pro video filtry\". Rovněž je zde možné nastavit další různé volby."
 
 #: src/libvlc-module.c:253
 msgid "Video output module"
@@ -1898,8 +1893,8 @@ msgid ""
 "This is the the video output method used by VLC. The default behavior is to "
 "automatically select the best method available."
 msgstr ""
-"Vyberte výstupní metodu videa pro VLC. Výchozí chovaní je automaticky vybrat "
-"nejlepší dostupnou metodu."
+"Vyberte výstupní metodu videa pro VLC. Výchozí chovaní je automaticky vybrat"
+" nejlepší dostupnou metodu."
 
 #: src/libvlc-module.c:258 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:353
 #: modules/stream_out/display.c:42 modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:314
@@ -1923,8 +1918,8 @@ msgstr "Šířka videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:265
 msgid ""
-"You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
-"characteristics."
+"You can enforce the video width. By default (-1) VLC will adapt to the video"
+" characteristics."
 msgstr ""
 "Můžete vynutit šířku videa. Implicitně (-1) se přehrávač VLC přizpůsobí "
 "charakteristikám videa."
@@ -1972,7 +1967,8 @@ msgstr "Název videa"
 msgid ""
 "Custom title for the video window (in case the video is not embedded in the "
 "interface)."
-msgstr "Vlastní název okna videa (v případě že není video vloženo v rozhraní)."
+msgstr ""
+"Vlastní název okna videa (v případě že není video vloženo v rozhraní)."
 
 #: src/libvlc-module.c:288
 msgid "Video alignment"
@@ -2063,8 +2059,8 @@ msgstr "Černobílý výstup videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:304
 msgid ""
-"Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can "
-"save some processing power."
+"Output video in grayscale. As the color information aren't decoded, this can"
+" save some processing power."
 msgstr ""
 "Černobílý výstup videa. Tím, že nejsou informace o barvách dekódovány, "
 "můžete snížit zátěž procesoru."
@@ -2083,7 +2079,7 @@ msgstr "Výstup videa na celou obrazovku"
 
 #: src/libvlc-module.c:313
 msgid "Start video in fullscreen mode"
-msgstr ""
+msgstr "Spustit video v režimu celé obrazovky"
 
 #: src/libvlc-module.c:315 src/video_output/vout_intf.c:253
 msgid "Always on top"
@@ -2095,11 +2091,12 @@ msgstr "Vždy umísťovat okno videa nad ostatními okny."
 
 #: src/libvlc-module.c:319
 msgid "Enable wallpaper mode"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit režim pozadí pracovní plochy"
 
 #: src/libvlc-module.c:321
 msgid ""
-"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop background."
+"The wallpaper mode allows you to display the video as the desktop "
+"background."
 msgstr ""
 "Režim obrázku na pozadí umožňuje zobrazit video na pozadí pracovní plochy."
 
@@ -2200,7 +2197,7 @@ msgid ""
 "VLC can avoid creating window caption, frames, etc... around the video, "
 "giving a \"minimal\" window."
 msgstr ""
-"VLC nemusí vykreslovat titulek okna, rámce, atd... kolem videa a vytvořit "
+"VLC nemusí vykreslovat titulek okna, snímky, atd... kolem videa a vytvořit "
 "tak \"minimalistické\" okno."
 
 #: src/libvlc-module.c:379
@@ -2209,7 +2206,7 @@ msgstr "Modul rozdělovače videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:381
 msgid "This adds video splitters like clone or wall"
-msgstr ""
+msgstr "Přidává video rozdělovače, například klon, nebo stěna"
 
 #: src/libvlc-module.c:383
 msgid "Video filter module"
@@ -2241,7 +2238,7 @@ msgstr "Formát snímku videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:399
 msgid "Image format which will be used to store the video snapshots"
-msgstr ""
+msgstr "Formát obrazu, který se použije při ukládání snímků z videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:401
 msgid "Display video snapshot preview"
@@ -2258,6 +2255,7 @@ msgstr "Použít sekvenční číslování místo časových značek"
 #: src/libvlc-module.c:407
 msgid "Use sequential numbers instead of timestamps for snapshot numbering"
 msgstr ""
+"Pro číslování snímků použít sekvenční číslování namísto časových značek"
 
 #: src/libvlc-module.c:409
 msgid "Video snapshot width"
@@ -2265,8 +2263,8 @@ msgstr "Šířka snímku videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:411
 msgid ""
-"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the "
-"original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
+"You can enforce the width of the video snapshot. By default it will keep the"
+" original width (-1). Using 0 will scale the width to keep the aspect ratio."
 msgstr ""
 "Můžete vynutit šířku snímku videa. Originálně je ponechána původní šířka "
 "(-1). Použitím 0 bude šířka dodržovat poměr stran."
@@ -2290,8 +2288,8 @@ msgstr "Ořez videa"
 
 #: src/libvlc-module.c:423
 msgid ""
-"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3, "
-"16:9, etc.) expressing the global image aspect."
+"This forces the cropping of the source video. Accepted formats are x:y (4:3,"
+" 16:9, etc.) expressing the global image aspect."
 msgstr ""
 "Vynutí ořez zdrojového videa. Přípustné formáty jsou x:y (4:3, 16:9, apod.) "
 "vyjadřující celkový poměr stran obrazu."
@@ -2304,13 +2302,13 @@ msgstr "Poměr stran zdroje"
 msgid ""
 "This forces the source aspect ratio. For instance, some DVDs claim to be "
 "16:9 while they are actually 4:3. This can also be used as a hint for VLC "
-"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are x:"
-"y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
+"when a movie does not have aspect ratio information. Accepted formats are "
+"x:y (4:3, 16:9, etc.) expressing the global image aspect, or a float value "
 "(1.25, 1.3333, etc.) expressing pixel squareness."
 msgstr ""
 "Vynutí zdrojový poměr stran. Například některá DVD nárokují poměr 16:9, ale "
-"skutečně jsou v poměru 4:3. Toto může být také použito jako tip pro VLC, kdy "
-"film nenese informaci o poměru stran. Akceptované formáty jsou x:y (4:3, "
+"skutečně jsou v poměru 4:3. Toto může být také použito jako tip pro VLC, kdy"
+" film nenese informaci o poměru stran. Akceptované formáty jsou x:y (4:3, "
 "16:9, atd.) vyjadřující globální poměr snímku nebo plovoucí hodnotu (1.25, "
 "1.3333, atd.) vyjadřující kolmost pixelu."
 
@@ -2343,8 +2341,8 @@ msgid ""
 "Comma separated list of crop ratios which will be added in the interface's "
 "crop ratios list."
 msgstr ""
-"Čárkou oddělený seznam poměrů stran, který bude přidán do seznamu dostupných "
-"poměrů stran v rozhraní."
+"Čárkou oddělený seznam poměrů stran, který bude přidán do seznamu dostupných"
+" poměrů stran v rozhraní."
 
 #: src/libvlc-module.c:450
 msgid "Custom aspect ratios list"
@@ -2352,8 +2350,8 @@ msgstr "Vlastní seznam poměrů stran"
 
 #: src/libvlc-module.c:452
 msgid ""
-"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's "
-"aspect ratio list."
+"Comma separated list of aspect ratios which will be added in the interface's"
+" aspect ratio list."
 msgstr ""
 "Čárkou oddělený seznam poměrů stran, který bude přidán do seznamu poměrů "
 "stran v rozhraní."
@@ -2364,8 +2362,8 @@ msgstr "Opravit výšku HDTV"
 
 #: src/libvlc-module.c:457
 msgid ""
-"This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder "
-"incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
+"This allows proper handling of HDTV-1080 video format even if broken encoder"
+" incorrectly sets height to 1088 lines. You should only disable this option "
 "if your video has a non-standard format requiring all 1088 lines."
 msgstr ""
 "Umožňuje správné zpracování formátu HDTV-1080, i když špatný enkodér "
@@ -2396,6 +2394,8 @@ msgid ""
 "Enables framedropping on MPEG2 stream. Framedropping occurs when your "
 "computer is not powerful enough"
 msgstr ""
+"Povoluje zahazování snímků na proudu MPEG2. Zahazování snímků nastává pokud "
+"váš počítač nemá dostatek výkonu"
 
 #: src/libvlc-module.c:473
 msgid "Drop late frames"
@@ -2415,8 +2415,8 @@ msgstr "Tichá synchronizace"
 
 #: src/libvlc-module.c:480
 msgid ""
-"This avoids flooding the message log with debug output from the video output "
-"synchronization mechanism."
+"This avoids flooding the message log with debug output from the video output"
+" synchronization mechanism."
 msgstr ""
 "Zabraňuje zaplňování záznamu ladícími zprávami z mechanismu synchronizace "
 "výstupu videa."
@@ -2481,14 +2481,15 @@ msgstr "Hodnota mezipaměti pro síťové zdroje, v milisekundách."
 
 #: src/libvlc-module.c:517
 msgid "Clock reference average counter"
-msgstr ""
+msgstr "Počítadlo průměrných referencí za hodinu"
 
 #: src/libvlc-module.c:519
 msgid ""
 "When using the PVR input (or a very irregular source), you should set this "
 "to 10000."
 msgstr ""
-"Pokud používáte vstup PVR (nebo abnormální zdroj), nastavte hodnotu na 10000."
+"Pokud používáte vstup PVR (nebo abnormální zdroj), nastavte hodnotu na "
+"10000."
 
 #: src/libvlc-module.c:522
 msgid "Clock synchronisation"
@@ -2530,9 +2531,9 @@ msgstr ""
 #: src/video_output/vout_intf.c:116 modules/access/dshow/dshow.cpp:92
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:99 modules/access/dshow/dshow.cpp:119
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:2081 modules/audio_output/alsa.c:767
-#: modules/audio_output/directsound.c:1031 modules/audio_output/mmdevice.c:1285
-#: modules/audio_output/mmdevice.c:1424 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
-#: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
+#: modules/audio_output/directsound.c:1031
+#: modules/audio_output/mmdevice.c:1285 modules/audio_output/mmdevice.c:1424
+#: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:97
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:79
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:322
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:602
@@ -2572,8 +2573,8 @@ msgstr "Max. počet skoků (TTL)"
 #: src/libvlc-module.c:551 modules/stream_out/rtp.c:126
 msgid ""
 "This is the hop limit (also known as \"Time-To-Live\" or TTL) of the "
-"multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system built-"
-"in default)."
+"multicast packets sent by the stream output (-1 = use operating system "
+"built-in default)."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:555
@@ -2590,8 +2591,9 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:560
 msgid ""
-"Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of "
-"Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of Service."
+"Differentiated Services Code Point for outgoing UDP streams (or IPv4 Type Of"
+" Service, or IPv6 Traffic Class). This is used for network Quality of "
+"Service."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:566
@@ -2658,8 +2660,8 @@ msgid ""
 "Language of the menus you want to use with DVD/BluRay (comma separated, two "
 "or three letters country code, you may use 'any' as a fallback)."
 msgstr ""
-"Jazyky pro menu při použití DVD/BluRay (oddělené čárkami, dvě až tři písmena "
-"kódu země, jako fallback lze použít 'any')."
+"Jazyky menu DVD/BluRay, která chcete použít (dvou a třípísmené kódy států "
+"oddělené čárkami, jako zálohu lze použít 'any')."
 
 #: src/libvlc-module.c:604
 msgid "Audio track ID"
@@ -2679,7 +2681,7 @@ msgstr "ID proudu stopy titulků k použití."
 
 #: src/libvlc-module.c:612
 msgid "Preferred Closed Captions decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Upřednostňovaný dekodér skrytých titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:616
 msgid "Preferred video resolution"
@@ -2727,7 +2729,7 @@ msgstr "Opakování vstupu"
 
 #: src/libvlc-module.c:632
 msgid "Number of time the same input will be repeated"
-msgstr ""
+msgstr "Kolikrát kdy bude stejný vstup opakován"
 
 #: src/libvlc-module.c:634 modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:159
 msgid "Start time"
@@ -2755,11 +2757,11 @@ msgstr "Proud poběží po zadanou dobu (v sekundách)"
 
 #: src/libvlc-module.c:646 modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:363
 msgid "Fast seek"
-msgstr "Rychlé hledání"
+msgstr "Rychlý posun"
 
 #: src/libvlc-module.c:648
 msgid "Favor speed over precision while seeking"
-msgstr ""
+msgstr "Při posunu preferovat rychlost před kvalitou"
 
 #: src/libvlc-module.c:650
 msgid "Playback speed"
@@ -2799,18 +2801,17 @@ msgstr "Seznam záložek pro proud"
 
 #: src/libvlc-module.c:667
 msgid ""
-"You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form "
-"\"{name=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},"
-"{...}\""
+"You can manually give a list of bookmarks for a stream in the form \"{name"
+"=bookmark-name,time=optional-time-offset,bytes=optional-byte-offset},{...}\""
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:671
 msgid "Record directory"
-msgstr ""
+msgstr "Adresář pro záznam"
 
 #: src/libvlc-module.c:673
 msgid "Directory where the records will be stored"
-msgstr ""
+msgstr "Adresář, kde budou záznamy uloženy"
 
 #: src/libvlc-module.c:675
 msgid "Prefer native stream recording"
@@ -2818,8 +2819,8 @@ msgstr "Upřednostnit původní nahrávání proudu"
 
 #: src/libvlc-module.c:677
 msgid ""
-"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream "
-"output module"
+"When possible, the input stream will be recorded instead of using the stream"
+" output module"
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:680
@@ -2847,20 +2848,20 @@ msgstr "Změnit název dle současného média"
 
 #: src/libvlc-module.c:690
 msgid ""
-"This option allows you to set the title according to what's being played<br>"
-"$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: Genre<br>$n: "
-"Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z: \"Now playing"
-"\" (Fall back on Title - Artist)"
+"This option allows you to set the title according to what's being "
+"played<br>$a: Artist<br>$b: Album<br>$c: Copyright<br>$t: Title<br>$g: "
+"Genre<br>$n: Track num<br>$p: Now playing<br>$A: Date<br>$D: Duration<br>$Z:"
+" \"Now playing\" (Fall back on Title - Artist)"
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:695
 msgid "Disable all lua plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Zakázat všechna lua rozšíření"
 
 #: src/libvlc-module.c:699
 msgid ""
-"These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem. "
-"You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
+"These options allow you to modify the behavior of the subpictures subsystem."
+" You can for example enable subpictures sources (logo, etc.). Enable these "
 "filters here and configure them in the \"subsources filters\" modules "
 "section. You can also set many miscellaneous subpictures options."
 msgstr ""
@@ -2879,11 +2880,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:710
 msgid "Subtitles text scaling factor"
-msgstr ""
+msgstr "Faktor zvětšení textu titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:711
 msgid "Changes the subtitles size where possible"
-msgstr ""
+msgstr "Pokud je to možné, změní velikost titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:713
 msgid "Enable sub-pictures"
@@ -2913,8 +2914,8 @@ msgstr "Modul vykreslování textu"
 
 #: src/libvlc-module.c:724
 msgid ""
-"VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for "
-"instance."
+"VLC normally uses Freetype for rendering, but this allows you to use svg for"
+" instance."
 msgstr ""
 "Přehrávač VLC běžně užívá Freetype pro vykreslování, ale umožňuje použití "
 "např. svg."
@@ -2935,8 +2936,8 @@ msgstr "Modul filtru obrazu v obraze"
 
 #: src/libvlc-module.c:733
 msgid ""
-"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created "
-"by subtitle decoders or other subpictures sources."
+"This adds so-called \"subpicture filters\". These filter subpictures created"
+" by subtitle decoders or other subpictures sources."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:736
@@ -2957,8 +2958,7 @@ msgstr "Rozptyl autodetekce titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:743
 msgid ""
-"This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. "
-"Options are:\n"
+"This determines how fuzzy subtitle and movie filename matching will be. Options are:\n"
 "0 = no subtitles autodetected\n"
 "1 = any subtitle file\n"
 "2 = any subtitle file containing the movie name\n"
@@ -3010,21 +3010,27 @@ msgstr "Zařízení pro zvuková CD"
 
 #: src/libvlc-module.c:768
 msgid ""
-"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (e.g. D:)"
+"This is the default DVD drive (or file) to use. Don't forget the colon after"
+" the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"Výchozí používaná DVD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za"
+" písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
 
 #: src/libvlc-module.c:771
 msgid ""
-"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after "
-"the drive letter (e.g. D:)"
+"This is the default VCD drive (or file) to use. Don't forget the colon after"
+" the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"Výchozí používaná VCD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za"
+" písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
 
 #: src/libvlc-module.c:774 modules/access/cdda.c:704
 msgid ""
 "This is the default Audio CD drive (or file) to use. Don't forget the colon "
 "after the drive letter (e.g. D:)"
 msgstr ""
+"Výchozí používaná CD mechanika (nebo soubor). Nezapomínejte na dvojtečku za "
+"písmenem označujícím mechaniku (např. D:)"
 
 #: src/libvlc-module.c:781
 msgid "This is the default DVD device to use."
@@ -3044,7 +3050,7 @@ msgstr "Časový limit pro TCP spojení"
 
 #: src/libvlc-module.c:801
 msgid "Default TCP connection timeout (in milliseconds)."
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí časový limit připojení TCP (v milisekundách)."
 
 #: src/libvlc-module.c:803
 msgid "HTTP server address"
@@ -3063,8 +3069,8 @@ msgstr "Adresa RTSP serveru"
 
 #: src/libvlc-module.c:811
 msgid ""
-"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base "
-"path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
+"This defines the address the RTSP server will listen on, along with the base"
+" path of the RTSP VOD media. Syntax is address/path. By default, the server "
 "will listen on any local IP address. Specify an IP address (e.g. ::1 or "
 "127.0.0.1) or a host name (e.g. localhost) to restrict them to a specific "
 "network interface."
@@ -3109,8 +3115,8 @@ msgstr "Certifikát serveru HTTP/TLS"
 
 #: src/libvlc-module.c:840
 msgid ""
-"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X, "
-"the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
+"This X.509 certicate file (PEM format) is used for server-side TLS. On OS X,"
+" the string is used as a label to search the certificate in the keychain."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:843
@@ -3120,7 +3126,8 @@ msgstr "Privátní klíč HTTP/TLS serveru"
 #: src/libvlc-module.c:845
 msgid "This private key file (PEM format) is used for server-side TLS."
 msgstr ""
-"Soubor se soukromým klíčem (formát PEM) je použitý pro TLS na straně serveru."
+"Soubor se soukromým klíčem (formát PEM) je použitý pro TLS na straně "
+"serveru."
 
 #: src/libvlc-module.c:847
 msgid "HTTP proxy"
@@ -3128,12 +3135,13 @@ msgstr "Proxy HTTP"
 
 #: src/libvlc-module.c:849
 msgid ""
-"HTTP proxy to be used It must be of the form http://[user@]myproxy.mydomain:"
-"myport/ ; if empty, the http_proxy environment variable will be tried."
+"HTTP proxy to be used It must be of the form "
+"http://[user@]myproxy.mydomain:myport/ ; if empty, the http_proxy "
+"environment variable will be tried."
 msgstr ""
-"Použitá proxy HTTP. Ve formátu http://[uživatel@]mojeproxy.mojedoména:"
-"můjport/ ; pokud je prázdná, zkusí aplikace použít proměnnou prostředí "
-"http_proxy."
+"Použitá proxy HTTP. Ve formátu "
+"http://[uživatel@]mojeproxy.mojedoména:můjport/ ; pokud je prázdná, zkusí "
+"aplikace použít proměnnou prostředí http_proxy."
 
 #: src/libvlc-module.c:853
 msgid "HTTP proxy password"
@@ -3149,8 +3157,8 @@ msgstr "Server SOCKS"
 
 #: src/libvlc-module.c:859
 msgid ""
-"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be "
-"used for all TCP connections"
+"SOCKS proxy server to use. This must be of the form address:port. It will be"
+" used for all TCP connections"
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:862
@@ -3207,7 +3215,7 @@ msgstr "Metadata autorských práv"
 
 #: src/libvlc-module.c:888
 msgid "Allows you to specify a \"copyright\" metadata for an input."
-msgstr "Umožňuje určit vstupu metadata \"copyright\"."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:890
 msgid "Description metadata"
@@ -3215,7 +3223,7 @@ msgstr "Metadata popisu"
 
 #: src/libvlc-module.c:892
 msgid "Allows you to specify a \"description\" metadata for an input."
-msgstr "Umožňuje určit vstupu metadata \"popis\"."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:894
 msgid "Date metadata"
@@ -3223,7 +3231,7 @@ msgstr "Metadata data"
 
 #: src/libvlc-module.c:896
 msgid "Allows you to specify a \"date\" metadata for an input."
-msgstr "Umožňuje určit vstupu metadata \"datum\"."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:898
 msgid "URL metadata"
@@ -3246,8 +3254,8 @@ msgstr "Seznam upřednostňovaných dekodérů"
 
 #: src/libvlc-module.c:910
 msgid ""
-"List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will "
-"try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
+"List of codecs that VLC will use in priority. For instance, 'dummy,a52' will"
+" try the dummy and a52 codecs before trying the other ones. Only advanced "
 "users should alter this option as it can break playback of all your streams."
 msgstr ""
 
@@ -3258,16 +3266,13 @@ msgstr "Seznam upřednostňovaných kodérů"
 #: src/libvlc-module.c:917
 msgid ""
 "This allows you to select a list of encoders that VLC will use in priority."
-msgstr ""
-"Toto vám umožňuje vybrat seznam dekodérů, které bude VLC používat přednostně."
+msgstr "Umožňuje vybrat seznam kodérů, které bude VLC používat přednostně."
 
 #: src/libvlc-module.c:926
 msgid ""
 "These options allow you to set default global options for the stream output "
 "subsystem."
 msgstr ""
-"Tyto možnosti vám umožňují upravit výchozí globální nastavení pro výstup "
-"subsystému proudu."
 
 #: src/libvlc-module.c:929
 msgid "Default stream output chain"
@@ -3275,8 +3280,8 @@ msgstr "Výchozí řetězec proudového výstupu"
 
 #: src/libvlc-module.c:931
 msgid ""
-"You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation "
-"to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
+"You can enter here a default stream output chain. Refer to the documentation"
+" to learn how to build such chains. Warning: this chain will be enabled for "
 "all streams."
 msgstr ""
 
@@ -3353,7 +3358,8 @@ msgstr "Seznam upřednostňovaných paketizérů"
 
 #: src/libvlc-module.c:971
 msgid ""
-"This allows you to select the order in which VLC will choose its packetizers."
+"This allows you to select the order in which VLC will choose its "
+"packetizers."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:974
@@ -3415,10 +3421,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1011
 msgid "Demux filter module"
-msgstr ""
+msgstr "Modul filtru demultiplexeru"
 
 #: src/libvlc-module.c:1013
-msgid "Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
+msgid ""
+"Demux filters are used to modify/control the stream that is being read."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1015
@@ -3442,6 +3449,8 @@ msgid ""
 "You can select which VoD server module you want to use. Set this to "
 "'vod_rtsp' to switch back to the old, legacy module."
 msgstr ""
+"Vyberte který serverový modul VoD chcete použít. Nastavte na 'vod_rtsp', "
+"chcete-li používat starý modul."
 
 #: src/libvlc-module.c:1027
 msgid "Allow real-time priority"
@@ -3454,6 +3463,10 @@ msgid ""
 "however lock up your whole machine, or make it very very slow. You should "
 "only activate this if you know what you're doing."
 msgstr ""
+"Spuštění VLC v reálném čase umožňuje mnohem přesnější plánování a výkon, "
+"zejména při proudovém odesílání obsahu. Může však zaseknout celý váš "
+"počítač, nebo jej velmi zpomalit. Tuto funkci byste měli zapnout pouze "
+"tehdy, pokud víte, co děláte."
 
 #: src/libvlc-module.c:1035
 msgid "Adjust VLC priority"
@@ -3461,10 +3474,13 @@ msgstr "Upravit prioritu VLC"
 
 #: src/libvlc-module.c:1037
 msgid ""
-"This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities. "
-"You can use it to tune VLC priority against other programs, or against other "
-"VLC instances."
+"This option adds an offset (positive or negative) to VLC default priorities."
+" You can use it to tune VLC priority against other programs, or against "
+"other VLC instances."
 msgstr ""
+"Umožňuje přidání offsetu (kladného nebo záporného) k výchozí prioritě VLC. "
+"Můžete jej použít pro upravení priority VLC proti jiným programům, nebo "
+"dalším instancím VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:1042
 msgid ""
@@ -3484,23 +3500,26 @@ msgid "Use a plugins cache"
 msgstr "Použít mezipaměť modulů"
 
 #: src/libvlc-module.c:1051
-msgid "Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
+msgid ""
+"Use a plugins cache which will greatly improve the startup time of VLC."
 msgstr ""
 "Použití mezipaměti modulů velmi zvýší rychlost spouštění přehrávače VLC."
 
 #: src/libvlc-module.c:1053
 msgid "Scan for new plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Vyhledat nová rozšíření"
 
 #: src/libvlc-module.c:1055
 msgid ""
 "Scan plugin directories for new plugins at startup. This increases the "
 "startup time of VLC."
 msgstr ""
+"Vyhledá nová rozšíření ve složce s rozšířeními. Prodlužuje dobu spouštení "
+"VLC"
 
 #: src/libvlc-module.c:1058
 msgid "Preferred keystore list"
-msgstr ""
+msgstr "Upřednostňovaný seznam úložišť klíčů"
 
 #: src/libvlc-module.c:1060
 msgid "List of keystores that VLC will use in priority."
@@ -3537,11 +3556,16 @@ msgstr "Povolit pouze jednu instanci"
 #: src/libvlc-module.c:1076
 msgid ""
 "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
-"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new "
-"instance of VLC to be opened each time you open a file in your file manager. "
-"This option will allow you to play the file with the already running "
-"instance or enqueue it."
+"example if you associated VLC with some media types and you don't want a new"
+" instance of VLC to be opened each time you open a file in your file "
+"manager. This option will allow you to play the file with the already "
+"running instance or enqueue it."
 msgstr ""
+"Povolení pouze jedné instance VLC může být někdy užitečné, například pokud "
+"přidružíte VLC s některými typy médií a nechcete, aby se ve správci souborů "
+"při otevření souboru vždy spustila nová instance VLC. Tato možnost vám "
+"umožní přehrát soubor s již spuštěnou instancí nebo jej zařadí do aktuálního"
+" seznamu skladeb."
 
 #: src/libvlc-module.c:1082
 msgid "VLC is started from file association"
@@ -3561,8 +3585,8 @@ msgstr "Zvýšit prioritu procesu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1091
 msgid ""
-"Increasing the priority of the process will very likely improve your playing "
-"experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
+"Increasing the priority of the process will very likely improve your playing"
+" experience as it allows VLC not to be disturbed by other applications that "
 "could otherwise take too much processor time. However be advised that in "
 "certain circumstances (bugs) VLC could take all the processor time and "
 "render the whole system unresponsive which might require a reboot of your "
@@ -3588,10 +3612,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1104
 msgid "Expose media player via D-Bus"
-msgstr ""
+msgstr "Zviditelnit přehrávač skrze D-Bus"
 
 #: src/libvlc-module.c:1105
-msgid "Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
+msgid ""
+"Allow other applications to control VLC using the D-Bus MPRIS protocol."
 msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1114
@@ -3604,7 +3629,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1117
 msgid "Automatically preparse items"
-msgstr ""
+msgstr "Automaticky předzpracovat položky"
 
 #: src/libvlc-module.c:1119
 msgid ""
@@ -3614,11 +3639,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1122
 msgid "Preparsing timeout"
-msgstr ""
+msgstr "Časový limit předběžného zpracování"
 
 #: src/libvlc-module.c:1124
 msgid "Maximum time allowed to preparse an item, in milliseconds"
-msgstr ""
+msgstr "Maximální doba pro předběžné zpracování položky v milisekundách"
 
 #: src/libvlc-module.c:1126 modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:328
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:95
@@ -3652,23 +3677,19 @@ msgstr "Ignorované přípony"
 
 #: src/libvlc-module.c:1142
 msgid ""
-"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a "
-"directory.\n"
-"This is useful if you add directories that contain playlist files for "
-"instance. Use a comma-separated list of extensions."
+"Files with these extensions will not be added to playlist when opening a directory.\n"
+"This is useful if you add directories that contain playlist files for instance. Use a comma-separated list of extensions."
 msgstr ""
-"Soubory s těmito příponami nebudou přidány do seznamu skladeb při otevírání "
-"adresáře. \n"
-"Užitečné při přidávání adresářů, které obsahují soubory se seznamem skladeb. "
-"Jednotlivé přípony oddělujte čárkou."
+"Soubory s těmito příponami nebudou přidány do seznamu skladeb při otevírání adresáře. \n"
+"Užitečné při přidávání adresářů, které obsahují soubory se seznamem skladeb. Jednotlivé přípony oddělujte čárkou."
 
 #: src/libvlc-module.c:1147
 msgid "Show hidden files"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit skryté soubory"
 
 #: src/libvlc-module.c:1149
 msgid "Ignore files starting with '.'"
-msgstr ""
+msgstr "Ignorovat soubory začínající '.'"
 
 #: src/libvlc-module.c:1151
 msgid "Services discovery modules"
@@ -3704,7 +3725,8 @@ msgstr "Opakovat aktuální položku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1166
 msgid "VLC will keep playing the current playlist item."
-msgstr "Přehrávač VLC bude dokola přehrávat současnou položku seznamu skladeb."
+msgstr ""
+"Přehrávač VLC bude dokola přehrávat současnou položku seznamu skladeb."
 
 #: src/libvlc-module.c:1168
 msgid "Play and stop"
@@ -3728,15 +3750,15 @@ msgstr "Přehrát a pozastavit"
 
 #: src/libvlc-module.c:1178
 msgid "Pause each item in the playlist on the last frame."
-msgstr "Pozastaví každou položku v seznamu na posledním snímku."
+msgstr "Pozastavit každou položku v seznamu na posledním snímku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1180
 msgid "Start paused"
-msgstr ""
+msgstr "Začít v režimu pozastavení"
 
 #: src/libvlc-module.c:1182
 msgid "Pause each item in the playlist on the first frame."
-msgstr ""
+msgstr "Pozastavit každou položku v seznamu skladeb na posledním snímku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1184
 msgid "Auto start"
@@ -3745,7 +3767,8 @@ msgstr "Automaticky spustit"
 #: src/libvlc-module.c:1185
 msgid "Automatically start playing the playlist content once it's loaded."
 msgstr ""
-"Automaticky zahájit přehrávání seznamu skladeb, jakmile dojde k jeho nahrání."
+"Automaticky zahájit přehrávání seznamu skladeb, jakmile dojde k jeho "
+"nahrání."
 
 #: src/libvlc-module.c:1188
 msgid "Pause on audio communication"
@@ -3774,8 +3797,8 @@ msgstr "Zobrazit strom v seznamu skladeb"
 
 #: src/libvlc-module.c:1200
 msgid ""
-"The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a "
-"directory."
+"The playlist can use a tree to categorize some items, like the contents of a"
+" directory."
 msgstr ""
 "Seznam skladeb může některé položky (např. obsah adresářů) kategorizovat do "
 "stromového zobrazení."
@@ -3792,11 +3815,11 @@ msgstr "Ignorovat"
 
 #: src/libvlc-module.c:1214
 msgid "Volume control"
-msgstr ""
+msgstr "Ovládání hlasitosti"
 
 #: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Position control"
-msgstr ""
+msgstr "Ovládání polohy"
 
 #: src/libvlc-module.c:1215
 msgid "Position control reversed"
@@ -3804,23 +3827,27 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1218
 msgid "Mouse wheel vertical axis control"
-msgstr ""
+msgstr "Ovládání svislé osy kolečka myši"
 
 #: src/libvlc-module.c:1220
 msgid ""
 "The mouse wheel vertical (up/down) axis can control volume, position or be "
 "ignored."
 msgstr ""
+"Svislá osa (nahoru/dolů) kolečka myši může ovládat hlasitost, polohu nebo "
+"být ignorována."
 
 #: src/libvlc-module.c:1222
 msgid "Mouse wheel horizontal axis control"
-msgstr ""
+msgstr "Ovládání vodorovné osy kolečka myši"
 
 #: src/libvlc-module.c:1224
 msgid ""
-"The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or "
-"be ignored."
+"The mouse wheel horizontal (left/right) axis can control volume, position or"
+" be ignored."
 msgstr ""
+"Vodorovná osa myši (vlevo/vpravo) může ovládat hlasitost, polohu, nebo být "
+"ignorována."
 
 #: src/libvlc-module.c:1226 src/video_output/vout_intf.c:268
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:81
@@ -3892,7 +3919,8 @@ msgstr "Normální rychlost"
 
 #: src/libvlc-module.c:1241
 msgid "Select the hotkey to set the playback rate back to normal."
-msgstr "Vyberte klávesovou zkratku pro návrat k normální přehrávací rychlosti."
+msgstr ""
+"Vyberte klávesovou zkratku pro návrat k normální přehrávací rychlosti."
 
 #: src/libvlc-module.c:1242 modules/gui/qt/menus.cpp:883
 msgid "Faster (fine)"
@@ -3916,7 +3944,8 @@ msgstr "Následující"
 #: src/libvlc-module.c:1247
 msgid "Select the hotkey to use to skip to the next item in the playlist."
 msgstr ""
-"Vyberte klávesovou zkratku pro skok na následující položku v seznamu skladeb."
+"Vyberte klávesovou zkratku pro skok na následující položku v seznamu "
+"skladeb."
 
 #: src/libvlc-module.c:1248 modules/control/hotkeys.c:414
 #: modules/gui/macosx/VLCControlsBarCommon.m:160
@@ -4116,11 +4145,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1303
 msgid "Activate"
-msgstr "Aktivovat"
+msgstr "Zapnout"
 
 #: src/libvlc-module.c:1304
 msgid "Select the key to activate selected item in DVD menus."
-msgstr "Vyberte klávesu pro aktivaci vybrané položky v nabídce DVD."
+msgstr "Vyberte klávesu pro zapnutí vybrané položky v nabídce DVD."
 
 #: src/libvlc-module.c:1305 modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:509
 msgid "Go to the DVD menu"
@@ -4132,7 +4161,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1307
 msgid "Select previous DVD title"
-msgstr "Vybrat předchozí DVD titul"
+msgstr "Vyberte předchozí DVD titul"
 
 #: src/libvlc-module.c:1308
 msgid "Select the key to choose the previous title from the DVD"
@@ -4140,15 +4169,15 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1309
 msgid "Select next DVD title"
-msgstr "Vybrat následující DVD titul"
+msgstr "Vyberte následující DVD titul"
 
 #: src/libvlc-module.c:1310
 msgid "Select the key to choose the next title from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte klávesu pro výběr následjícího titulu na DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1311
 msgid "Select prev DVD chapter"
-msgstr "Vybrat předchozí kapitolu DVD"
+msgstr "Vyberte předchozí kapitolu DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1312
 msgid "Select the key to choose the previous chapter from the DVD"
@@ -4156,11 +4185,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1313
 msgid "Select next DVD chapter"
-msgstr "Vybrat následující DVD kapitolu"
+msgstr "Vyberte následující DVD kapitolu"
 
 #: src/libvlc-module.c:1314
 msgid "Select the key to choose the next chapter from the DVD"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte klávesu pro výběr následující kapitoly na DVD"
 
 #: src/libvlc-module.c:1315
 msgid "Volume up"
@@ -4187,7 +4216,7 @@ msgstr "Ztlumit"
 
 #: src/libvlc-module.c:1320
 msgid "Select the key to mute audio."
-msgstr "Vyberte klávesu pro ztlumení."
+msgstr "Vyberte klávesu pro ztlumení zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1321
 msgid "Subtitle delay up"
@@ -4207,15 +4236,15 @@ msgstr "Vyberte klávesu pro snížení zpoždění titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1325
 msgid "Reset subtitles text scale"
-msgstr ""
+msgstr "Obnovit faktor zvětšení titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:1326
 msgid "Scale up subtitles text"
-msgstr ""
+msgstr "Zvětšit text titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:1327
 msgid "Scale down subtitles text"
-msgstr ""
+msgstr "Zmenšit text titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:1328
 msgid "Select the key to change subtitles text scaling"
@@ -4223,38 +4252,40 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1329
 msgid "Subtitle sync / bookmark audio timestamp"
-msgstr "Synchronizace titulků / uložit časovou známku zvuku"
+msgstr "Synchronizace titulků / uložit časovou značku zvuku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1330
 msgid "Select the key to bookmark audio timestamp when syncing subtitles."
-msgstr "Vyberte klávesu pro uložení časové známky při synchronizaci titulků."
+msgstr ""
+"Vyberte klávesu pro uložení časové značky zvuku při synchronizaci titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1331
 msgid "Subtitle sync / bookmark subtitle timestamp"
-msgstr "Synchronizace titulků / uložit časovou známku titulků"
+msgstr "Synchronizace titulků / uložit časovou značku titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:1332
 msgid "Select the key to bookmark subtitle timestamp when syncing subtitles."
 msgstr ""
-"Vyberte klávesu pro uložení časové známky titulků při synchronizaci titulků."
+"Vyberte klávesu pro uložení časové značky titulků při synchronizaci titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1333
 msgid "Subtitle sync / synchronize audio & subtitle timestamps"
-msgstr "Synchronizace titulků / synchronizovat časové známky titulků a zvuku"
+msgstr "Synchronizace titulků / synchronizovat časové značky titulků a zvuku"
 
 #: src/libvlc-module.c:1334
 msgid "Select the key to synchronize bookmarked audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
-"Vyberte klávesu pro synchronizaci uložených časových známek titulků a zvuku."
+"Vyberte klávesu pro synchronizaci uložených časových značek titulků a zvuku."
 
 #: src/libvlc-module.c:1335
 msgid "Subtitle sync / reset audio & subtitle synchronization"
-msgstr "Synchronizace titulků / resetovat synchronizaci zvuku a titulků"
+msgstr "Synchronizace titulků / obnovit synchronizaci zvuku a titulků"
 
 #: src/libvlc-module.c:1336
-msgid "Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
+msgid ""
+"Select the key to reset synchronization of audio & subtitle timestamps."
 msgstr ""
-"Vyberte klávesu pro resetování synchronizace časových známek zvuku a titulků."
+"Vyberte klávesu pro obnovení synchronizace časových značek zvuku a titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1337
 msgid "Subtitle position up"
@@ -4427,7 +4458,7 @@ msgstr "10. záložka seznamu skladeb"
 
 #: src/libvlc-module.c:1387
 msgid "This allows you to define playlist bookmarks."
-msgstr "Toto vám umožňuje nastavit záložky seznamu skladeb."
+msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1389
 msgid "Cycle audio track"
@@ -4455,11 +4486,11 @@ msgstr "Procházet dostupnými stopami titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1395
 msgid "Toggle subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Přepnout titulky"
 
 #: src/libvlc-module.c:1396
 msgid "Toggle subtitle track visibility."
-msgstr ""
+msgstr "Přepnout viditelnosti stopy titulků."
 
 #: src/libvlc-module.c:1397
 msgid "Cycle next program Service ID"
@@ -4503,19 +4534,19 @@ msgstr "Zapnout nebo vypnout autoscaling"
 
 #: src/libvlc-module.c:1407
 msgid "Increase scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "Zvýšit měřítko"
 
 #: src/libvlc-module.c:1409
 msgid "Decrease scale factor"
-msgstr ""
+msgstr "Snížit měřítko"
 
 #: src/libvlc-module.c:1411
 msgid "Toggle deinterlacing"
-msgstr ""
+msgstr "Přepnout odstranění prokládaní"
 
 #: src/libvlc-module.c:1412
 msgid "Activate or deactivate deinterlacing."
-msgstr ""
+msgstr "Zapnout nebo vypnout odstranění prokládání"
 
 #: src/libvlc-module.c:1413
 msgid "Cycle deinterlace modes"
@@ -4531,7 +4562,7 @@ msgstr "Zobrazit ovládání v režimu celé obrazovky"
 
 #: src/libvlc-module.c:1416
 msgid "Boss key"
-msgstr ""
+msgstr "Hlavní klávesová zkratka"
 
 #: src/libvlc-module.c:1417
 msgid "Hide the interface and pause playback."
@@ -4622,11 +4653,11 @@ msgstr ""
 
 #: src/libvlc-module.c:1461
 msgid "Roll the viewpoint clockwise (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Otočit pohled po směru hodinových ručiček (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1462
 msgid "Roll the viewpoint anti-clockwise (360°)"
-msgstr ""
+msgstr "Otočit pohled proti směru hodinových ručiček (360°)"
 
 #: src/libvlc-module.c:1464
 msgid "Toggle wallpaper mode in video output"
@@ -4642,7 +4673,7 @@ msgstr "Procházet zvukovými zařízeními"
 
 #: src/libvlc-module.c:1469
 msgid "Cycle through available audio devices"
-msgstr ""
+msgstr "Procházet dostupnými zvukový zařízeními"
 
 #: src/libvlc-module.c:1598 src/video_output/vout_intf.c:274
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:434 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:512
@@ -4656,7 +4687,7 @@ msgstr "Vlastnosti okna"
 
 #: src/libvlc-module.c:1675
 msgid "Subpictures"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz v obraze"
 
 #: src/libvlc-module.c:1683 modules/codec/subsdec.c:181
 #: modules/demux/subtitle.c:71 modules/demux/xiph_metadata.h:49
@@ -4725,7 +4756,7 @@ msgstr "Nastavení výkonu"
 
 #: src/libvlc-module.c:2061
 msgid "Clock source"
-msgstr ""
+msgstr "Zdroj hodin"
 
 #: src/libvlc-module.c:2179
 msgid "Hot keys"
@@ -4736,7 +4767,8 @@ msgid "Jump sizes"
 msgstr "Délky skoků"
 
 #: src/libvlc-module.c:2753
-msgid "print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
+msgid ""
+"print help for VLC (can be combined with --advanced and --help-verbose)"
 msgstr ""
 "zobrazit nápovědu pro VLC (může být kombinováno s --advanced a --help-"
 "verbose)"
@@ -4750,12 +4782,12 @@ msgid ""
 "print help for VLC and all its modules (can be combined with --advanced and "
 "--help-verbose)"
 msgstr ""
-"zobrazit nápovědu pro VLC a všechny moduly (může být kombinováno s --"
-"advanced a --help-verbose)"
+"zobrazit nápovědu pro VLC a všechny moduly (může být kombinováno s "
+"--advanced a --help-verbose)"
 
 #: src/libvlc-module.c:2761
 msgid "ask for extra verbosity when displaying help"
-msgstr ""
+msgstr "požádat o extra podrobnost při zobrazování nápovědy"
 
 #: src/libvlc-module.c:2763
 msgid "print a list of available modules"
@@ -4797,7 +4829,7 @@ msgstr "zobrazit informace o verzi"
 
 #: src/libvlc-module.c:2819
 msgid "core program"
-msgstr ""
+msgstr "hlavní program"
 
 #: src/misc/actions.c:52
 msgid "Backspace"
@@ -4840,7 +4872,8 @@ msgid "Browser Stop"
 msgstr "Prohlížeč Zastavit"
 
 #: src/misc/actions.c:62 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:370
-#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:229 modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
+#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:229
+#: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:50
 #: modules/gui/qt/ui/podcast_configuration.h:104
 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:172
 msgid "Delete"
@@ -4940,7 +4973,7 @@ msgstr "Následující snímek média"
 
 #: src/misc/actions.c:87
 msgid "Media Next Track"
-msgstr "Další stopa média"
+msgstr "Následující stopa média"
 
 #: src/misc/actions.c:88
 msgid "Media Play Pause"
@@ -5102,7 +5135,7 @@ msgstr "%.1f KiB"
 #: src/misc/update.c:488
 #, c-format
 msgid "%<PRIu64> B"
-msgstr ""
+msgstr "%<PRIu64> B"
 
 #: src/misc/update.c:580
 msgid "Saving file failed"
@@ -5163,11 +5196,11 @@ msgstr "Soubor se nepodařilo ověřit"
 #: src/misc/update.c:650
 #, c-format
 msgid ""
-"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded "
-"file \"%s\". Thus, it was deleted."
+"It was not possible to download a cryptographic signature for the downloaded"
+" file \"%s\". Thus, it was deleted."
 msgstr ""
-"Nebylo možné stáhnout kryptografický podpis pro stažený soubor \"%s\", proto "
-"byl odstraněn."
+"Nebylo možné stáhnout kryptografický podpis pro stažený soubor \"%s\", a "
+"proto byl soubor odstraněn."
 
 #: src/misc/update.c:661 src/misc/update.c:673
 msgid "Invalid signature"
@@ -5179,8 +5212,8 @@ msgid ""
 "The cryptographic signature for the downloaded file \"%s\" was invalid and "
 "could not be used to securely verify it. Thus, the file was deleted."
 msgstr ""
-"Kryptografický podpis pro stažený soubor \"%s\" byl neplatný a nebylo jím "
-"možné bezpečně ověřovat, proto byl smazán."
+"Kryptografický podpis pro stažený soubor \"%s\" nebyl platný a nebylo jím "
+"možné soubor bezpečně ověřit, a proto byl soubor odstraněn."
 
 #: src/misc/update.c:686
 msgid "File not verifiable"
@@ -5191,7 +5224,7 @@ msgstr "Soubor nelze ověřit"
 msgid ""
 "It was not possible to securely verify the downloaded file \"%s\". Thus, it "
 "was deleted."
-msgstr "Nebylo možné bezpečně ověřit stažený soubor \"%s\", proto byl smazán."
+msgstr "Nebylo možné bezpečně ověřit stažený soubor \"%s\", byl proto smazán."
 
 #: src/misc/update.c:698 src/misc/update.c:710
 msgid "File corrupted"
@@ -5207,7 +5240,7 @@ msgid ""
 "The new version was successfully downloaded. Do you want to close VLC and "
 "install it now?"
 msgstr ""
-"Nová verze byla úspěšně stažena. Přejete si ukončit přehrávač VLC a "
+"Nová verze byla úspěšně stažena. Přejete si zavřít přehrávač VLC a "
 "nainstalovat ji?"
 
 #: src/misc/update.c:726 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:199
@@ -5355,7 +5388,7 @@ msgstr "Holandský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:72
 msgid "Dzongkha"
-msgstr ""
+msgstr "Dzongkha"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:73
 msgid "English"
@@ -5407,7 +5440,7 @@ msgstr "Irský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:85
 msgid "Gallegan"
-msgstr ""
+msgstr "Gallegan"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:86
 msgid "Manx"
@@ -5431,7 +5464,7 @@ msgstr "Hebrejský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:91
 msgid "Herero"
-msgstr ""
+msgstr "Herero"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:92
 msgid "Hindi"
@@ -5439,7 +5472,7 @@ msgstr "Hindský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:93
 msgid "Hiri Motu"
-msgstr ""
+msgstr "Hiri Motu"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:94
 msgid "Hungarian"
@@ -5451,7 +5484,7 @@ msgstr "Islandský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:96
 msgid "Inuktitut"
-msgstr ""
+msgstr "Inuktitut"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:97
 msgid "Interlingue"
@@ -5459,7 +5492,7 @@ msgstr "Interlingua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:98
 msgid "Interlingua"
-msgstr ""
+msgstr "Interlingua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:99
 msgid "Indonesian"
@@ -5467,7 +5500,7 @@ msgstr "Indonéský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:100
 msgid "Inupiaq"
-msgstr ""
+msgstr "Inupiaq"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:101
 msgid "Italian"
@@ -5503,11 +5536,11 @@ msgstr "Khmerský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:109
 msgid "Kikuyu"
-msgstr ""
+msgstr "Kikuyu"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:110
 msgid "Kinyarwanda"
-msgstr ""
+msgstr "Kinyarwandy"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:111
 msgid "Kirghiz"
@@ -5543,7 +5576,7 @@ msgstr "Lotyšský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:119
 msgid "Lingala"
-msgstr ""
+msgstr "Lingala"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:120
 msgid "Lithuanian"
@@ -5551,7 +5584,7 @@ msgstr "Litevský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:121
 msgid "Letzeburgesch"
-msgstr ""
+msgstr "Letzeburgesch"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:122
 msgid "Macedonian"
@@ -5603,15 +5636,15 @@ msgstr "Navajo"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:134
 msgid "Ndebele, South"
-msgstr ""
+msgstr "Ndebele, jižní"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:135
 msgid "Ndebele, North"
-msgstr ""
+msgstr "Ndebele, Severní"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:136
 msgid "Ndonga"
-msgstr ""
+msgstr "Ndonga"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:137
 msgid "Nepali"
@@ -5627,15 +5660,15 @@ msgstr "Norský (Nynorsk)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:140
 msgid "Norwegian Bokmaal"
-msgstr ""
+msgstr "Norský Bokmaal"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:141
 msgid "Chichewa; Nyanja"
-msgstr ""
+msgstr "Chichewa; Nyanja"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:142
 msgid "Occitan; Provençal"
-msgstr ""
+msgstr "Occitan; Provence"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:143
 msgid "Oriya"
@@ -5643,7 +5676,7 @@ msgstr "Oriya"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:144
 msgid "Oromo"
-msgstr ""
+msgstr "Oromo"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:146
 msgid "Ossetian; Ossetic"
@@ -5659,7 +5692,7 @@ msgstr "Perský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:149
 msgid "Pali"
-msgstr ""
+msgstr "Pali"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:150
 msgid "Polish"
@@ -5675,7 +5708,7 @@ msgstr "Paštunšský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:153
 msgid "Quechua"
-msgstr ""
+msgstr "Quechua"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:154
 msgid "Original audio"
@@ -5715,7 +5748,7 @@ msgstr "Chorvatský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:163
 msgid "Sinhalese"
-msgstr ""
+msgstr "Sinhalský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:164
 msgid "Slovak"
@@ -5727,7 +5760,7 @@ msgstr "Slovinský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:166
 msgid "Northern Sami"
-msgstr ""
+msgstr "Severní Sami"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:167
 msgid "Samoan"
@@ -5739,7 +5772,7 @@ msgstr "Šonský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:169
 msgid "Sindhi"
-msgstr ""
+msgstr "Sindhi"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:170
 msgid "Somali"
@@ -5747,7 +5780,7 @@ msgstr "Somálský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:171
 msgid "Sotho, Southern"
-msgstr ""
+msgstr "Sotho, jižní"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:172
 msgid "Spanish"
@@ -5759,7 +5792,7 @@ msgstr "Sardinský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:174
 msgid "Swati"
-msgstr ""
+msgstr "Swati"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:175
 msgid "Sundanese"
@@ -5807,7 +5840,7 @@ msgstr "Tibetský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:186
 msgid "Tigrinya"
-msgstr ""
+msgstr "Tigriňa"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:187
 msgid "Tonga (Tonga Islands)"
@@ -5815,11 +5848,11 @@ msgstr "Tongánský (ostrovy Tonga)"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:188
 msgid "Tswana"
-msgstr ""
+msgstr "Tswana"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:189
 msgid "Tsonga"
-msgstr ""
+msgstr "Tsonga"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:190
 msgid "Turkish"
@@ -5831,7 +5864,7 @@ msgstr "Turkmenský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:192
 msgid "Twi"
-msgstr ""
+msgstr "Twi"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:193
 msgid "Uighur"
@@ -5855,7 +5888,7 @@ msgstr "Vietnamský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:198
 msgid "Volapuk"
-msgstr ""
+msgstr "Volapuk"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:199
 msgid "Welsh"
@@ -5863,11 +5896,11 @@ msgstr "Welšský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:200
 msgid "Wolof"
-msgstr ""
+msgstr "Wolof"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:201
 msgid "Xhosa"
-msgstr ""
+msgstr "Xhosa"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:202
 msgid "Yiddish"
@@ -5879,11 +5912,11 @@ msgstr "Jarubský"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:204
 msgid "Zhuang"
-msgstr ""
+msgstr "Zhuang"
 
 #: src/text/iso-639_def.h:205
 msgid "Zulu"
-msgstr ""
+msgstr "Zulu"
 
 #: src/video_output/vout_intf.c:169
 msgid "Autoscale video"
@@ -5968,7 +6001,7 @@ msgstr "ALSA"
 
 #: modules/access/alsa.c:57
 msgid "ALSA audio capture"
-msgstr "Zvukový záznam ALSA"
+msgstr "Záznam zvuku ALSA"
 
 #: modules/access/attachment.c:44
 msgid "Attachment"
@@ -5976,19 +6009,19 @@ msgstr "Příloha"
 
 #: modules/access/attachment.c:45
 msgid "Attachment input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup přílohy"
 
 #: modules/access/avcapture.m:57
 msgid "AVFoundation Video Capture"
-msgstr ""
+msgstr "Záznam videa AVFoundation"
 
 #: modules/access/avcapture.m:58
 msgid "AVFoundation video capture module."
-msgstr ""
+msgstr "Modul záznamu videa AVFoundation."
 
 #: modules/access/avcapture.m:286 modules/access/avcapture.m:315
 msgid "No video devices found"
-msgstr ""
+msgstr "Nebylo nalezeno žádné zobrazovací zařízení"
 
 #: modules/access/avcapture.m:287
 msgid ""
@@ -6052,8 +6085,8 @@ msgid ""
 "This Blu-ray Disc needs a library for AACS decoding, and your system does "
 "not have it."
 msgstr ""
-"Tento disk Blu-Ray potřebuje knihovnu pro dekódování AACS, ale váš systém ji "
-"nemá."
+"Tento disk Blu-Ray potřebuje knihovnu pro dekódování AACS, ale váš systém ji"
+" neobsahuje."
 
 #: modules/access/bluray.c:743
 msgid "Blu-ray Disc is corrupted."
@@ -6066,34 +6099,37 @@ msgstr "Schází soubor nastavení AACS."
 #: modules/access/bluray.c:747
 msgid "No valid processing key found in AACS config file."
 msgstr ""
+"V konfiguračním souboru AACS nebyl nalezen žádný platný klíč pro zpracování."
 
 #: modules/access/bluray.c:749
 msgid "No valid host certificate found in AACS config file."
 msgstr ""
+"V konfiguračním souboru AACS nebyl nalezen žádný platný certifikát "
+"hostitele."
 
 #: modules/access/bluray.c:751
 msgid "AACS Host certificate revoked."
-msgstr ""
+msgstr "Certifikát hostitele AACS byl zrušen."
 
 #: modules/access/bluray.c:753
 msgid "AACS MMC failed."
-msgstr ""
+msgstr "AACS MMC selhalo."
 
 #: modules/access/bluray.c:763
 msgid ""
-"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not "
-"have it."
+"This Blu-ray Disc needs a library for BD+ decoding, and your system does not"
+" have it."
 msgstr ""
 "Tento disk Blu-Ray potřebuje knihovnu pro dekódování BD+, ale váš systém ji "
-"nemá."
+"neobsahuje."
 
 #: modules/access/bluray.c:766
 msgid "Your system BD+ decoding library does not work. Missing configuration?"
-msgstr ""
+msgstr "Systémová knihovna dekódování BD+ nefunguje. Nesprávné nastavení?"
 
 #: modules/access/bluray.c:799
 msgid "Java required"
-msgstr ""
+msgstr "Je vyžadována Java"
 
 #: modules/access/bluray.c:800
 #, c-format
@@ -6101,14 +6137,17 @@ msgid ""
 "This Blu-ray disc requires Java for menus support.%s\n"
 "The disc will be played without menus."
 msgstr ""
+"Tento disk Blu-ray vyžaduje podporu jazyka Java pro podporu nabídek.%s Disk "
+"bude přehráván bez menu."
 
 #: modules/access/bluray.c:801
 msgid "Java was not found on your system."
-msgstr ""
+msgstr "Java nebyla ve vašem systému nalezena."
 
 #: modules/access/bluray.c:824
 msgid "Failed to start bluray playback. Please try without menu support."
 msgstr ""
+"Nepodařilo se spustit přehrávání Blu-ray. Zkuste to prosím bez podpory menu."
 
 #: modules/access/bluray.c:852 modules/access/bluray.c:2287
 #: modules/access/bluray.c:2292
@@ -6117,11 +6156,11 @@ msgstr "Chyba Blu-Ray"
 
 #: modules/access/bluray.c:1674
 msgid "Top Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Horní nabídka"
 
 #: modules/access/bluray.c:1677
 msgid "First Play"
-msgstr ""
+msgstr "První přehrání"
 
 #: modules/access/cdda.c:480
 #, c-format
@@ -6159,7 +6198,7 @@ msgstr "Port pro spojení se serverem CDDB"
 
 #: modules/access/concat.c:303
 msgid "Inputs list"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam vstupů"
 
 #: modules/access/concat.c:305
 msgid "Comma-separated list of input URLs to concatenate."
@@ -6183,7 +6222,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:43
 msgid "KDM file"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor KDM"
 
 #: modules/access/dcp/dcp.cpp:44
 msgid "Path to Key Delivery Message XML file"
@@ -6203,8 +6242,8 @@ msgstr "Vstupní karta k použití"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:46
 msgid ""
-"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from "
-"0."
+"DeckLink capture card to use, if multiple exist. The cards are numbered from"
+" 0."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/decklink.cpp:49
@@ -6234,7 +6273,8 @@ msgstr "Vzorkovací frekvence zvuku (Hz)"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:63
 msgid ""
-"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio input."
+"Audio sampling rate (in hertz) for DeckLink captures. 0 disables audio "
+"input."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/decklink.cpp:66 modules/access/dshow/dshow.cpp:197
@@ -6280,7 +6320,7 @@ msgstr "Kompozice"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:82
 msgid "S-Video"
-msgstr ""
+msgstr "S-Video"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:89
 msgid "Embedded"
@@ -6297,11 +6337,12 @@ msgstr "Analog"
 #: modules/access/decklink.cpp:94 modules/demux/rawvid.c:60
 msgid "Aspect ratio (4:3, 16:9). Default assumes square pixels."
 msgstr ""
-"Poměr stran (4:3, 16:9). Výchozí hodnota předpokládá pixely ve tvaru čtverce."
+"Poměr stran (4:3, 16:9). Výchozí hodnota předpokládá pixely ve tvaru "
+"čtverce."
 
 #: modules/access/decklink.cpp:97
 msgid "DeckLink"
-msgstr ""
+msgstr "DeckLink"
 
 #: modules/access/decklink.cpp:98
 msgid "Blackmagic DeckLink SDI input"
@@ -6349,8 +6390,8 @@ msgid ""
 "Name of the video device that will be used by the DirectShow plugin. If you "
 "don't specify anything, the default device will be used."
 msgstr ""
-"Název video zařízení používaného zásuvným modulem DirectShow. Pokud nezadáte "
-"jinak, bude použito výchozí zařízení."
+"Název video zařízení používaného zásuvným modulem DirectShow. Pokud nezadáte"
+" jinak, bude použito výchozí zařízení."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:135
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:831
@@ -6386,7 +6427,7 @@ msgstr "Nastavte poměr stran vstupního obrazu. Výchozí je 4:3"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:147 modules/access/v4l2/v4l2.c:53
 msgid "Video input chroma format"
-msgstr "Formát barev vstupního videa"
+msgstr "Formát barevné systosti vstupního videa"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:149
 msgid ""
@@ -6403,6 +6444,8 @@ msgid ""
 "Force the DirectShow video input to use a specific frame rate (eg. 0 means "
 "default, 25, 29.97, 50, 59.94, etc.)"
 msgstr ""
+"Vnutit video vstupu DirectShow použití určité frekvence snímků (např. 0 "
+"znamená výchozí, 25, 29,97, 50, 59,94 atd.)."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:155
 msgid "Device properties"
@@ -6410,8 +6453,11 @@ msgstr "Vlastnosti zařízení"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:157
 msgid ""
-"Show the properties dialog of the selected device before starting the stream."
+"Show the properties dialog of the selected device before starting the "
+"stream."
 msgstr ""
+"Před spuštěním streamu zobrazit dialogové okno vlastností vybraného "
+"zařízení."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:159
 msgid "Tuner properties"
@@ -6419,7 +6465,7 @@ msgstr "Vlastnosti tuneru"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:161
 msgid "Show the tuner properties [channel selection] page."
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit stránku vlastností tuneru [výběr kanálu]."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:162
 msgid "Tuner TV Channel"
@@ -6435,7 +6481,7 @@ msgstr "Frekvence tuneru"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:167
 msgid "This overrides the channel. Measured in Hz."
-msgstr ""
+msgstr "Přepíše kanál. Měřeno v Hz."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:168
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:851
@@ -6449,13 +6495,13 @@ msgstr "Kód země tuneru"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:171
 msgid ""
-"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency "
-"mapping (0 means default)."
+"Set the tuner country code that establishes the current channel-to-frequency"
+" mapping (0 means default)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:173
 msgid "Tuner input type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ vstupu tuneru"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:175
 msgid "Select the tuner input type (Cable/Antenna)."
@@ -6503,8 +6549,8 @@ msgstr "Režim tuneru AM"
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:194
 msgid ""
-"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1), AM Radio (2), FM Radio (3) "
-"or DSS (4)."
+"AM Tuner mode. Can be one of Default (0), TV (1), AM Radio (2), FM Radio (3)"
+" or DSS (4)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:199
@@ -6550,8 +6596,8 @@ msgstr "Nebylo vybráno žádné zařízení zvuku, či videa."
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:591
 msgid "VLC cannot open ANY capture device. Check the error log for details."
 msgstr ""
-"Přehrávač VLC nemůže otevřít ŽÁDNÉ nahrávací zařízení. Zkontroluje záznam "
-"chyb pro více informací."
+"Přehrávač VLC nemůže otevřít ŽÁDNÉ zaznamenávací zařízení. Zkontroluje "
+"záznam chyb pro více informací."
 
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:1055
 msgid ""
@@ -6562,11 +6608,11 @@ msgstr ""
 #: modules/access/dshow/dshow.cpp:1126
 #, c-format
 msgid "The capture device \"%s\" does not support the required parameters."
-msgstr ""
+msgstr "Záznamové zařízení \"%s\" nepodporuje požadované parametry."
 
 #: modules/access/dsm/access.c:61 modules/access/dsm/sd.c:138
 msgid "Windows networks"
-msgstr ""
+msgstr "Sítě Windows"
 
 #: modules/access/dsm/access.c:63
 msgid "libdsm's SMB (Windows network shares) input and browser"
@@ -6578,7 +6624,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dsm/access.c:80
 msgid "libdsm NETBIOS discovery module"
-msgstr ""
+msgstr "Modul vyhledávání libdsm NETBIOS"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:36
 msgid "DVB adapter"
@@ -6636,7 +6682,8 @@ msgid ""
 "frequency. This is required to tune the receiver."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/dtv/access.c:61 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:972
+#: modules/access/dtv/access.c:61
+#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:972
 msgid "Modulation / Constellation"
 msgstr "Modulace / Sestava"
 
@@ -6823,15 +6870,15 @@ msgstr "Vertikální (13V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:174
 msgid "Horizontal (18V)"
-msgstr "Horizontální (18V)"
+msgstr "Vodorovné (18V)"
 
 #: modules/access/dtv/access.c:175
 msgid "Circular Right Hand (13V)"
-msgstr "Kruhová, pravotočivá (13V)"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:175
 msgid "Circular Left Hand (18V)"
-msgstr "Kruhová, levotočivá (18V)"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:177
 msgid "High LNB voltage"
@@ -6839,8 +6886,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:179
 msgid ""
-"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the "
-"receiver are long, higher voltage may be required.\n"
+"If the cables between the satellilte low noise block-downconverter and the receiver are long, higher voltage may be required.\n"
 "Not all receivers support this."
 msgstr ""
 
@@ -6855,8 +6901,8 @@ msgstr "Vysoká frekvence místního oscilátoru (kHz)"
 #: modules/access/dtv/access.c:186
 msgid ""
 "The downconverter (LNB) will subtract the local oscillator frequency from "
-"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the "
-"RF cable is the result."
+"the satellite transmission frequency. The intermediate frequency (IF) on the"
+" RF cable is the result."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:189
@@ -6879,6 +6925,8 @@ msgid ""
 "A continuous tone at 22kHz can be sent on the cable. This normally selects "
 "the higher frequency band from a universal LNB."
 msgstr ""
+"Skrze kabel lze odeslat nepřetržitý 22 kHz tón. Tím se obvykle vybírá z "
+"univerzálního LNB vyšší frekvenční pásmo."
 
 #: modules/access/dtv/access.c:199
 msgid "DiSEqC LNB number"
@@ -6943,7 +6991,8 @@ msgid "Satellite range code"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:230
-msgid "Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
+msgid ""
+"Satellite range code as defined by manufacturer e.g. DISEqC switch code"
 msgstr ""
 
 #: modules/access/dtv/access.c:234
@@ -7028,7 +7077,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:70
 msgid "Satellite scanning config"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavení vyhledávání satelitů"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:71
 msgid "Filename of config file in share/dvb/dvb-s."
@@ -7036,34 +7085,34 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/dvb/access.c:73
 msgid "Scan tuning list"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam ladění vyhledávání"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:74
 msgid "Filename containing initial scan tuning data."
-msgstr ""
+msgstr "Název souboru obsahující počáteční data pro ladění vyhledávání."
 
 #: modules/access/dvb/access.c:76
 msgid "Use NIT for scanning services"
-msgstr ""
+msgstr "Použijte NIT na vyhledávání služeb"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:79
 msgid "DVB"
-msgstr ""
+msgstr "DVB"
 
 #: modules/access/dvb/access.c:80
 msgid "DVB input with v4l2 support"
-msgstr ""
+msgstr "DVB vstup s podporou v4l2"
 
 #: modules/access/dvb/scan.c:817
 #, c-format
 msgid ""
 "%.1f MHz (%d services)\n"
 "~%s remaining"
-msgstr ""
+msgstr "%.1f MHz (%d služeb)~%s zbývá"
 
 #: modules/access/dvb/scan.c:827
 msgid "Scanning DVB"
-msgstr ""
+msgstr "Vyhledávání DVB"
 
 #: modules/access/dvdnav.c:69 modules/access/dvdread.c:68
 msgid "DVD angle"
@@ -7107,8 +7156,7 @@ msgstr "Přehrávání selhalo"
 msgid ""
 "VLC cannot set the DVD's title. It possibly cannot decrypt the entire disc."
 msgstr ""
-"VLC se nepovedlo nastavit jméno DVD. Pravděpodobně nedokáže přečíst celý "
-"disk."
+"VLC nemůže nastavit titul DVD. Pravděpodobně nedokáže dešifrovat celý disk."
 
 #: modules/access/dvdread.c:76
 msgid "DVD without menus"
@@ -7125,7 +7173,7 @@ msgstr "DVDRead nemohl otevřít disk \"%s\"."
 
 #: modules/access/dvdread.c:217
 msgid "Cannot play a non-UDF mastered DVD."
-msgstr ""
+msgstr "Nelze přehrávat disk DVD nemasterovaný v UDF."
 
 #: modules/access/dvdread.c:472
 #, c-format
@@ -7135,7 +7183,7 @@ msgstr "DVDRead nemohl přečíst blok %d."
 #: modules/access/dvdread.c:540
 #, c-format
 msgid "DVDRead could not read %d/%d blocks at 0x%02x."
-msgstr "DVDRead nemohl přečíst %d/%d bloků v 0x%02x.;"
+msgstr "DVDRead nemohl přečíst %d/%d bloků na 0x%02x.;"
 
 #: modules/access/fs.c:34
 msgid "File input"
@@ -7160,7 +7208,7 @@ msgstr "Adresář"
 
 #: modules/access/fs.c:53
 msgid "List special files"
-msgstr ""
+msgstr "Vypsat speciální soubory"
 
 #: modules/access/fs.c:54
 msgid "Include devices and pipes when listing directories"
@@ -7214,7 +7262,7 @@ msgstr "Účet pro spojení."
 
 #: modules/access/ftp.c:78
 msgid "FTP authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Ověření FTP"
 
 #: modules/access/ftp.c:79
 #, c-format
@@ -7265,7 +7313,7 @@ msgstr "HTTP(S)"
 
 #: modules/access/http.c:303 modules/access/http/access.c:214
 msgid "HTTP authentication"
-msgstr "Autentizace HTTP"
+msgstr "Ověření HTTP"
 
 #: modules/access/http.c:304 modules/access/http/access.c:215
 #, c-format
@@ -7278,7 +7326,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/http/access.c:289
 msgid "HTTPS"
-msgstr ""
+msgstr "HTTPS"
 
 #: modules/access/http/access.c:296
 msgid "Continuous stream"
@@ -7320,11 +7368,11 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/edummy.c:39 modules/control/dummy.c:49
 #: modules/text_renderer/tdummy.c:35 modules/video_output/vdummy.c:47
 msgid "Dummy"
-msgstr "Fingovaný"
+msgstr "Falešný"
 
 #: modules/access/idummy.c:42
 msgid "Dummy input"
-msgstr "Fingovaný vstup"
+msgstr "Falešný vstup"
 
 #: modules/access/imem.c:49 modules/gui/qt/components/playlist/sorting.h:59
 #: modules/stream_out/bridge.c:41 modules/stream_out/mosaic_bridge.c:101
@@ -7333,7 +7381,7 @@ msgstr "ID"
 
 #: modules/access/imem.c:51 modules/demux/image.c:46
 msgid "Set the ID of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit ID elementárního proudu"
 
 #: modules/access/imem.c:53 modules/demux/image.c:48
 msgid "Group"
@@ -7341,7 +7389,7 @@ msgstr "Skupina"
 
 #: modules/access/imem.c:55 modules/demux/image.c:50
 msgid "Set the group of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit skupinu elementárního proudu"
 
 #: modules/access/imem.c:57
 msgid "Category"
@@ -7349,7 +7397,7 @@ msgstr "Kategorie"
 
 #: modules/access/imem.c:59
 msgid "Set the category of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit kategorii elementárního proudu"
 
 #: modules/access/imem.c:64 modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:361
 #: modules/gui/qt/managers/addons_manager.cpp:98
@@ -7362,7 +7410,7 @@ msgstr "Data"
 
 #: modules/access/imem.c:69
 msgid "Set the codec of the elementary stream"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit kodek elementárního proudu"
 
 #: modules/access/imem.c:73
 msgid "Language of the elementary stream as described by ISO639"
@@ -7385,14 +7433,15 @@ msgstr "Počet kanálů zvuku základního proudu"
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:239
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:167
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1318 modules/spu/mosaic.c:94
-#: modules/video_output/vmem.c:42 share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
+#: modules/video_output/vmem.c:42
+#: share/lua/http/dialogs/mosaic_window.html:108
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:743
 msgid "Width"
 msgstr "Šířka"
 
 #: modules/access/imem.c:84
 msgid "Width of video or subtitle elementary streams"
-msgstr ""
+msgstr "Šířka elementárních proudů videa nebo titulků"
 
 #: modules/access/imem.c:86 modules/access/v4l2/v4l2.c:66
 #: modules/demux/rawvid.c:51
@@ -7405,7 +7454,7 @@ msgstr "Výška"
 
 #: modules/access/imem.c:87
 msgid "Height of video or subtitle elementary streams"
-msgstr ""
+msgstr "Výška elementárních proudů videa nebo titulků"
 
 #: modules/access/imem.c:89
 msgid "Display aspect ratio"
@@ -7467,7 +7516,7 @@ msgstr "Paměťový vstup"
 
 #: modules/access/imem-access.c:159
 msgid "Memory stream"
-msgstr ""
+msgstr "Paměťový proud"
 
 #: modules/access/imem-access.c:160
 msgid "In-memory stream input"
@@ -7475,7 +7524,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/jack.c:59
 msgid "Pace"
-msgstr ""
+msgstr "Tempo"
 
 #: modules/access/jack.c:61
 msgid "Read the audio stream at VLC pace rather than Jack pace."
@@ -7488,7 +7537,8 @@ msgstr "Automatické spojení"
 #: modules/access/jack.c:64
 msgid "Automatically connect VLC input ports to available output ports."
 msgstr ""
-"Automaticky spojit vstupní porty přehrávače VLC k dostupným výstupním portům."
+"Automaticky spojit vstupní porty přehrávače VLC k dostupným výstupním "
+"portům."
 
 #: modules/access/jack.c:67
 msgid "JACK audio input"
@@ -7506,8 +7556,8 @@ msgstr "Odkaz #"
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:74
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:70
 msgid ""
-"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at "
-"0)."
+"Allows you to set the desired link of the board for the capture (starting at"
+" 0)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:75
@@ -7518,7 +7568,7 @@ msgstr "ID videa"
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:77
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:73
 msgid "Allows you to set the ES ID of the video."
-msgstr ""
+msgstr "Umožňuje nastavit ID ES videa."
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:80
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:76
@@ -7532,7 +7582,8 @@ msgstr "Nastavení zvuku"
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:83
 #: modules/access/linsys/linsys_sdi.c:79
-msgid "Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
+msgid ""
+"Allows you to set audio configuration (id=group,pair:id=group,pair...)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/linsys/linsys_hdsdi.c:89
@@ -7603,13 +7654,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/live555.cpp:89
 msgid "RTSP frame buffer size"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vyrovnávací paměti snímků RTSP"
 
 #: modules/access/live555.cpp:90
 msgid ""
-"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of "
-"broken pictures due to too small buffer."
+"RTSP start frame buffer size of the video track, can be increased in case of"
+" broken pictures due to too small buffer."
 msgstr ""
+"Počáteční velikost vyrovnávací paměti stopy videa snímků RTSP. V případě "
+"zdeformovaného obrazu je tento parametr zvýšit."
 
 #: modules/access/live555.cpp:96
 msgid "RTP/RTSP/SDP demuxer (using Live555)"
@@ -7669,8 +7722,8 @@ msgstr "Vynutit výběr všech proudů"
 
 #: modules/access/mms/mms.c:51
 msgid ""
-"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates. "
-"You can choose to select all of them."
+"MMS streams can contain several elementary streams, with different bitrates."
+" You can choose to select all of them."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/mms/mms.c:54
@@ -7714,25 +7767,25 @@ msgstr "Přehrávač VLC nemohl přečíst soubor: %s"
 
 #: modules/access/nfs.c:49
 msgid "Set NFS uid/guid automatically"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit automaticky uid/guid NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:50
 msgid ""
-"If uid/gid are not specified in the url, VLC will automatically set a uid/"
-"gid."
+"If uid/gid are not specified in the url, VLC will automatically set a "
+"uid/gid."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/nfs.c:57
 msgid "NFS"
-msgstr ""
+msgstr "NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:58
 msgid "NFS input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup NFS"
 
 #: modules/access/nfs.c:114
 msgid "NFS operation failed"
-msgstr ""
+msgstr "Operace NFS selhala"
 
 #: modules/access/oss.c:66
 msgid "Capture the audio stream in stereo."
@@ -7748,8 +7801,8 @@ msgid ""
 "Samplerate of the captured audio stream, in Hz (eg: 11025, 22050, 44100, "
 "48000)"
 msgstr ""
-"Vzorkovací frekvence zachyceného zvukového proudu v Hz (např: 11025, 22050, "
-"44100, 48000)"
+"Vzorkovací frekvence zaznamenaného zvukového proudu v Hz (např: 11025, "
+"22050, 44100, 48000)"
 
 #: modules/access/oss.c:76
 msgid "OSS"
@@ -7775,25 +7828,25 @@ msgstr "Vstup PulseAudio"
 
 #: modules/access/qtsound.m:59
 msgid "QTSound"
-msgstr ""
+msgstr "QTSound"
 
 #: modules/access/qtsound.m:60
 msgid "QuickTime Sound Capture"
-msgstr ""
+msgstr "Záznam zvuku QuickTime"
 
 #: modules/access/qtsound.m:262
 msgid "No Audio Input device found"
-msgstr ""
+msgstr "Nebylo nalezeno žádné vstupní zařízení pro zvuk"
 
 #: modules/access/qtsound.m:263 modules/access/qtsound.m:294
 msgid ""
-"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable audio input device."
-"Please check your connectors and drivers."
+"Your Mac does not seem to be equipped with a suitable audio input "
+"device.Please check your connectors and drivers."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/qtsound.m:293
 msgid "No audio input device found"
-msgstr ""
+msgstr "Nebylo nalezeno žádné vstupní zařízení pro zvuk"
 
 #: modules/access/rdp.c:72
 msgid "Encrypted connexion"
@@ -7809,11 +7862,11 @@ msgstr "RDP"
 
 #: modules/access/rdp.c:89
 msgid "RDP Remote Desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Vzdálená plocha RDP"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:44
 msgid "RTCP (local) port"
-msgstr ""
+msgstr "RTCP (místní) port"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:46
 msgid ""
@@ -7827,8 +7880,8 @@ msgstr "Klíč SRTP (hexadecimálně)"
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:51
 msgid ""
-"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master "
-"shared secret key. This must be a 32-character-long hexadecimal string."
+"RTP packets will be authenticated and deciphered with this Secure RTP master"
+" shared secret key. This must be a 32-character-long hexadecimal string."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:55 modules/stream_out/rtp.c:150
@@ -7837,8 +7890,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:57 modules/stream_out/rtp.c:152
 msgid ""
-"Secure RTP requires a (non-secret) master salt value. This must be a 28-"
-"character-long hexadecimal string."
+"Secure RTP requires a (non-secret) master salt value. This must be a 28"
+"-character-long hexadecimal string."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/rtp/rtp.c:60
@@ -7902,9 +7955,11 @@ msgstr ""
 #: modules/access/rtp/rtp.c:771
 #, c-format
 msgid ""
-"A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that "
-"rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
+"A description in SDP format is required to receive the RTP stream. Note that"
+" rtp:// URIs cannot work with dynamic RTP payload format (%<PRIu8>)."
 msgstr ""
+"Pro příjem proudu RTP je vyžadován popis ve formátu SDP. Všimněte si, že "
+"rtp:// URL nemohou pracovat s dynamickým formátem RTP (%<PRIu8>)."
 
 #: modules/access/rtsp/access.c:48 modules/access/rtsp/access.c:49
 msgid "Real RTSP"
@@ -7929,11 +7984,11 @@ msgstr "Požadované RTSP sezení se nepodařilo navázat."
 
 #: modules/access/satip.c:60 modules/access/udp.c:59
 msgid "Receive buffer"
-msgstr ""
+msgstr "Vyrovnávací paměť pro příjem"
 
 #: modules/access/satip.c:61 modules/access/udp.c:60
 msgid "UDP receive buffer size (bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vyrovnávací paměti pro příjem UDP (bajty)"
 
 #: modules/access/satip.c:63
 msgid "Request multicast stream"
@@ -7960,7 +8015,7 @@ msgstr "Požadovaná snímkovací frekvence záznamu."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:48
 msgid "Capture fragment size"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost fragmentu záznamu"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:50
 msgid ""
@@ -7999,7 +8054,7 @@ msgstr "Sledovat kurzor myši"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:69 modules/access/screen/xcb.c:61
 msgid "Follow the mouse when capturing a subscreen."
-msgstr ""
+msgstr "Sleduje myš při snímání části obrazovky."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:73
 msgid "Mouse pointer image"
@@ -8012,11 +8067,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/screen/screen.c:80
 msgid "Display ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID displeje"
 
 #: modules/access/screen/screen.c:82
 msgid "Display ID. If not specified, main display ID is used."
-msgstr ""
+msgstr "ID displeje. Není-li zadáno, použije se ID hlavního displeje."
 
 #: modules/access/screen/screen.c:83
 msgid "Screen index"
@@ -8079,7 +8134,7 @@ msgstr "Vstup SFTP"
 
 #: modules/access/sftp.c:399
 msgid "SFTP authentication"
-msgstr "Autentizace HTTP"
+msgstr "Ověření HTTP"
 
 #: modules/access/sftp.c:400
 #, c-format
@@ -8088,7 +8143,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/shm.c:46 modules/access/vnc.c:57
 msgid "Frame buffer depth"
-msgstr "Hloubka framebufferu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/shm.c:48
 msgid "Pixel depth of the frame buffer, or zero for XWD file"
@@ -8116,8 +8171,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/shm.c:60
 msgid ""
-"System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if --"
-"shm-file is specified)."
+"System V shared memory segment ID of the frame buffer (this is ignored if "
+"--shm-file is specified)."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/shm.c:63
@@ -8154,11 +8209,11 @@ msgstr "32 bitů"
 
 #: modules/access/shm.c:83
 msgid "Framebuffer input"
-msgstr "Vstup framebufferu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/shm.c:84
 msgid "Shared memory framebuffer"
-msgstr "Sdílená paměť framebufferu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/smb.c:65
 msgid "Samba (Windows network shares) input"
@@ -8178,27 +8233,26 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/smb_common.h:31
 msgid "SMB authentication required"
-msgstr ""
+msgstr "Je vyžadováno ověření SMB"
 
 #: modules/access/smb_common.h:32
 #, c-format
 msgid ""
 "The computer (%s) you are trying to connect to requires authentication.\n"
-"Please provide a username (ideally a domain name using the format DOMAIN;"
-"username) and a password."
+"Please provide a username (ideally a domain name using the format DOMAIN;username) and a password."
 msgstr ""
 
 #: modules/access/srt.c:288 modules/access_output/srt.c:436
 msgid "SRT"
-msgstr ""
+msgstr "SRT"
 
 #: modules/access/srt.c:289
 msgid "SRT input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup SRT"
 
 #: modules/access/srt.c:294 modules/access_output/srt.c:442
 msgid "SRT chunk size (bytes)"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost fragmentu SRT (bajty)"
 
 #: modules/access/srt.c:296 modules/access_output/srt.c:444
 msgid "Return poll wait after timeout milliseconds (-1 = infinite)"
@@ -8206,7 +8260,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/srt.c:297 modules/access_output/srt.c:445
 msgid "SRT latency (ms)"
-msgstr ""
+msgstr "Zpoždění SRT (ms)"
 
 #: modules/access/tcp.c:116
 msgid "TCP"
@@ -8242,7 +8296,7 @@ msgstr "Obnovit výchozí hodnoty"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:44
 msgid "Video capture device"
-msgstr ""
+msgstr "Zařízení pro zaznamenání videa"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:45
 msgid "Video capture device node."
@@ -8292,7 +8346,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:71
 msgid "Maximum frame rate to use (0 = no limits)."
-msgstr ""
+msgstr "Maximální používaná frekvence snímků (0 = bez omezení)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:73
 msgid "Radio device"
@@ -8302,7 +8356,8 @@ msgstr "Rádiové zařízení"
 msgid "Radio tuner device node."
 msgstr ""
 
-#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75 modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1079
+#: modules/access/v4l2/v4l2.c:75
+#: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1079
 msgid "Frequency"
 msgstr "Frekvence"
 
@@ -8352,7 +8407,7 @@ msgstr "Kontrast"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:90
 msgid "Picture contrast or luma gain."
-msgstr "Zesílení kontrastu nebo jasu obrazu."
+msgstr "Kontrast obrazu nebo zisk jasu."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:91
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:208
@@ -8364,7 +8419,7 @@ msgstr "Saturace"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:92
 msgid "Picture saturation or chroma gain."
-msgstr ""
+msgstr "Sytost barev obrazu, nebo zesílení sytosti barev."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:93
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:204
@@ -8408,7 +8463,7 @@ msgstr "Vyvážení červené"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:107
 msgid "Red chroma balance."
-msgstr ""
+msgstr "Vyvážení barevné sytosti červené barvy."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:108
 msgid "Blue balance"
@@ -8416,7 +8471,7 @@ msgstr "Vyvážení modré"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:110
 msgid "Blue chroma balance."
-msgstr ""
+msgstr "Vyvážení barevné sytosti modré barvy."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:111
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:209
@@ -8454,23 +8509,23 @@ msgstr "Nastavení filtru ostření."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:122
 msgid "Chroma gain"
-msgstr "Zisk barevné složky obrazu"
+msgstr "Zesílení barevné sytosti"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:123
 msgid "Chroma gain control."
-msgstr "Ovládání zisku barevné složky obrazu."
+msgstr "Ovládání zesílení barevné sytosti."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:124
 msgid "Automatic chroma gain"
-msgstr "Automatický zisk barevné složky obrazu"
+msgstr "Automatické zesílení barevné sytosti"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:126
 msgid "Automatically control the chroma gain."
-msgstr "Automaticky řídit zisk barevné složky obrazu."
+msgstr "Automaticky ovládat zesílení barevné sytosti."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:127
 msgid "Power line frequency"
-msgstr "Síťová frekvence"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:129
 msgid "Power line frequency anti-flicker filter."
@@ -8491,11 +8546,13 @@ msgstr "Kompenzace podsvětlení"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:141
 msgid "Band-stop filter"
-msgstr "Pásmová propust"
+msgstr "Filtr pro zastavení pásma"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:143
 msgid "Cut a light band induced by fluorescent lighting (unit undocumented)."
 msgstr ""
+"Vystřihnout světelný pás vyvolaný fluorecentním osvětlením "
+"(nezdokumentované)."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:144
 msgid "Horizontal flip"
@@ -8503,7 +8560,7 @@ msgstr "Vodorovné překlopení"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:146
 msgid "Flip the picture horizontally."
-msgstr "Převrátit obraz horizontálně."
+msgstr "Převrátit obraz vodorovně."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:147
 msgid "Vertical flip"
@@ -8511,7 +8568,7 @@ msgstr "Svislé překlopení"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:149
 msgid "Flip the picture vertically."
-msgstr "Převrátit obraz vertikálně."
+msgstr "Převrátit obraz svisle."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:150
 msgid "Rotate (degrees)"
@@ -8519,11 +8576,11 @@ msgstr "Otočit (stupně)"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:151
 msgid "Picture rotation angle (in degrees)."
-msgstr "Úhel natočení obrazu (ve stupních)."
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:152
 msgid "Color killer"
-msgstr "Barevný vrah"
+msgstr ""
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:154
 msgid ""
@@ -8629,11 +8686,16 @@ msgstr "nastavení ovladače v4l2"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:190
 msgid ""
-"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated "
-"list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: {video_bitrate=6000000,"
-"audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available controls, increase verbosity "
-"(-vv) or use the v4l2-ctl application."
+"Set the v4l2 driver controls to the values specified using a comma separated"
+" list optionally encapsulated by curly braces (e.g.: "
+"{video_bitrate=6000000,audio_crc=0,stream_type=3} ). To list available "
+"controls, increase verbosity (-vv) or use the v4l2-ctl application."
 msgstr ""
+"Ovládací prvky v4l2 nastavte na hodnoty zadané pomocí seznamu odděleného "
+"čárkami, který je volitelně ohraničen složenými závorkami (např. "
+"{Video_bitrate=6000000, adio_crc =0, stream_type=3}). Pro zobrazení "
+"dostupných možností prvky, zvyšte podrobnost (-vv), nebo použijte program "
+"v4l2-ctl."
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:242 modules/codec/avcodec/avcodec.c:50
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:54 modules/codec/x264.c:435
@@ -8659,7 +8721,7 @@ msgstr "625 řádků / 50 Hz"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:255
 msgid "PAL N Argentina"
-msgstr ""
+msgstr "PAL N Argentina"
 
 #: modules/access/v4l2/v4l2.c:256
 msgid "NTSC M Japan"
@@ -8739,7 +8801,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/vdr.c:80
 msgid "Default frame rate for chapter import."
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí frekvence snímků pro import kapitoly"
 
 #: modules/access/vdr.c:84
 msgid "VDR"
@@ -8769,39 +8831,39 @@ msgstr "Spustit"
 
 #: modules/access/vnc.c:48
 msgid "X.509 Certificate Authority"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikační autorita X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:49
 msgid "Certificate of the Authority to verify server's against"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikační autorita proti které se server ověří"
 
 #: modules/access/vnc.c:50
 msgid "X.509 Certificate Revocation List"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam zrušených certifikátů X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:51
 msgid "List of revoked servers certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam zrušených serverových certifikátů"
 
 #: modules/access/vnc.c:52
 msgid "X.509 Client certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikát klienta X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:53
 msgid "Certificate for client authentication"
-msgstr ""
+msgstr "Certifikát pro ověření klienta"
 
 #: modules/access/vnc.c:54
 msgid "X.509 Client private key"
-msgstr ""
+msgstr "Soukromý klíč klienta X.509"
 
 #: modules/access/vnc.c:55
 msgid "Private key for authentication by certificate"
-msgstr ""
+msgstr "Soukromý klíč pro ověření certifikátem"
 
 #: modules/access/vnc.c:58
 msgid "RGB chroma (RV32, RV24, RV16, RGB2)"
-msgstr ""
+msgstr "Barevná sytost RGB (RV32, RV24, RV16, RGB2)"
 
 #: modules/access/vnc.c:61
 msgid "Compression level"
@@ -8809,7 +8871,7 @@ msgstr "Úroveň komprese"
 
 #: modules/access/vnc.c:62
 msgid "Transfer compression level from 0 (none) to 9 (max)"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň komprese přenosu od 0 (žádná) do 9 (maximální)"
 
 #: modules/access/vnc.c:63
 msgid "Image quality"
@@ -8829,7 +8891,7 @@ msgstr "VNC klientský přístup"
 
 #: modules/access/wasapi.c:485
 msgid "Loopback mode"
-msgstr ""
+msgstr "Režim smyčky"
 
 #: modules/access/wasapi.c:486
 msgid "Record an audio rendering endpoint."
@@ -8837,7 +8899,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access/wasapi.c:489
 msgid "WASAPI"
-msgstr ""
+msgstr "WASAPI"
 
 #: modules/access/wasapi.c:490
 msgid "Windows Audio Session API input"
@@ -8867,11 +8929,11 @@ msgstr "Přepsat existující soubor"
 
 #: modules/access_output/file.c:377
 msgid "If the file already exists, it will be overwritten."
-msgstr "Pakliže soubor vskutku existuje, bude přepsán."
+msgstr "Pokud soubor existuje, bude přepsán."
 
 #: modules/access_output/file.c:378
 msgid "Append to file"
-msgstr "Připojit do souboru"
+msgstr "Připojit k souboru"
 
 #: modules/access_output/file.c:379
 msgid "Append to file if it exists instead of replacing it."
@@ -8879,15 +8941,15 @@ msgstr "Připojit k existujícímu souboru místo jeho přepsání."
 
 #: modules/access_output/file.c:381
 msgid "Format time and date"
-msgstr "Formát data a času"
+msgstr "Formátovat datum a čas"
 
 #: modules/access_output/file.c:382
 msgid "Perform ISO C time and date formatting on the file path"
-msgstr ""
+msgstr "Přeformátuje v souboru čas dle ISO C"
 
 #: modules/access_output/file.c:384
 msgid "Synchronous writing"
-msgstr "Synchronizovaný zápis"
+msgstr "Synchronní zápis"
 
 #: modules/access_output/file.c:385
 msgid "Open the file with synchronous writing."
@@ -8895,7 +8957,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_output/file.c:388
 msgid "File stream output"
-msgstr "Výstup souborového proudu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/http.c:53 modules/stream_out/rtp.c:174
 msgid "Username that will be requested to access the stream."
@@ -8913,8 +8975,6 @@ msgstr "MIME"
 #: modules/access_output/http.c:59
 msgid "MIME returned by the server (autodetected if not specified)."
 msgstr ""
-"MIME navrácené od serveru (pokud není specifikováno, bude zjištěno "
-"automaticky)."
 
 #: modules/access_output/http.c:61
 msgid "Metacube"
@@ -8935,7 +8995,7 @@ msgstr "Délka segmentu"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:68
 msgid "Length of TS stream segments"
-msgstr "Délka segmentů TS proudu"
+msgstr "Délka segmentů proudu TS"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:70
 msgid "Split segments anywhere"
@@ -8945,6 +9005,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Don't require a keyframe before splitting a segment. Needed for audio only."
 msgstr ""
+"Nevyžadovat klíčový snímek před rozdělením segmentu. Vyžaduje se pouze pro "
+"zvuk."
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:74
 msgid "Number of segments"
@@ -8959,7 +9021,8 @@ msgid "Allow cache"
 msgstr "Povolit mezipaměť"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:78
-msgid "Add EXT-X-ALLOW-CACHE:NO directive in playlist-file if this is disabled"
+msgid ""
+"Add EXT-X-ALLOW-CACHE:NO directive in playlist-file if this is disabled"
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:80
@@ -8968,7 +9031,7 @@ msgstr "Soubor indexu"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:81
 msgid "Path to the index file to create"
-msgstr "Cesta k vytvářenému souboru indexu"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:83
 msgid "Full URL to put in index file"
@@ -9009,8 +9072,8 @@ msgstr ""
 #: modules/access_output/livehttp.c:98
 msgid ""
 "File is read when segment starts and is assumed to be in format: key-uri"
-"\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that "
-"segment."
+"\\nkey-file. File is read on the segment opening and values are used on that"
+" segment."
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:102
@@ -9023,7 +9086,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:105
 msgid "Number of first segment"
-msgstr ""
+msgstr "Číslo prvního segmentu"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:106
 msgid "The number of the first segment generated"
@@ -9031,7 +9094,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:109
 msgid "HTTP Live streaming output"
-msgstr ""
+msgstr "Výstup HTTP Live streaming"
 
 #: modules/access_output/livehttp.c:110
 msgid "LiveHTTP"
@@ -9053,11 +9116,11 @@ msgstr "Popis proudu"
 
 #: modules/access_output/shout.c:69
 msgid "Description of the stream content or information about your channel."
-msgstr "Popis obsahu proudu a nebo informace o vašem kanálu."
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/shout.c:72
 msgid "Stream MP3"
-msgstr ""
+msgstr "Stream MP3"
 
 #: modules/access_output/shout.c:73
 msgid ""
@@ -9072,11 +9135,11 @@ msgstr "Popis žánru"
 
 #: modules/access_output/shout.c:83
 msgid "Genre of the content."
-msgstr ""
+msgstr "Žánr obsahu."
 
 #: modules/access_output/shout.c:85
 msgid "URL description"
-msgstr "popis URL"
+msgstr "Popis URL"
 
 #: modules/access_output/shout.c:86
 msgid "URL with information about the stream or your channel."
@@ -9126,28 +9189,24 @@ msgid "Crypto key length in bytes"
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/srt.c:57
-#, fuzzy
 msgid "16 bytes"
-msgstr "16 bitů"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/srt.c:57
-#, fuzzy
 msgid "24 bytes"
-msgstr "24 bitů"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/srt.c:57
-#, fuzzy
 msgid "32 bytes"
-msgstr "32 bitů"
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/srt.c:437
 msgid "SRT stream output"
 msgstr ""
 
 #: modules/access_output/srt.c:446
-#, fuzzy
 msgid "Password for stream encryption"
-msgstr "Heslo pro cílové zařízení."
+msgstr ""
 
 #: modules/access_output/udp.c:62 modules/stream_out/rtp.c:135
 msgid "Caching value (ms)"
@@ -9176,15 +9235,15 @@ msgstr "Výstup UDP proudu"
 
 #: modules/arm_neon/chroma_yuv.c:35
 msgid "ARM NEON video chroma conversions"
-msgstr ""
+msgstr "Konverze barevné sytosti videa ARM NEON"
 
 #: modules/arm_neon/volume.c:38
 msgid "ARM NEON audio volume"
-msgstr ""
+msgstr "Hlasitost zvuku ARM NEON"
 
 #: modules/arm_neon/yuv_rgb.c:36
 msgid "ARM NEON video chroma YUV->RGBA"
-msgstr ""
+msgstr "Barevná sytost ARM NEON YUV->RGBA"
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:39
 msgid "Defines if BarGraph information should be sent"
@@ -9229,7 +9288,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:52
 msgid "Minimum Audio level to raise the alarm"
-msgstr "Minimální úroveň zvuku pro spuštění poplachu"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/audiobargraph_a.c:53
 msgid ""
@@ -9266,10 +9325,7 @@ msgstr "Dekodér Dolby Surround"
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:53
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:247
 msgid ""
-"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a "
-"complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more "
-"realistic sound experience. It should also be more comfortable and less "
-"tiring when listening to music for long periods of time.\n"
+"This effect gives you the feeling that you are standing in a room with a complete 7.1 speaker set when using only a headphone, providing a more realistic sound experience. It should also be more comfortable and less tiring when listening to music for long periods of time.\n"
 "It works with any source format from mono to 7.1."
 msgstr ""
 
@@ -9294,7 +9350,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:70
 msgid "No decoding of Dolby Surround"
-msgstr ""
+msgstr "Nedekódovat zvuk nahraný v Dolby Surround"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/headphone.c:72
 msgid ""
@@ -9323,7 +9379,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:83
 msgid "Select channel to keep"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte kanál, který chcete zachovat"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:84
 msgid "This option silences all other channels except the selected channel."
@@ -9332,32 +9388,32 @@ msgstr ""
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear left"
-msgstr ""
+msgstr "Zadní levý"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:90
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear right"
-msgstr ""
+msgstr "Zadní pravý"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:91
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Low-frequency effects"
-msgstr ""
+msgstr "Nízkofrekvenční efekty"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Side left"
-msgstr ""
+msgstr "Postranní vlevo"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:63
 msgid "Side right"
-msgstr ""
+msgstr "Postranní vpravo"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:92
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/remap.c:62
 msgid "Rear center"
-msgstr ""
+msgstr "Zadní střed"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/mono.c:99
 msgid "Stereo to mono downmixer"
@@ -9369,7 +9425,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/simple.c:43
 msgid "Audio filter for simple channel mixing"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový filtr pro jednoduché mixování kanálů"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:50
 msgid "HRTF file for the binauralization"
@@ -9381,7 +9437,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:54
 msgid "Headphones mode (binaural)"
-msgstr ""
+msgstr "Režim sluchátek (binaurální)"
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/spatialaudio.cpp:55
 msgid "If the output is stereo, render ambisonics with the binaural decoder."
@@ -9397,7 +9453,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/channel_mixer/trivial.c:42
 msgid "Audio filter for trivial channel mixing"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový filtr pro jednoduché mixování kanálů"
 
 #: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:74
 msgid "Sound Delay"
@@ -9457,7 +9513,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:91
 msgid "Level of delayed signal"
-msgstr ""
+msgstr "Úroveň zpožděného signálu"
 
 #: modules/audio_filter/chorus_flanger.c:93
 msgid "Dry Mix"
@@ -9499,7 +9555,7 @@ msgstr "Úroveň prahu"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:165
 msgid "Set the threshold level in dB."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit úroveň prahu v dB."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:167
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:229
@@ -9509,7 +9565,7 @@ msgstr "Poměr"
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:168
 msgid "Set the ratio (n:1)."
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit poměr (n:1). ."
 
 #: modules/audio_filter/compressor.c:170
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:230
@@ -9541,11 +9597,11 @@ msgstr "Komprese dynamického rozsahu"
 
 #: modules/audio_filter/converter/format.c:49
 msgid "Audio filter for PCM format conversion"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový filtr pro převod formátu PCM"
 
 #: modules/audio_filter/converter/tospdif.c:49
 msgid "Audio filter for A/52/DTS->S/PDIF encapsulation"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový filtr pro zapouzdření A/52/DTS->S/PDIF"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:58
 msgid "Equalizer preset"
@@ -9557,7 +9613,7 @@ msgstr "Předvolby pro ekvalizér."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:61
 msgid "Bands gain"
-msgstr ""
+msgstr "Zesílení pásem"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:63
 msgid ""
@@ -9568,12 +9624,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:67
 msgid "Use VLC frequency bands"
-msgstr ""
+msgstr "Použít frekvenční pásma VLC"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:69
 msgid ""
-"Use the VLC frequency bands. Otherwise, use the ISO Standard frequency bands."
+"Use the VLC frequency bands. Otherwise, use the ISO Standard frequency "
+"bands."
 msgstr ""
+"Použít frekvenční pásma VLC. V opačném případě použije frekvenční pásma dle "
+"standardu ISO."
 
 #: modules/audio_filter/equalizer.c:72
 msgid "Two pass"
@@ -9640,7 +9699,7 @@ msgstr "Velká hala"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 msgid "Live"
-msgstr "Živé"
+msgstr "Živý koncert"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:56
 msgid "Party"
@@ -9668,7 +9727,7 @@ msgstr "Ska"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 msgid "Soft"
-msgstr "Jemně"
+msgstr "Jemné"
 
 #: modules/audio_filter/equalizer_presets.h:57
 msgid "Soft rock"
@@ -9703,7 +9762,7 @@ msgstr "Jednoduchý karaoke filtr"
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:65
 msgid "Number of audio buffers"
-msgstr ""
+msgstr "Počet vyrovnávacích pamětí pro zvuk"
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:66
 msgid ""
@@ -9720,8 +9779,8 @@ msgstr "Maximální úroveň hlasitosti"
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:255
 msgid ""
 "If the average power over the last N buffers is higher than this value, the "
-"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A "
-"value between 0.5 and 10 seems sensible."
+"volume will be normalized. This value is a positive floating point number. A"
+" value between 0.5 and 10 seems sensible."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/normvol.c:78 modules/audio_filter/normvol.c:79
@@ -9787,7 +9846,7 @@ msgstr "Frekvence 3 Q"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/bandlimited.c:89
 msgid "Audio filter for band-limited interpolation resampling"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový filtr pro omezenou interpolaci převzorkování"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:40
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:34
@@ -9797,26 +9856,28 @@ msgstr "Kvalita převzorkování"
 #: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:41
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:35
 msgid "Resampling quality, from worst to best"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita převzorkování, od nejhorší po nejlepší"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/soxr.c:67
 msgid "SoX Resampler"
-msgstr ""
+msgstr "Převzorkování SoX"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:42
 #: modules/audio_filter/resampler/speex.c:43
 msgid "Speex resampler"
-msgstr ""
+msgstr "Převzorkování Speex"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:40
 msgid "Sample rate converter type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ převodníku vzorkovací frekvence"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:42
 msgid ""
-"Different resampling algorithms are supported. The best one is slower, while "
-"the fast one exhibits low quality."
+"Different resampling algorithms are supported. The best one is slower, while"
+" the fast one exhibits low quality."
 msgstr ""
+"Jsou podporovány různé algoritmy převzorkování. Nejlepší je pomalejší, "
+"zatímco rychlý má nízkou kvalitu."
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:49
 msgid "Sinc function (best quality)"
@@ -9840,7 +9901,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:58
 msgid "SRC resampler"
-msgstr ""
+msgstr "Převzorkování SRC"
 
 #: modules/audio_filter/resampler/src.c:59
 msgid "Secret Rabbit Code (libsamplerate) resampler"
@@ -9949,9 +10010,9 @@ msgstr "Prostorový efekt"
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:53
 #: modules/gui/macosx/VLCAudioEffectsWindowController.m:265
 msgid ""
-"This filter enhances the stereo effect by suppressing mono (signal common to "
-"both channels) and by delaying the signal of left into right and vice versa, "
-"thereby widening the stereo effect."
+"This filter enhances the stereo effect by suppressing mono (signal common to"
+" both channels) and by delaying the signal of left into right and vice "
+"versa, thereby widening the stereo effect."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:58
@@ -9972,8 +10033,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_filter/stereo_widen.c:65
 msgid ""
-"Cross feed of left into right with inverted phase. This helps in suppressing "
-"the mono. If the value is 1 it will cancel all the signal common to both "
+"Cross feed of left into right with inverted phase. This helps in suppressing"
+" the mono. If the value is 1 it will cancel all the signal common to both "
 "channels."
 msgstr ""
 
@@ -10021,8 +10082,8 @@ msgstr "Kanály zvukového výstupu"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:68 modules/audio_output/waveout.c:141
 msgid ""
-"Channels available for audio output. If the input has more channels than the "
-"output, it will be down-mixed. This parameter is ignored when digital pass-"
+"Channels available for audio output. If the input has more channels than the"
+" output, it will be down-mixed. This parameter is ignored when digital pass-"
 "through is active."
 msgstr ""
 
@@ -10052,7 +10113,7 @@ msgstr "Zvukový výstup ALSA"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:393 modules/audio_output/auhal.c:1179
 msgid "Audio output failed"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový výstup selhal"
 
 #: modules/audio_output/alsa.c:394
 #, c-format
@@ -10060,6 +10121,8 @@ msgid ""
 "The audio device \"%s\" could not be used:\n"
 "%s."
 msgstr ""
+"Zvukové zařízení \"%s\" nelze použít:\n"
+" %s."
 
 #: modules/audio_output/amem.c:34
 msgid "Audio memory"
@@ -10075,7 +10138,7 @@ msgstr "Vzorkovací formát"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:45
 msgid "Last audio device"
-msgstr ""
+msgstr "Poslední zvukové zařízení"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:53
 msgid "HAL AudioUnit output"
@@ -10083,7 +10146,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:463
 msgid "System Sound Output Device"
-msgstr "Systémové zařízení zvukového výstupu"
+msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:542
 #, c-format
@@ -10096,8 +10159,8 @@ msgstr "Zvukové zařízení není nastaveno"
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:1034
 msgid ""
-"You should configure your speaker layout with \"Audio Midi Setup\" in /"
-"Applications/Utilities. VLC will output Stereo only."
+"You should configure your speaker layout with \"Audio Midi Setup\" in "
+"/Applications/Utilities. VLC will output Stereo only."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/auhal.c:1180
@@ -10111,7 +10174,7 @@ msgstr "Výstupní zařízení"
 
 #: modules/audio_output/directsound.c:63 modules/audio_output/mmdevice.c:1466
 msgid "Select your audio output device"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte zařízení pro výstup zvuku"
 
 #: modules/audio_output/directsound.c:65
 msgid "Speaker configuration"
@@ -10164,7 +10227,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/file.c:112
 msgid "File audio output"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový výstup do souboru"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:83
 msgid "Automatically connect to writable clients"
@@ -10172,8 +10235,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:85
 msgid ""
-"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first "
-"writable JACK clients found."
+"If enabled, this option will automatically connect sound output to the first"
+" writable JACK clients found."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:89
@@ -10182,13 +10245,13 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:91
 msgid ""
-"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this "
-"regular expression will be considered for connection."
+"If automatic connection is enabled, only JACK clients whose names match this"
+" regular expression will be considered for connection."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/jack.c:94
 msgid "JACK client name"
-msgstr ""
+msgstr "Název klienta JACK"
 
 #: modules/audio_output/jack.c:101
 msgid "JACK audio output"
@@ -10208,8 +10271,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/kai.c:100
 msgid ""
-"Enable this option if you want your audio not to be interrupted by the other "
-"audio."
+"Enable this option if you want your audio not to be interrupted by the other"
+" audio."
 msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/kai.c:110
@@ -10218,7 +10281,7 @@ msgstr "Zvukový výstup K Audio Interface"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1451 modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:419
 msgid "HDMI/SPDIF audio passthrough"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový přůchod HDMI/SPDIF"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1453
 msgid ""
@@ -10228,7 +10291,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1460
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Zakázáno"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1461
 msgid "Enabled (AC3/DTS only)"
@@ -10236,15 +10299,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1462
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Povoleno"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1473
 msgid "Windows Multimedia Device output"
-msgstr ""
+msgstr "Výstup Windows Multimedia Device"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1479
 msgid "Output back-end"
-msgstr ""
+msgstr "Podpůrná vrstva pro výstup"
 
 #: modules/audio_output/mmdevice.c:1479
 msgid "Audio output back-end interface."
@@ -10256,7 +10319,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/oss.c:74
 msgid "Open Sound System audio output"
-msgstr "Zvukový výstup Open Sound System"
+msgstr "Zvukový výstup Open Sound System (OSS)"
 
 #: modules/audio_output/pulse.c:43
 msgid "Pulseaudio audio output"
@@ -10264,11 +10327,11 @@ msgstr "Zvukový výstup Pulseaudio"
 
 #: modules/audio_output/sndio.c:39
 msgid "OpenBSD sndio audio output"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový výstup OpenBSD"
 
 #: modules/audio_output/volume.h:30
 msgid "Software gain"
-msgstr ""
+msgstr "Softwarové zesílení"
 
 #: modules/audio_output/volume.h:31
 msgid "This linear gain will be applied in software."
@@ -10292,7 +10355,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/audio_output/waveout.c:149
 msgid "WaveOut audio output"
-msgstr ""
+msgstr "Zvukový výstup WaveOut"
 
 #: modules/audio_output/waveout.c:710
 msgid "Microsoft Soundmapper"
@@ -10300,7 +10363,7 @@ msgstr "Microsoft Soundmapper"
 
 #: modules/audio_output/windows_audio_common.h:122
 msgid "Use float32 output"
-msgstr ""
+msgstr "Použít výstup float32"
 
 #: modules/audio_output/windows_audio_common.h:124
 msgid ""
@@ -10310,7 +10373,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/a52.c:70
 msgid "A/52 dynamic range compression"
-msgstr ""
+msgstr "Komprese dynamického rozsahu A/52"
 
 #: modules/codec/a52.c:72 modules/codec/dca.c:63
 msgid ""
@@ -10322,7 +10385,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/a52.c:80
 msgid "ATSC A/52 (AC-3) audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku ATSC A/52 (AC-3)"
 
 #: modules/codec/adpcm.c:48
 msgid "ADPCM audio decoder"
@@ -10330,7 +10393,7 @@ msgstr "Dekodér zvuku ADPCM"
 
 #: modules/codec/aes3.c:47
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku AES3/SMPTE 302M"
 
 #: modules/codec/aes3.c:52
 msgid "AES3/SMPTE 302M audio packetizer"
@@ -10338,7 +10401,7 @@ msgstr "Paketizér zvuku AES3/SMPTE 302M "
 
 #: modules/codec/aom.c:50
 msgid "AOM video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa AOM"
 
 #: modules/codec/araw.c:51
 msgid "Raw/Log Audio decoder"
@@ -10346,7 +10409,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/araw.c:60
 msgid "Raw audio encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér surového zvuku"
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:47 modules/codec/fluidsynth.c:47
 msgid "SoundFont file"
@@ -10354,15 +10417,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:49 modules/codec/fluidsynth.c:49
 msgid "SoundFont file to use for software synthesis."
-msgstr ""
+msgstr "Soubor SoundFont, který se používá pro softwarovou syntézu."
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:57
 msgid "AudioToolbox MIDI synthesizer"
-msgstr ""
+msgstr "MIDI syntezátor AudioToolbox"
 
 #: modules/codec/audiotoolbox_midi.c:59
 msgid "AUMIDI"
-msgstr ""
+msgstr "AUMIDI"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:46
 msgid "Ignore ruby (furigana)"
@@ -10374,24 +10437,24 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:48
 msgid "Use Core Text renderer"
-msgstr ""
+msgstr "Použít vnitřní vykreslovač textu"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:49
 msgid "Use Core Text renderer in the subtitle."
-msgstr ""
+msgstr "Použít vnitřní vykreslovač textu v titulcích."
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:53
 msgid "ARIB subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků ARIB"
 
 #: modules/codec/arib/aribsub.c:54 modules/demux/mpeg/ts_psi.c:1085
 #: modules/demux/mpeg/ts_psi.c:1092
 msgid "ARIB subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Titulky ARIB"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
 msgid "Non-ref"
-msgstr ""
+msgstr "Nereferenční"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
 msgid "Bidir"
@@ -10399,7 +10462,7 @@ msgstr "Obousměrné"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:50 modules/codec/avcodec/avcodec.c:54
 msgid "Non-key"
-msgstr ""
+msgstr "Bez klíče"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:59
 msgid "rd"
@@ -10416,8 +10479,8 @@ msgstr "jednoduchý"
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:71
 msgid ""
 "Various audio and video decoders/encoders delivered by the FFmpeg library. "
-"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV, "
-"MJPEG and other codecs"
+"This includes (MS)MPEG4, DivX, SV1,H261, H263, H264, WMV, WMA, AAC, AMR, DV,"
+" MJPEG and other codecs"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.c:80
@@ -10445,27 +10508,29 @@ msgstr "Přímé vykreslování"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:59
 msgid "Show corrupted frames"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit poškozené snímky"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:60
 msgid "Prefer visual artifacts instead of missing frames"
-msgstr ""
+msgstr "Upřednostnit vizuální artefakty namísto chybějících snímků"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:62
 msgid "Error resilience"
-msgstr ""
+msgstr "Odolnost vůči chybám"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:64
 msgid ""
 "libavcodec can do error resilience.\n"
-"However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this "
-"can produce a lot of errors.\n"
+"However, with a buggy encoder (such as the ISO MPEG-4 encoder from M$) this can produce a lot of errors.\n"
 "Valid values range from 0 to 4 (0 disables all errors resilience)."
 msgstr ""
+"libavcodec může aplikovat odolnost vůči chybám.\n"
+"Avšak s chybovým kodérem (jako je ISO MPEG-4 enkodér od M$) může způsobit spoustu chyb.\n"
+"Platné hodnoty jsou v rozmezí od 0 do 4 (0 zakazuje veškerou odolnost proti chybám)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:69
 msgid "Workaround bugs"
-msgstr ""
+msgstr "Obcházení chyby"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:71
 msgid ""
@@ -10477,14 +10542,13 @@ msgid ""
 "16 no padding\n"
 "32 ac vlc\n"
 "64 Qpel chroma.\n"
-"This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and "
-"\"ump4\", enter 40."
+"This must be the sum of the values. For example, to fix \"ac vlc\" and \"ump4\", enter 40."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:82 modules/codec/avcodec/avcodec.h:177
 #: modules/demux/rawdv.c:42
 msgid "Hurry up"
-msgstr ""
+msgstr "Zrychlit"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:84
 msgid ""
@@ -10494,12 +10558,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:88
 msgid "Allow speed tricks"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit triky pro rychlost"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:90
 msgid ""
 "Allow non specification compliant speedup tricks. Faster but error-prone."
 msgstr ""
+"Povolit triky pro zvýšení rychlosti, které nejsou ve specifikaci. Rychlejší,"
+" ale náchylné k chybám"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:92
 msgid "Skip frame (default=0)"
@@ -10507,21 +10573,23 @@ msgstr "Přeskakovat rámce (výchozí hodnota 0)"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:94
 msgid ""
-"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, 1=B-"
-"frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
+"Force skipping of frames to speed up decoding (-1=None, 0=Default, "
+"1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
 msgstr ""
-"Vynutit přeskakování rámců pro zrychlení dekódování (.1=žádné, 0=výchozí, "
-"1=B-rámce, 2=P-rámce, 3=B+P rámce, 4=všechny rámce)."
+"Vynutit přeskakování snímků pro zrychlení dekódování (-1=žádné, 0=výchozí, "
+"1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všechny snímky)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:97
 msgid "Skip idct (default=0)"
-msgstr ""
+msgstr "Přeskočit idct (výchozí=0)"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:99
 msgid ""
 "Force skipping of idct to speed up decoding for frame types (-1=None, "
 "0=Default, 1=B-frames, 2=P-frames, 3=B+P frames, 4=all frames)."
 msgstr ""
+"Vynutit přeskakování idct pro zrychlení dekódování (-1=žádné, 0=výchozí, "
+"1=B-snímky, 2=P-snímky, 3=B+P snímky, 4=všechny snímky)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:102
 msgid "Debug mask"
@@ -10529,7 +10597,7 @@ msgstr "Ladící maska"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:103
 msgid "Set FFmpeg debug mask"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit masku ladění FFmpeg"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:105
 msgid "Codec name"
@@ -10537,12 +10605,12 @@ msgstr "Název kodeku"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:106
 msgid "Internal libavcodec codec name"
-msgstr ""
+msgstr "Interní název kodeku libavcodec"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:108
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:299
 msgid "Skip the loop filter for H.264 decoding"
-msgstr ""
+msgstr "Přeskočit filtr odstranění kostek H.264 ve smyčce"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:109
 msgid ""
@@ -10572,7 +10640,7 @@ msgstr "Poměr klíčových snímků"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:125
 msgid "Number of frames that will be coded for one key frame."
-msgstr ""
+msgstr "Počet snímků, které budou kódovány k jednomu klíčovému snímku"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:128
 msgid "Ratio of B frames"
@@ -10580,15 +10648,15 @@ msgstr "Počet B snímků"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:129
 msgid "Number of B frames that will be coded between two reference frames."
-msgstr ""
+msgstr "Počet B snímků, které budou kódovány mezi dvěma referenčními snímky."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:132
 msgid "Video bitrate tolerance"
-msgstr ""
+msgstr "Tolerance datového toku videa"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:133
 msgid "Video bitrate tolerance in kbit/s."
-msgstr ""
+msgstr "Tolerance datového toku videa v kbit/s."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:135
 msgid "Interlaced encoding"
@@ -10596,23 +10664,26 @@ msgstr "Prokládané kódování"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:136
 msgid "Enable dedicated algorithms for interlaced frames."
-msgstr ""
+msgstr "Povolit vyhrazené algoritmy pro prokládané snímky."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:139
 msgid "Interlaced motion estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Odhadování pohybu v prokládaných snímcích"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:140
-msgid "Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
+msgid ""
+"Enable interlaced motion estimation algorithms. This requires more CPU."
 msgstr ""
+"Povolit algoritmy odhadu pohybu v prokládaných snímcích. Vyžaduje více "
+"výkonu CPU."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:143
 msgid "Pre-motion estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:144
 msgid "Enable the pre-motion estimation algorithm."
-msgstr ""
+msgstr "Povolit algoritmus pro odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:147
 msgid "Rate control buffer size"
@@ -10634,12 +10705,12 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:156
 msgid "I quantization factor"
-msgstr ""
+msgstr "I kvantizační faktor"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:158
 msgid ""
-"Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 => "
-"same qscale for I and P frames)."
+"Quantization factor of I frames, compared with P frames (for instance 1.0 =>"
+" same qscale for I and P frames)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:161 modules/codec/x264.c:369
@@ -10652,10 +10723,12 @@ msgid ""
 "Enable a simple noise reduction algorithm to lower the encoding length and "
 "bitrate, at the expense of lower quality frames."
 msgstr ""
+"Povolit jednoduchý algoritmus redukce šumu pro snížení délky a datového toku"
+" kódování za cenu snímků s nižší kvalitou."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:166
 msgid "MPEG4 quantization matrix"
-msgstr ""
+msgstr "Kvantizační matice MPEG4"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:167
 msgid ""
@@ -10673,6 +10746,7 @@ msgid ""
 "Quality level for the encoding of motions vectors (this can slow down the "
 "encoding very much)."
 msgstr ""
+"Úroveň kvality kódování pohybových vektorů (může velmi zpomalit kódování)."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:178
 msgid ""
@@ -10727,7 +10801,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:204
 msgid "Luminance masking"
-msgstr ""
+msgstr "Maskování jasu"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:205
 msgid "Raise the quantizer for very bright macroblocks (default: 0.0)."
@@ -10735,7 +10809,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:208
 msgid "Darkness masking"
-msgstr ""
+msgstr "Maskování temnoty"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:209
 msgid "Raise the quantizer for very dark macroblocks (default: 0.0)."
@@ -10743,7 +10817,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:212
 msgid "Motion masking"
-msgstr ""
+msgstr "Maskování pohybu"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:213
 msgid ""
@@ -10753,7 +10827,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:216
 msgid "Border masking"
-msgstr ""
+msgstr "Maskování hranic"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:217
 msgid ""
@@ -10763,13 +10837,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:220
 msgid "Luminance elimination"
-msgstr "Eliminace světelnosti"
+msgstr "Eliminace jasu"
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:221
 msgid ""
-"Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0). "
-"The H264 specification recommends -4."
+"Eliminates luminance blocks when the PSNR isn't much changed (default: 0.0)."
+" The H264 specification recommends -4."
 msgstr ""
+"Eliminuje bloky jasu, když se PSNR příliš nezmění (výchozí: 0.0). "
+"Specifikace H264 doporučuje -4."
 
 #: modules/codec/avcodec/avcodec.h:225
 msgid "Chrominance elimination"
@@ -10795,7 +10871,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/avcodec/d3d11va.c:63
 msgid "Direct3D11 Video Acceleration"
-msgstr ""
+msgstr "Akcelerace videa Direct3D11"
 
 #: modules/codec/avcodec/dxva2.c:51
 msgid "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
@@ -10804,14 +10880,19 @@ msgstr "DirectX Video Acceleration (DXVA) 2.0"
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:373
 #, c-format
 msgid ""
-"It seems your Libav/FFmpeg (libavcodec) installation lacks the following "
-"encoder:\n"
+"It seems your Libav/FFmpeg (libavcodec) installation lacks the following encoder:\n"
 "%s.\n"
 "If you don't know how to fix this, ask for support from your distribution.\n"
 "\n"
 "This is not an error inside VLC media player.\n"
 "Do not contact the VideoLAN project about this issue.\n"
 msgstr ""
+"Zdá se, že vaše instalace Libav/FFmpeg (libavcodec) neobsahuje následující kodér: \n"
+"%s.\n"
+"Pokud nevíte, jak chybu napravit, požádejte o podporu z vaší distribuce.\n"
+"\n"
+"Nejedná se o chybu ve VLC.\n"
+"Není proto potřeba kontaktovat vývojáře VideoLAN s informacemi o tomto problému\n"
 
 #: modules/codec/avcodec/encoder.c:883
 msgid "unknown"
@@ -10836,15 +10917,15 @@ msgstr "Přehrávač VLC nemohl otevřít kodér %4.4s %s."
 
 #: modules/codec/avcodec/vaapi.c:352
 msgid "VA-API video decoder via DRM"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa VA-API skrze DRM"
 
 #: modules/codec/avcodec/vaapi.c:357
 msgid "VA-API video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa VA-API"
 
 #: modules/codec/bpg.c:49
 msgid "BPG image decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér obrazu BPG"
 
 #: modules/codec/cc.c:51 modules/codec/zvbi.c:65
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:347 modules/spu/marq.c:108
@@ -10888,40 +10969,42 @@ msgstr "Kvalita kódování"
 
 #: modules/codec/daala.c:111
 msgid "Enforce a quality between 0 (lossless) and 511 (worst)."
-msgstr ""
+msgstr "Vynutit kvalitu mezi 0 (bezztrátové) a 511 (nejhorší)."
 
 #: modules/codec/daala.c:112
 msgid "Keyframe interval"
-msgstr ""
+msgstr "Interval klíčových snímků"
 
 #: modules/codec/daala.c:114
 msgid "Enforce a keyframe interval between 1 and 1000."
-msgstr ""
+msgstr "Vynutit interval klíčového snímku mezi 1 a 1000."
 
 #: modules/codec/daala.c:120
 msgid "Daala video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa Daala"
 
 #: modules/codec/daala.c:125
 msgid "Daala video packetizer"
-msgstr ""
+msgstr "Paketizér videa Daala"
 
 #: modules/codec/daala.c:132
 msgid "Daala video encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér videa Daala"
 
 #: modules/codec/daala.c:143 modules/codec/schroedinger.c:54
 msgid "Chroma format"
-msgstr "Chroma formát"
+msgstr "Formát barevné sytosti"
 
 #: modules/codec/daala.c:144 modules/codec/schroedinger.c:55
 msgid ""
 "Picking chroma format will force a conversion of the video into that format"
 msgstr ""
+"Vybráním formátu barevné sytosti si vynutíte i převod videa do daného "
+"formátu"
 
 #: modules/codec/dca.c:61
 msgid "DTS dynamic range compression"
-msgstr ""
+msgstr "Komprese dynamického rozsahu DTS"
 
 #: modules/codec/dca.c:73
 msgid "DTS Coherent Acoustics audio decoder"
@@ -10933,8 +11016,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ddummy.c:38
 msgid ""
-"Save the raw codec data if you have selected/forced the dummy decoder in the "
-"main options."
+"Save the raw codec data if you have selected/forced the dummy decoder in the"
+" main options."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/ddummy.c:47
@@ -10947,11 +11030,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/dmo/dmo.c:91
 msgid "DirectMedia Object decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér DirectMedia Object"
 
 #: modules/codec/dmo/dmo.c:105
 msgid "DirectMedia Object encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér objektů DirectMedia"
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:83
 msgid "Decoding X coordinate"
@@ -10976,8 +11059,8 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/dvbsub.c:91
 msgid ""
 "You can enforce the subpicture position on the video (0=center, 1=left, "
-"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, e."
-"g. 6=top-right)."
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, "
+"e.g. 6=top-right)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/dvbsub.c:95
@@ -11015,23 +11098,23 @@ msgstr "Falešný kodér"
 
 #: modules/codec/faad.c:54
 msgid "AAC audio decoder (using libfaad2)"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku AAC (skrze libfaad2)"
 
 #: modules/codec/faad.c:433
 msgid "AAC extension"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšíření AAC"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:67
 msgid "Encoder Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Profil kodéru"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:68
 msgid "Encoder Algorithm to use."
-msgstr ""
+msgstr "Algoritmus kodéru, který má být použit."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:70
 msgid "Enable spectral band replication"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit replikování spektrálního pásma"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:71
 msgid "This is an optional feature only for the AAC-ELD profile."
@@ -11039,16 +11122,17 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:73
 msgid "VBR Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Kvalita VBR"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:74
 msgid ""
-"Quality of the VBR Encoding (0=cbr, 1-5 constant vbr quality, 5 is the best)."
-msgstr ""
+"Quality of the VBR Encoding (0=cbr, 1-5 constant vbr quality, 5 is the "
+"best)."
+msgstr "Kvalita kódování VBR (0=cbr, 1-5 konstantní kvalita vbr, 5 nejlepší)."
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:76
 msgid "Enable afterburner library"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit knihovnu afterburner"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:77
 msgid ""
@@ -11068,35 +11152,35 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "AAC-LC"
-msgstr ""
+msgstr "AAC-LC"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "HE-AAC"
-msgstr ""
+msgstr "HE-AAC"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "HE-AAC-v2"
-msgstr ""
+msgstr "HE-AAC-v2"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "AAC-LD"
-msgstr ""
+msgstr "AAC-LD"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:97
 msgid "AAC-ELD"
-msgstr ""
+msgstr "AAC-ELD "
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:100
 msgid "FDKAAC"
-msgstr ""
+msgstr "FDKAAC"
 
 #: modules/codec/fdkaac.c:101
 msgid "FDK-AAC Audio encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér zvuku FDK-AAC"
 
 #: modules/codec/flac.c:164
 msgid "Flac audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku Flac"
 
 #: modules/codec/flac.c:171
 msgid "Flac audio encoder"
@@ -11122,8 +11206,8 @@ msgstr "Polyfonie"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:59
 msgid ""
-"The polyphony defines how many voices can be played at a time. Larger values "
-"require more processing power."
+"The polyphony defines how many voices can be played at a time. Larger values"
+" require more processing power."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:62 modules/demux/mod.c:82
@@ -11132,34 +11216,33 @@ msgstr "Dozvuk"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:70
 msgid "FluidSynth MIDI synthesizer"
-msgstr ""
+msgstr "MIDI syntezátor FluidSynth"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:72
 msgid "FluidSynth"
-msgstr ""
+msgstr "FluidSynth"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:150
 msgid "MIDI synthesis not set up"
-msgstr ""
+msgstr "MIDI syntéza není nastavena"
 
 #: modules/codec/fluidsynth.c:151
 msgid ""
 "A sound font file (.SF2) is required for MIDI synthesis.\n"
-"Please install a sound font and configure it from the VLC preferences "
-"(Input / Codecs > Audio codecs > FluidSynth).\n"
+"Please install a sound font and configure it from the VLC preferences (Input / Codecs > Audio codecs > FluidSynth).\n"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/g711.c:46
 msgid "G.711 decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér G.711"
 
 #: modules/codec/g711.c:54
 msgid "G.711 encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér G.711"
 
 #: modules/codec/gstreamer/gstdecode.c:76
 msgid "Uses GStreamer framework's plugins to decode the media codecs"
-msgstr ""
+msgstr "Používá moduly Gstreamer na dekódování mediálních kodeků"
 
 #: modules/codec/gstreamer/gstdecode.c:79
 msgid "Use DecodeBin"
@@ -11167,15 +11250,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/gstreamer/gstdecode.c:81
 msgid ""
-"DecodeBin is a container element, that can add and manage multiple elements. "
-"Apart from adding the decoders, decodebin also adds elementary stream "
+"DecodeBin is a container element, that can add and manage multiple elements."
+" Apart from adding the decoders, decodebin also adds elementary stream "
 "parsers which can provide more info such as codec profile, level and other "
 "attributes, in the form of GstCaps (Stream Capabilities) to decoder."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/gstreamer/gstdecode.c:93
 msgid "GStreamer Based Decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér založený na GStreameru"
 
 #: modules/codec/jpeg.c:52
 msgid ""
@@ -11184,11 +11267,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/jpeg.c:111
 msgid "JPEG image decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér obrazu JPEG"
 
 #: modules/codec/jpeg.c:120
 msgid "JPEG image encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér obrazu JPEG"
 
 #: modules/codec/kate.c:191 modules/codec/subsusf.c:44
 msgid "Formatted Subtitles"
@@ -11325,17 +11408,17 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:221
 msgid "Default font effect"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí efekt písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:222
 msgid ""
 "Add a font effect to text to improve readability against different "
 "backgrounds."
-msgstr ""
+msgstr "Přidat efekt písma pro zvýšení čitelnost na různých pozadích."
 
 #: modules/codec/kate.c:226
 msgid "Default font effect strength"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí síla efektu písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:227
 msgid "How pronounced to make the chosen font effect (effect dependent)."
@@ -11343,13 +11426,13 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:231
 msgid "Default font description"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí popis písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:232
 msgid ""
-"Which font description to use if the Kate stream does not specify particular "
-"font parameters (name, size, etc) to use. A blank name will let Tiger choose "
-"font parameters where appropriate."
+"Which font description to use if the Kate stream does not specify particular"
+" font parameters (name, size, etc) to use. A blank name will let Tiger "
+"choose font parameters where appropriate."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:237
@@ -11368,8 +11451,8 @@ msgstr "Výchozí alfa písma"
 
 #: modules/codec/kate.c:243
 msgid ""
-"Transparency of the default font color if the Kate stream does not specify a "
-"particular font color to use."
+"Transparency of the default font color if the Kate stream does not specify a"
+" particular font color to use."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:247
@@ -11395,11 +11478,8 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/kate.c:259
 msgid ""
 "Kate is a codec for text and image based overlays.\n"
-"The Tiger rendering library is needed to render complex Kate streams, but "
-"VLC can still render static text and image based subtitles if it is not "
-"available.\n"
-"Note that changing settings below will not take effect until a new stream is "
-"played. This will hopefully be fixed soon."
+"The Tiger rendering library is needed to render complex Kate streams, but VLC can still render static text and image based subtitles if it is not available.\n"
+"Note that changing settings below will not take effect until a new stream is played. This will hopefully be fixed soon."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:268
@@ -11416,7 +11496,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/kate.c:323
 msgid "Kate text subtitles packetizer"
-msgstr ""
+msgstr "Paketizér textových titulků Kate"
 
 #: modules/codec/libass.c:60
 msgid "Subtitles (advanced)"
@@ -11424,7 +11504,7 @@ msgstr "Titulky (pokročilé)"
 
 #: modules/codec/libass.c:61
 msgid "Subtitle renderers using libass"
-msgstr ""
+msgstr "Vykreslování titulků skrze libass"
 
 #: modules/codec/libass.c:249
 #: modules/text_renderer/freetype/fonts/fontconfig.c:78
@@ -11441,23 +11521,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/libmpeg2.c:137
 msgid "MPEG I/II video decoder (using libmpeg2)"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa MPEG I/II (skrze libmpeg2)"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:60
 msgid "Linear PCM audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Lineární audio dekodér PCM"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:65
 msgid "Linear PCM audio packetizer"
-msgstr ""
+msgstr "Paketizér zvuku Lineární PCM"
 
 #: modules/codec/lpcm.c:71
 msgid "Linear PCM audio encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér zvuku lineární PCM"
 
 #: modules/codec/mad.c:78
 msgid "MPEG audio layer I/II/III decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvukové vrstvy MPEG I/II/III"
 
 #: modules/codec/mft.c:62
 msgid "Media Foundation Transform decoder"
@@ -11465,31 +11545,31 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/mpg123.c:67
 msgid "MPEG audio decoder using mpg123"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku MPEG skrze mpg123"
 
 #: modules/codec/oggspots.c:86
 msgid "OggSpots video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa OggSpots"
 
 #: modules/codec/oggspots.c:92
 msgid "OggSpots video packetizer"
-msgstr ""
+msgstr "Paketizér videa OggSpots"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:139
 msgid "OMX direct rendering"
-msgstr ""
+msgstr "Přímé vykreslování OMX"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:141
 msgid "Enable OMX direct rendering."
-msgstr ""
+msgstr "Povolení přímého vykreslování OMX."
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:145
 msgid "Audio/Video decoder (using OpenMAX IL)"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa/zvuku (skrze OpenMAX IL)"
 
 #: modules/codec/omxil/omxil.c:172
 msgid "Video encoder (using OpenMAX IL)"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér videa (skrze OpenMAX IL)"
 
 #: modules/codec/omxil/vout.c:49
 msgid "OpenMAX IL video output"
@@ -11497,7 +11577,7 @@ msgstr "Výstup videa OpenMAX IL"
 
 #: modules/codec/opus.c:62
 msgid "Opus audio decoder"
-msgstr "Zvukový dekodér Opus"
+msgstr "Dekodér zvuku Opus"
 
 #: modules/codec/opus.c:64 modules/codec/opus.c:71
 msgid "Opus"
@@ -11505,15 +11585,15 @@ msgstr "Opus"
 
 #: modules/codec/opus.c:69
 msgid "Opus audio encoder"
-msgstr "Zvukový kodér Opus"
+msgstr "Kodér zvuku Opus"
 
 #: modules/codec/png.c:91
 msgid "PNG video decoder"
-msgstr "Obrazový dekodér PNG"
+msgstr "Dekodér obrazu PNG"
 
 #: modules/codec/png.c:100
 msgid "PNG video encoder"
-msgstr "Obrazový kodér PNG"
+msgstr "Kodér videa PNG"
 
 #: modules/codec/qsv.c:56
 msgid "Enable software mode"
@@ -11531,9 +11611,9 @@ msgstr "Profil kodeku"
 
 #: modules/codec/qsv.c:63
 msgid ""
-"Specify the codec profile explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'high'"
+"Specify the codec profile explicitly. If you don't, the codec will determine"
+" the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. "
+"E.g. 'high'"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:67
@@ -11543,8 +11623,8 @@ msgstr "Úroveň kodeku"
 #: modules/codec/qsv.c:69
 msgid ""
 "Specify the codec level explicitly. If you don't, the codec will determine "
-"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g. "
-"'4.2' for mpeg4-part10 or 'low' for mpeg2"
+"the correct profile from other sources, such as resolution and bitrate. E.g."
+" '4.2' for mpeg4-part10 or 'low' for mpeg2"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:73
@@ -11554,8 +11634,8 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/qsv.c:75
 msgid ""
 "Number of pictures within the current GOP (Group of Pictures); if "
-"GopPicSize=0, then the GOP size is unspecified. If GopPicSize=1, only I-"
-"frames are used."
+"GopPicSize=0, then the GOP size is unspecified. If GopPicSize=1, only "
+"I-frames are used."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:79
@@ -11584,17 +11664,17 @@ msgstr "Interval IDR"
 
 #: modules/codec/qsv.c:92
 msgid ""
-"For H.264, IdrInterval specifies IDR-frame interval in terms of I-frames; if "
-"IdrInterval=0, then every I-frame is an IDR-frame. If IdrInterval=1, then "
+"For H.264, IdrInterval specifies IDR-frame interval in terms of I-frames; if"
+" IdrInterval=0, then every I-frame is an IDR-frame. If IdrInterval=1, then "
 "every other I-frame is an IDR-frame, etc. For MPEG2, IdrInterval defines "
-"sequence header interval in terms of I-frames. If IdrInterval=N, SDK inserts "
-"the sequence header before every Nth I-frame. If IdrInterval=0 (default), "
+"sequence header interval in terms of I-frames. If IdrInterval=N, SDK inserts"
+" the sequence header before every Nth I-frame. If IdrInterval=0 (default), "
 "SDK inserts the sequence header once at the beginning of the stream."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:100
 msgid "Rate Control Method"
-msgstr "Způsob řízení datového toku"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:102
 msgid ""
@@ -11604,13 +11684,13 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:105
 msgid "Quantization parameter"
-msgstr "Parametr kvantizace"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:106
 msgid ""
 "Quantization parameter for all types of frames. This parameters sets qpi, "
-"qpp and qpb. It has less precedence than the forementionned parameters. Used "
-"only if rc_method is 'qp'."
+"qpp and qpb. It has less precedence than the forementionned parameters. Used"
+" only if rc_method is 'qp'."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:110
@@ -11656,14 +11736,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:127
 msgid "Accuracy of RateControl"
-msgstr "Přesnost řízení datového toku"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:128
 msgid ""
-"Tolerance in percentage of the 'avbr' (Average Variable BitRate) method. (e."
-"g. 10 with a bitrate of 800 kbps means the encoder tries not to go above "
-"880 kbps and under 730 kbps. The targeted accuracy is only reached after a "
-"certained convergence period. See the convergence parameter"
+"Tolerance in percentage of the 'avbr' (Average Variable BitRate) method. "
+"(e.g. 10 with a bitrate of 800 kbps means the encoder tries not to go "
+"above 880 kbps and under 730 kbps. The targeted accuracy is only reached "
+"after a certained convergence period. See the convergence parameter"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/qsv.c:134
@@ -11675,6 +11755,8 @@ msgid ""
 "Number of 100 frames before the 'avbr' rate control method reaches the "
 "requested bitrate with the requested accuracy. See the accuracy parameter."
 msgstr ""
+"Počet 100 snímků předtím, než metoda kontrola toku \"avbr\" dosáhne "
+"požadovaného datového toku požadovanou přesností. Viz parametr přesnosti."
 
 #: modules/codec/qsv.c:139
 msgid "Number of slices per frame"
@@ -11697,8 +11779,8 @@ msgstr "Počet souběžných operací"
 
 #: modules/codec/qsv.c:149
 msgid ""
-"Defines the number of parallel encoding operations before we synchronise the "
-"result. Higher numbers may result on better throughput depending on "
+"Defines the number of parallel encoding operations before we synchronise the"
+" result. Higher numbers may result on better throughput depending on "
 "hardware. MPEG2 needs at least 1 here."
 msgstr ""
 
@@ -11716,7 +11798,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/rtpvideo.c:45
 msgid "Raw video encoder for RTP"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér surového videa pro RTP"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:60
 msgid "4:2:0"
@@ -11732,11 +11814,11 @@ msgstr "4:4:4"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:63
 msgid "Rate control method"
-msgstr "Způsob řízení datového toku"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:64
 msgid "Method used to encode the video sequence"
-msgstr "Metoda použitá pro kódování video sekvence"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:77
 msgid "Constant noise threshold mode"
@@ -11748,7 +11830,7 @@ msgstr "Režim konstantního datového toku (CBR)"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:79
 msgid "Low Delay mode"
-msgstr "Nízkolatenční režim"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:80
 msgid "Lossless mode"
@@ -11756,11 +11838,11 @@ msgstr "Bezeztrátový režim"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:81
 msgid "Constant lambda mode"
-msgstr "Režim konstantní lambdy"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:82
 msgid "Constant error mode"
-msgstr "Režim konstantní chyby"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:83
 msgid "Constant quality mode"
@@ -11802,7 +11884,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:113
 msgid "Noise Threshold"
-msgstr ""
+msgstr "Práh šumu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:114
 msgid "Noise threshold to use in constant noise threshold mode"
@@ -11834,7 +11916,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:129
 msgid "GOP length"
-msgstr "Délka GOPu"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:130
 msgid ""
@@ -11844,7 +11926,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:134
 msgid "Prefilter"
-msgstr "Předfiltr"
+msgstr "Předfiltrování"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:135
 msgid "Enable adaptive prefiltering"
@@ -11872,15 +11954,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:152
 msgid "Low Pass Filter"
-msgstr "Dolní propust"
+msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:156
 msgid "Amount of prefiltering"
-msgstr ""
+msgstr "Množství předfiltrování"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:157
 msgid "Higher value implies more prefiltering"
-msgstr ""
+msgstr "Vyšší hodnota znamená více předfiltrování"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:160
 msgid "Picture coding mode"
@@ -11888,8 +11970,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:161
 msgid ""
-"Field coding is where interlaced fields are coded separately as opposed to a "
-"pseudo-progressive frame"
+"Field coding is where interlaced fields are coded separately as opposed to a"
+" pseudo-progressive frame"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:166
@@ -11906,7 +11988,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:173
 msgid "Size of motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Šířka bloků pro kompenzaci pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:182 modules/codec/schroedinger.c:199
 #: modules/codec/schroedinger.c:297 modules/codec/schroedinger.c:338
@@ -11915,47 +11997,47 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:183
 msgid "small - use small motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "malé - použít malé bloky pro kompenzaci pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:184
 msgid "medium - use medium motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "střední - použít středně velké bloky pro kompenzaci pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:185
 msgid "large - use large motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "velké - použít velké bloky pro kompenzaci pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:190
 msgid "Overlap of motion compensation blocks"
-msgstr ""
+msgstr "Překrývání bloků kompenzace pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:200
 msgid "none - Motion compensation blocks do not overlap"
-msgstr ""
+msgstr "žádné - bloky kompenzace pohybu se nepřekrývají"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:201
 msgid "partial - Motion compensation blocks only partially overlap"
-msgstr ""
+msgstr "částečné - bloky kompenzace pohybu se pouze částečně překrývají"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:202
 msgid "full - Motion compensation blocks fully overlap"
-msgstr ""
+msgstr "plné - bloky kompenzace pohybu se úplně překrývají"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:207
 msgid "Motion Vector precision"
-msgstr ""
+msgstr "Přesnost vektoru pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:208
 msgid "Motion Vector precision in pels"
-msgstr ""
+msgstr "Přesnost vektoru pohybu (v jednotce pels)"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:214
 msgid "Three component motion estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Troj-složkové odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:215
 msgid "Use chroma as part of the motion estimation process"
-msgstr ""
+msgstr "Použít barevnou sytost jako součást při odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:218
 msgid "Intra picture DWT filter"
@@ -12039,14 +12121,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:306
 msgid "Enable hierarchical Motion Estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit hierarchické odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:310
 msgid "Number of levels of downsampling"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:311
-msgid "Number of levels of downsampling in hierarchical motion estimation mode"
+msgid ""
+"Number of levels of downsampling in hierarchical motion estimation mode"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/schroedinger.c:315
@@ -12091,7 +12174,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/scte18.c:41
 msgid "SCTE-18 decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér SCTE-18"
 
 #: modules/codec/scte18.c:42
 msgid "SCTE-18"
@@ -12103,7 +12186,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/scte27.c:42
 msgid "SCTE-27 decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér SCTE-27"
 
 #: modules/codec/scte27.c:43
 msgid "SCTE-27"
@@ -12186,15 +12269,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/speex.c:91
 msgid "Narrow-band (8kHz)"
-msgstr "Úzkopásmový (8kHz)"
+msgstr "Úzké pásmo (8kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:91
 msgid "Wide-band (16kHz)"
-msgstr "Širokopásmový (16kHz)"
+msgstr "Široké pásmo (16kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:91
 msgid "Ultra-wideband (32kHz)"
-msgstr "Ultra širokopásmový (32kHz)"
+msgstr "Ultra-široké pásmo (32kHz)"
 
 #: modules/codec/speex.c:98
 msgid "Speex audio decoder"
@@ -12210,7 +12293,7 @@ msgstr "Paketizér zvuku Speex"
 
 #: modules/codec/speex.c:110
 msgid "Speex audio encoder"
-msgstr "Zvukový kodér Speex"
+msgstr "Kodér zvuku Speex"
 
 #: modules/codec/spudec/spudec.c:45
 msgid "Disable DVD subtitle transparency"
@@ -12234,7 +12317,7 @@ msgstr "Paketizér titulků DVD"
 
 #: modules/codec/stl.c:47
 msgid "EBU STL subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků EBU STL"
 
 #. xgettext:
 #. The character encoding name in parenthesis corresponds to that used for
@@ -12448,7 +12531,6 @@ msgstr "Dekodér textových titulků"
 #. Western European languages normally use "CP1252", which is a
 #. Microsoft-variant of ISO 8859-1. That suits the Latin alphabet.
 #. Other scripts use other code pages.
-#.
 #. This MUST be a valid iconv character set. If unsure, please refer
 #. the VideoLAN translators mailing list.
 #: modules/codec/subsdec.c:291 modules/demux/avi/avi.c:97
@@ -12458,8 +12540,8 @@ msgstr "CP1250"
 
 #: modules/codec/subsusf.c:45
 msgid ""
-"Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this, "
-"but you can choose to disable all formatting."
+"Some subtitle formats allow for text formatting. VLC partly implements this,"
+" but you can choose to disable all formatting."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/subsusf.c:50
@@ -12468,7 +12550,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/subsusf.c:51
 msgid "USF subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků USF"
 
 #: modules/codec/substx3g.c:40
 msgid "tx3g subtitles decoder"
@@ -12512,11 +12594,11 @@ msgstr "Měřítko"
 
 #: modules/codec/svg.c:55
 msgid "Scale factor to apply to image"
-msgstr ""
+msgstr "Měřítko, které se používá na obrázek"
 
 #: modules/codec/svg.c:63
 msgid "SVG video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa SVG"
 
 #: modules/codec/t140.c:36
 msgid "T.140 text encoder"
@@ -12554,11 +12636,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/telx.c:71
 msgid "Teletext subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér teletextových titulků"
 
 #: modules/codec/textst.c:49
 msgid "HDMV TextST subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků HDMV TextST"
 
 #: modules/codec/theora.c:107 modules/codec/vorbis.c:175
 msgid ""
@@ -12572,7 +12654,7 @@ msgstr "Kvalita dodatečného zpracování"
 
 #: modules/codec/theora.c:116
 msgid "Theora video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa Theora"
 
 #: modules/codec/theora.c:124
 msgid "Theora video packetizer"
@@ -12584,11 +12666,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:45
 msgid "TTML decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér TTML"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:46
 msgid "TTML subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků TTML"
 
 #: modules/codec/ttml/ttml.c:53
 msgid "TTML"
@@ -12600,8 +12682,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:56
 msgid ""
-"Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead "
-"of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
+"Force a specific encoding quality between 0.0 (high) and 50.0 (low), instead"
+" of specifying a particular bitrate. This will produce a VBR stream."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/twolame.c:59
@@ -12638,15 +12720,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/uleaddvaudio.c:41
 msgid "Ulead DV audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku Ulead DV"
 
 #: modules/codec/videotoolbox.m:81
 msgid "Use Hardware decoders only"
-msgstr ""
+msgstr "Používat pouze hadwarové dekódování"
 
 #: modules/codec/videotoolbox.m:89
 msgid "VideoToolbox video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa VideoToolbox"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:177
 msgid "Maximum encoding bitrate"
@@ -12672,7 +12754,7 @@ msgstr "Vynutit konstantní datový tok (CBR)."
 
 #: modules/codec/vorbis.c:189
 msgid "Vorbis audio decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér zvuku Vorbis"
 
 #: modules/codec/vorbis.c:200
 msgid "Vorbis audio packetizer"
@@ -12696,7 +12778,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/vpx.c:66
 msgid "WebM video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa WebM"
 
 #: modules/codec/vpx.c:75
 msgid "WebM video encoder"
@@ -12704,11 +12786,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:40
 msgid "WEBVTT decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér WEBVTT"
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:41
 msgid "WEBVTT subtitles decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér titulků WEBVTT"
 
 #: modules/codec/webvtt/webvtt.c:47 modules/codec/webvtt/webvtt.c:55
 msgid "WEBVTT subtitles parser"
@@ -12735,14 +12817,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:77
 msgid ""
-"Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not "
-"necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be "
-"predicted from more frames than just the one frame before it (also see "
-"reference frame option). Therefore, I-frames are not necessarily seekable. "
-"IDR-frames restrict subsequent P-frames from referring to any frame prior to "
-"the IDR-frame. \n"
-"If scenecuts appear within this interval, they are still encoded as I-"
-"frames, but do not start a new GOP."
+"Sets minimum interval between IDR-frames. In H.264, I-frames do not necessarily bound a closed GOP because it is allowable for a P-frame to be predicted from more frames than just the one frame before it (also see reference frame option). Therefore, I-frames are not necessarily seekable. IDR-frames restrict subsequent P-frames from referring to any frame prior to the IDR-frame. \n"
+"If scenecuts appear within this interval, they are still encoded as I-frames, but do not start a new GOP."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:86
@@ -12766,8 +12842,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:96
 msgid ""
-"Enable hacks for Blu-ray support, this doesn't enforce every aspect of Blu-"
-"ray compatibility\n"
+"Enable hacks for Blu-ray support, this doesn't enforce every aspect of Blu-ray compatibility\n"
 "e.g. resolution, framerate, level"
 msgstr ""
 
@@ -12780,8 +12855,8 @@ msgid ""
 "Scene-cut detection. Controls how aggressively to insert extra I-frames. "
 "With small values of scenecut, the codec often has to force an I-frame when "
 "it would exceed keyint. Good values of scenecut may find a better location "
-"for the I-frame. Large values use more I-frames than necessary, thus wasting "
-"bits. -1 disables scene-cut detection, so I-frames are inserted only every "
+"for the I-frame. Large values use more I-frames than necessary, thus wasting"
+" bits. -1 disables scene-cut detection, so I-frames are inserted only every "
 "other keyint frames, which probably leads to ugly encoding artifacts. Range "
 "1 to 100."
 msgstr ""
@@ -12820,9 +12895,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:126
 msgid ""
-"Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps "
-"the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame "
-"appropriately.\n"
+"Allows B-frames to be used as references for predicting other frames. Keeps the middle of 2+ consecutive B-frames as a reference, and reorders frame appropriately.\n"
 " - none: Disabled\n"
 " - strict: Strictly hierarchical pyramid\n"
 " - normal: Non-strict (not Blu-ray compatible)\n"
@@ -13000,7 +13073,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:216
 msgid "Average bitrate tolerance"
-msgstr ""
+msgstr "Průměrná tolerance datového toku"
 
 #: modules/codec/x264.c:217
 msgid "Allowed variance in average bitrate (in kbits/s)."
@@ -13016,7 +13089,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:223
 msgid "VBV buffer"
-msgstr "Zásobník VBV"
+msgstr "Vyrovánávací paměť VBV"
 
 #: modules/codec/x264.c:224
 msgid "Averaging period for the maximum local bitrate (in kbits)."
@@ -13041,8 +13114,7 @@ msgid ""
 "Defines bitdistribution mode for AQ, default 1\n"
 " - 0: Disabled\n"
 " - 1: Current x264 default mode\n"
-" - 2: uses log(var)^2 instead of log(var) and attempts to adapt strength per "
-"frame"
+" - 2: uses log(var)^2 instead of log(var) and attempts to adapt strength per frame"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:237
@@ -13075,11 +13147,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:251
 msgid "QP difference between chroma and luma"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdíl kvantizačních parametrů mezi barevnou sytostí a jasem"
 
 #: modules/codec/x264.c:252
 msgid "QP difference between chroma and luma."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdíl kvantizačních parametrů mezi barevnou sytostí a jasem."
 
 #: modules/codec/x264.c:254
 msgid "Multipass ratecontrol"
@@ -13219,8 +13291,7 @@ msgstr ""
 #: modules/codec/x264.c:323
 msgid ""
 "First parameter controls if RD is on (subme>=6) or off.\n"
-"Second parameter controls if Trellis is used on psychovisual optimization, "
-"default off"
+"Second parameter controls if Trellis is used on psychovisual optimization, default off"
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:327
@@ -13235,7 +13306,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:333
-msgid "RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
+msgid ""
+"RD based mode decision for B-frames. This requires subme 6 (or higher)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:336
@@ -13244,13 +13316,13 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:337
 msgid ""
-"Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference frame, "
-"as opposed to only one ref per macroblock."
+"Allows each 8x8 or 16x8 partition to independently select a reference frame,"
+" as opposed to only one ref per macroblock."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:341
 msgid "Chroma in motion estimation"
-msgstr ""
+msgstr "Barevná sytost při odhadování pohybu"
 
 #: modules/codec/x264.c:342
 msgid "Chroma ME for subpel and mode decision in P-frames."
@@ -13295,8 +13367,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:362
 msgid ""
-"Coefficient thresholding on P-frames. Eliminate dct blocks containing only a "
-"small single coefficient."
+"Coefficient thresholding on P-frames. Eliminate dct blocks containing only a"
+" small single coefficient."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:365
@@ -13309,8 +13381,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:370
 msgid ""
-"Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be "
-"a useful range."
+"Dct-domain noise reduction. Adaptive pseudo-deadzone. 10 to 1000 seems to be"
+" a useful range."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/x264.c:373
@@ -13428,11 +13500,11 @@ msgstr "Použity výchozí předvolby nastavení"
 
 #: modules/codec/x264.c:421
 msgid "x264 advanced options"
-msgstr ""
+msgstr "Pokročilé možnosti x264"
 
 #: modules/codec/x264.c:422
 msgid "x264 advanced options, in the form {opt=val,op2=val2}."
-msgstr ""
+msgstr "Pokročilé možnosti x264 ve formátu {vol=hod,vo2=hod2}."
 
 #: modules/codec/x264.c:427
 msgid "dia"
@@ -13542,8 +13614,8 @@ msgstr "Zarovnání teletextu "
 #: modules/codec/zvbi.c:71
 msgid ""
 "You can enforce the teletext position on the video (0=center, 1=left, "
-"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg. "
-"6 = top-right)."
+"2=right, 4=top, 8=bottom, you can also use combinations of these values, eg."
+" 6 = top-right)."
 msgstr ""
 
 #: modules/codec/zvbi.c:75
@@ -13616,8 +13688,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/control/dummy.c:40
 msgid ""
-"By default the dummy interface plugin will start a DOS command box. Enabling "
-"the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
+"By default the dummy interface plugin will start a DOS command box. Enabling"
+" the quiet mode will not bring this command box but can also be pretty "
 "annoying when you want to stop VLC and no video window is open."
 msgstr ""
 
@@ -13627,7 +13699,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/control/gestures.c:73
 msgid "Motion threshold (10-100)"
-msgstr ""
+msgstr "Hranice pohybu (10-100)"
 
 #: modules/control/gestures.c:75
 msgid "Amount of movement required for a mouse gesture to be recorded."
@@ -13805,7 +13877,7 @@ msgstr "Pozice titulků %d px"
 #: modules/control/hotkeys.c:1355
 #, c-format
 msgid "Subtitle text scale %d%%"
-msgstr ""
+msgstr "Měřítko pro text titulků %d%%"
 
 #: modules/control/hotkeys.c:1516
 #, c-format
@@ -13815,13 +13887,10 @@ msgstr "Rychlost: %.2fx"
 #: modules/control/intromsg.h:34
 msgid ""
 "\n"
-"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, "
-"go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
+"Warning: if you cannot access the GUI anymore, open a command-line window, go to the directory where you installed VLC and run \"vlc -I qt\"\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"Varování: Pokud nemůžete přistupovat k uživatelskému rozhraní programu, "
-"otevřete příkazovou řádku, běžte do adresáře, kde je nainstalován přehrávač "
-"VLC, a spusťte příkaz \"vlc -I qt\"\n"
+"Varování: Pokud nemůžete přistupovat k uživatelskému rozhraní programu, otevřete příkazovou řádku, běžte do adresáře, kde je nainstalován přehrávač VLC, a spusťte příkaz \"vlc -I qt\"\n"
 
 #: modules/control/lirc.c:47
 msgid "Change the lirc configuration file"
@@ -13860,13 +13929,13 @@ msgstr "Server síťové sychnronizace času"
 
 #: modules/control/netsync.c:57
 msgid ""
-"When set, this VLC instance will act as the master clock for synchronization "
-"for clients listening"
+"When set, this VLC instance will act as the master clock for synchronization"
+" for clients listening"
 msgstr ""
 
 #: modules/control/netsync.c:61
 msgid "Master server IP address"
-msgstr ""
+msgstr "Adresa IP hlavního serveru"
 
 #: modules/control/netsync.c:62
 msgid ""
@@ -13982,8 +14051,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/control/oldrc.c:172 modules/lua/vlc.c:74
 msgid ""
-"Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and "
-"port the interface will bind to."
+"Accept commands over a socket rather than stdin. You can set the address and"
+" port the interface will bind to."
 msgstr ""
 "Přijímat příkazy přes socket místo stdin. Můžete nastavit adresu a port, se "
 "kterými bude rozhraní spojeno."
@@ -14038,7 +14107,9 @@ msgstr "| zastavit . . . . . . . . . . . . . . . . . . zastavit proud"
 
 #: modules/control/oldrc.c:793
 msgid "| next . . . . . . . . . . . . . . next playlist item"
-msgstr "| další . . . . . . . . . . . . . . další položka v seznamu skladeb"
+msgstr ""
+"| následující . . . . . . . . . . . . . . následující položka v seznamu "
+"skladeb"
 
 #: modules/control/oldrc.c:794
 msgid "| prev . . . . . . . . . . . . previous playlist item"
@@ -14294,12 +14365,12 @@ msgstr ""
 #: modules/control/oldrc.c:1753 modules/gui/ncurses.c:826
 #, c-format
 msgid "| frames displayed :  %5<PRIi64>"
-msgstr ""
+msgstr "| snímků zobrazeno:  %5<PRIi64>"
 
 #: modules/control/oldrc.c:1755 modules/gui/ncurses.c:828
 #, c-format
 msgid "| frames lost   :  %5<PRIi64>"
-msgstr ""
+msgstr "| snímků ztraceno:  %5<PRIi64>"
 
 #: modules/control/oldrc.c:1759 modules/gui/ncurses.c:834
 msgid "+-[Audio Decoding]"
@@ -14338,11 +14409,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:71
 msgid "Fixed Bandwidth in KiB/s"
-msgstr ""
+msgstr "Fixní šířka pásma v KiB/s"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:72
 msgid "Preferred bandwidth for non adaptive streams"
-msgstr ""
+msgstr "Upřednostňovaná šířka pásma pro neadaptivní proudy"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:74
 msgid "Adaptive Logic"
@@ -14366,19 +14437,19 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:100
 msgid "Bandwidth Adaptive"
-msgstr ""
+msgstr "Adaptivní šířka pásma"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:101
 msgid "Fixed Bandwidth"
-msgstr ""
+msgstr "Fixní šířka pásma"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:102
 msgid "Lowest Bandwidth/Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Nejmenší šířka pásma/kvalita"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:103
 msgid "Highest Bandwidth/Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Největší šířka pásma/kvalita"
 
 #: modules/demux/adaptive/adaptive.cpp:112
 msgid "Adaptive"
@@ -14402,7 +14473,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/asf/asf.c:268
 msgid "VLC failed to load the ASF header."
-msgstr ""
+msgstr "Selhalo načítání hlavičky ASF."
 
 #: modules/demux/au.c:51
 msgid "AU demuxer"
@@ -14462,7 +14533,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:66
 msgid "Ask for action"
-msgstr "Zeptat se na činnost"
+msgstr "Zeptat se"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:67
 msgid "Always fix"
@@ -14482,10 +14553,8 @@ msgstr "Demultiplexer AVI"
 
 #: modules/demux/avi/avi.c:832 modules/demux/mp4/mp4.c:1674
 msgid ""
-"Because this file index is broken or missing, seeking will not work "
-"correctly.\n"
-"VLC won't repair your file but can temporary fix this problem by building an "
-"index in memory.\n"
+"Because this file index is broken or missing, seeking will not work correctly.\n"
+"VLC won't repair your file but can temporary fix this problem by building an index in memory.\n"
 "This step might take a long time on a large file.\n"
 "What do you want to do?"
 msgstr ""
@@ -14580,7 +14649,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/image.c:56
 msgid "Forced chroma"
-msgstr ""
+msgstr "Vynucená barevná sytost"
 
 #: modules/demux/image.c:58
 msgid ""
@@ -14594,8 +14663,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/image.c:63
 msgid ""
-"Duration in seconds before simulating an end of file. A negative value means "
-"an unlimited play time."
+"Duration in seconds before simulating an end of file. A negative value means"
+" an unlimited play time."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/image.c:68
@@ -14786,7 +14855,7 @@ msgstr "Informace"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:72
 msgid "Disclaimer"
-msgstr "Podmínky"
+msgstr "Prohlášení"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:73
 msgid "Requirements"
@@ -14907,7 +14976,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:138 modules/mux/avi.c:57
 msgid "Keywords"
-msgstr ""
+msgstr "Klíčová slova"
 
 #: modules/demux/mp4/meta.c:423
 msgid "Explicit"
@@ -14947,8 +15016,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/es.c:54
 msgid ""
-"This is the frame rate used as a fallback when playing MPEG video elementary "
-"streams."
+"This is the frame rate used as a fallback when playing MPEG video elementary"
+" streams."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/es.c:60
@@ -14981,13 +15050,13 @@ msgstr "Demultiplexer videa MPEG-I/II"
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:44
 msgid "Trust MPEG timestamps"
-msgstr ""
+msgstr "Důvěřovat časovým značkám MPEG"
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:45
 msgid ""
 "Normally we use the timestamps of the MPEG files to calculate position and "
-"duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to "
-"calculate from the bitrate instead."
+"duration. However sometimes this might not be usable. Disable this option to"
+" calculate from the bitrate instead."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/ps.c:62 modules/demux/mpeg/ps.c:75
@@ -15037,8 +15106,8 @@ msgid ""
 "The even CSA encryption key. This must be a 16 char string (8 hexadecimal "
 "bytes)."
 msgstr ""
-"Sudý šifrovací klíč CSA. Musí být 16 znakový řetězec (8 bajtů v šestnáctkové "
-"soustavě)."
+"Sudý šifrovací klíč CSA. Musí být 16 znakový řetězec (8 bajtů v šestnáctkové"
+" soustavě)."
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:99
 msgid "Packet size in bytes to decrypt"
@@ -15062,8 +15131,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:111
 msgid ""
-"Seek and position based on a percent byte position, not a PCR generated time "
-"position. If seeking doesn't work property, turn on this option."
+"Seek and position based on a percent byte position, not a PCR generated time"
+" position. If seeking doesn't work property, turn on this option."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:118
@@ -15076,7 +15145,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:126 modules/mux/mpeg/ts.c:100
 msgid "Digital TV Standard"
-msgstr ""
+msgstr "Standard digitální televize"
 
 #: modules/demux/mpeg/ts.c:127
 msgid ""
@@ -15346,7 +15415,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawdv.c:43
 msgid ""
-"The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the rate."
+"The demuxer will advance timestamps if the input can't keep up with the "
+"rate."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawdv.c:51
@@ -15369,7 +15439,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/rawvid.c:55
 msgid "Force chroma (Use carefully)"
-msgstr ""
+msgstr "Vynutit barevnou sytost (používejte s rozmyslem)"
 
 #: modules/demux/rawvid.c:56
 msgid "Force chroma. This is a four character string."
@@ -15407,8 +15477,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:58
 msgid ""
-"Force the subtiles format. Selecting \"auto\" means autodetection and should "
-"always work."
+"Force the subtiles format. Selecting \"auto\" means autodetection and should"
+" always work."
 msgstr ""
 
 #: modules/demux/subtitle.c:60
@@ -15556,13 +15626,14 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:94
 msgid ""
 "<p>VLC media player is a free and open source media player, encoder, and "
-"streamer made by the volunteers of the <a href=\"http://www.videolan.org/"
-"\"><span style=\" text-decoration: underline; color:#0057ae;\">VideoLAN</"
-"span></a> community.</p><p>VLC uses its internal codecs, works on "
-"essentially every popular platform, and can read almost all files, CDs, "
-"DVDs, network streams, capture cards and other media formats!</p><p><a href="
-"\"http://www.videolan.org/contribute/\"><span style=\" text-decoration: "
-"underline; color:#0057ae;\">Help and join us!</span></a>"
+"streamer made by the volunteers of the <a "
+"href=\"http://www.videolan.org/\"><span style=\" text-decoration: underline;"
+" color:#0057ae;\">VideoLAN</span></a> community.</p><p>VLC uses its internal"
+" codecs, works on essentially every popular platform, and can read almost "
+"all files, CDs, DVDs, network streams, capture cards and other media "
+"formats!</p><p><a href=\"http://www.videolan.org/contribute/\"><span "
+"style=\" text-decoration: underline; color:#0057ae;\">Help and join "
+"us!</span></a>"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:104
@@ -15626,7 +15697,8 @@ msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCAddonsWindowController.m:131
-#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
+#: modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:108
+#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1397
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1502 modules/mux/asf.c:58
 msgid "Author"
 msgstr "Autor"
@@ -15862,8 +15934,8 @@ msgstr "Vstup se změnil"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCBookmarksWindowController.m:215
 msgid ""
-"Input has changed, unable to save bookmark. Suspending playback with \"Pause"
-"\" while editing bookmarks to ensure to keep the same input."
+"Input has changed, unable to save bookmark. Suspending playback with "
+"\"Pause\" while editing bookmarks to ensure to keep the same input."
 msgstr ""
 "Vstup se změnil a nelze uložit záložku. Při upravování záložek pozastavte "
 "přehrávání pomocí \"Pozastavit\" abyste uložili stejný vstupu."
@@ -15913,7 +15985,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:136
 msgid "Convert & Stream"
-msgstr "Převést a streamovat"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCConvertAndSaveWindowController.m:137
 msgid "Go!"
@@ -16243,7 +16315,8 @@ msgid "Black screens in fullscreen"
 msgstr "Černé okraje v režimu celé obrazovky"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:61
-msgid "In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
+msgid ""
+"In fullscreen mode, keep screen where there is no video displayed black"
 msgstr "V režimu celé obrazovky budou okraje, kde není zobrazené video, černé"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:64
@@ -16332,8 +16405,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:93
 msgid ""
-"If this option is enabled, VLC will use the dark interface style. Otherwise, "
-"the grey interface style is used."
+"If this option is enabled, VLC will use the dark interface style. Otherwise,"
+" the grey interface style is used."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:95
@@ -16347,13 +16420,10 @@ msgid ""
 "releases. It can also use the native fullscreen mode on Mac OS X 10.7 and "
 "later."
 msgstr ""
-"Ve výchozím stavu VLC používá režim celé obrazovky známý z předchozích verzí "
-"Mac OS X. Může ale také používat nativní režim celé obrazovky na Mac OS X "
-"10.7 a novějších."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:98 modules/gui/qt/qt.cpp:95
 msgid "Resize interface to the native video size"
-msgstr "Změnit velikost rozhraní podle původní velikosti videa"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:99 modules/gui/qt/qt.cpp:96
 msgid ""
@@ -16404,27 +16474,27 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:116 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:375
 msgid "Show Previous & Next Buttons"
-msgstr "Zobrazit tlačítka Předchozí a Další"
+msgstr "Zobrazit tlačítka Předchozí a Následující"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:117
 msgid "Shows the previous and next buttons in the main window."
-msgstr "Zobrazuje tlačítka předchozí a další v hlavním okně."
+msgstr "Zobrazuje tlačítka předchozí a následující v hlavním okně."
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:119 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:377
 msgid "Show Shuffle & Repeat Buttons"
-msgstr "Zobrazit tlačítka Zamíchat a Opakovat"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:120
 msgid "Shows the shuffle and repeat buttons in the main window."
-msgstr "Zobrazuje tlačítka zamíchat a opakovat v hlavním okně."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:122 modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:379
 msgid "Show Audio Effects Button"
-msgstr "Zobrazit tlačítko Zvukové efekty"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:123
 msgid "Shows the audio effects button in the main window."
-msgstr "Zobrazuje tlačítko zvukové efekty v hlavním okně."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:125
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:325
@@ -16453,12 +16523,12 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:136
 msgid "Continue playback where you left off"
-msgstr ""
+msgstr "Pokračovat v přehrávání od místa kde jste skončili"
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:137
 msgid ""
-"VLC will store playback positions of the last 30 items you played. If you re-"
-"open one of those, playback will continue."
+"VLC will store playback positions of the last 30 items you played. If you "
+"re-open one of those, playback will continue."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/macosx.m:142 modules/gui/qt/qt.cpp:206
@@ -16587,7 +16657,7 @@ msgstr "Otevřít ze sítě..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:359
 msgid "Open Capture Device..."
-msgstr "Otevřít nahrávací zařízení..."
+msgstr "Otevřít zaznamenávací zařízení..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:360
 msgid "Open Recent"
@@ -16599,7 +16669,7 @@ msgstr "Zavřít okno"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:362
 msgid "Convert / Stream..."
-msgstr "Převést / Streamovat..."
+msgstr "Převést / Proudově vysílat..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:363
 msgid "Save Playlist..."
@@ -16607,7 +16677,7 @@ msgstr "Uložit seznam skladeb..."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:364 modules/gui/macosx/VLCPlaylist.m:234
 msgid "Reveal in Finder"
-msgstr "Zobrazit ve Finderu"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:367
 msgid "Cut"
@@ -16677,9 +16747,8 @@ msgid "Jump to Time"
 msgstr "Přejít na čas"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:405
-#, fuzzy
 msgid "Renderer"
-msgstr "Vykreslovač textu"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainMenu.m:406
 msgid "No renderer"
@@ -16917,8 +16986,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "VLC can check online for album art and metadata to enrich your playback "
 "experience, e.g. by providing track information when playing Audio CDs. To "
-"provide this functionality, VLC will send information about your contents to "
-"trusted services in an anonymized form."
+"provide this functionality, VLC will send information about your contents to"
+" trusted services in an anonymized form."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCMainWindow.m:293
@@ -17015,7 +17084,7 @@ msgstr "Síť"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:143
 msgid "Capture"
-msgstr "Zachytávat"
+msgstr "Záznam"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:145
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:344
@@ -17080,12 +17149,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:190
 msgid ""
-"If you want to open a multicast stream, enter the respective IP address "
-"given by the stream provider. In unicast mode, VLC will use your machine's "
-"IP automatically.\n"
+"If you want to open a multicast stream, enter the respective IP address given by the stream provider. In unicast mode, VLC will use your machine's IP automatically.\n"
 "\n"
-"To open a stream using a different protocol, just press Cancel to close this "
-"sheet."
+"To open a stream using a different protocol, just press Cancel to close this sheet."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:191
@@ -17140,7 +17206,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:215
 msgid "Capture Audio"
-msgstr "Nahrávat audio"
+msgstr "Zaznamenávat audio"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCOpenWindowController.m:343
 msgid "Add Subtitle File:"
@@ -17313,11 +17379,11 @@ msgstr "Ztracené snímky"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:97
 msgid "Played buffers"
-msgstr "Přehrané zásobníky"
+msgstr "Přehraná vyrovnávací paměť"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:98
 msgid "Lost buffers"
-msgstr "Ztracené zásobníky"
+msgstr "Ztracená vyrovnávací pamět"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCPlaylistInfo.m:339
 msgid "Error while saving meta"
@@ -17340,7 +17406,7 @@ msgstr "Pokračovat"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:51
 msgid "Always continue media playback"
-msgstr ""
+msgstr "Vždy pokračovat v přehrávání média"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:62
 #: modules/gui/macosx/VLCResumeDialogController.m:94
@@ -17627,7 +17693,8 @@ msgstr "Nastavení"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:554
 msgid ""
-"Media files cannot be resumed because keeping recent media items is disabled."
+"Media files cannot be resumed because keeping recent media items is "
+"disabled."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:574
@@ -17663,9 +17730,7 @@ msgstr "Obnovit nastavení"
 msgid ""
 "This will reset VLC media player's preferences.\n"
 "\n"
-"Note that VLC will restart during the process, so your current playlist will "
-"be emptied and eventual playback, streaming or transcoding activities will "
-"stop immediately.\n"
+"Note that VLC will restart during the process, so your current playlist will be emptied and eventual playback, streaming or transcoding activities will stop immediately.\n"
 "\n"
 "The Media Library will not be affected.\n"
 "\n"
@@ -17674,10 +17739,9 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:1093
 msgid ""
-"This setting cannot be changed because the native fullscreen mode is enabled."
+"This setting cannot be changed because the native fullscreen mode is "
+"enabled."
 msgstr ""
-"Toto nastavení nemůže být změněno, protože je zapnut nativní režim celé "
-"obrazovky."
 
 #: modules/gui/macosx/VLCSimplePrefsController.m:1162
 msgid "Choose the folder to save your video snapshots to."
@@ -17736,7 +17800,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:413
 msgid "Select File In Finder"
-msgstr ""
+msgstr "Vyberte soubor ve Finderu"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCStatusBarIcon.m:415
 msgid "Copy URL to clipboard"
@@ -17751,7 +17815,8 @@ msgid "sec."
 msgstr "s"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:50
-#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1412 modules/gui/qt/qt.cpp:213
+#: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1412
+#: modules/gui/qt/qt.cpp:213
 msgid "Audio/Video"
 msgstr "Zvuk/video"
 
@@ -17786,7 +17851,7 @@ msgstr "Kladná hodnota znamená, že titulky předstíhají video"
 #: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:58
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1435
 msgid "Subtitle speed:"
-msgstr ""
+msgstr "Rychlost titulků"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:59
 msgid "fps"
@@ -17795,7 +17860,7 @@ msgstr "fps"
 #: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:60
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1449
 msgid "Subtitle duration factor:"
-msgstr ""
+msgstr "Faktor trvání titulků"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCTrackSynchronizationWindowController.m:68
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1560
@@ -18044,7 +18109,7 @@ msgstr "Efekt vody"
 #: modules/meta_engine/ID3Genres.h:100 modules/video_filter/psychedelic.c:55
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1291
 msgid "Psychedelic"
-msgstr "Psychedelická"
+msgstr "Psychedelické"
 
 #: modules/gui/macosx/VLCVideoEffectsWindowController.m:284
 #: modules/video_filter/anaglyph.c:72
@@ -18127,8 +18192,8 @@ msgstr "Výchozí složka prohlížeče souborů"
 
 #: modules/gui/ncurses.c:73
 msgid ""
-"This option allows you to specify the directory the ncurses filebrowser will "
-"show you initially."
+"This option allows you to specify the directory the ncurses filebrowser will"
+" show you initially."
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/ncurses.c:78
@@ -18245,7 +18310,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/ncurses.c:889
 msgid " m           Mute"
-msgstr ""
+msgstr " m           Ztlumit"
 
 #. xgettext: You can use ↑ and ↓ characters
 #: modules/gui/ncurses.c:891
@@ -18488,11 +18553,11 @@ msgstr "Otevřít médium"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:117
 msgid "Previous media in the playlist, skip backward when held"
-msgstr ""
+msgstr "Předchozí položka v seznamu skladeb, přeskakuje vzad při podržení"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:118
 msgid "Next media in the playlist, skip forward when held"
-msgstr ""
+msgstr "Následující položka v seznamu skladeb, přeskakuje vpřed při podržení"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:119
 msgid "Toggle the video in fullscreen"
@@ -18508,7 +18573,7 @@ msgstr "Zobrazit rozšírená nastavení"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:120
 msgid "Toggle playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Přepnout pohled seznamu skladeb"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:121
 msgid "Take a snapshot"
@@ -18546,7 +18611,8 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/qt/components/controller.hpp:127
 msgid "Dock/undock fullscreen controller to/from bottom of screen"
 msgstr ""
-"Uzamknout/odemknout ovladač v režimu celé obrazovky na spodní hraně obrazovky"
+"Uzamknout/odemknout ovladač v režimu celé obrazovky na spodní hraně "
+"obrazovky"
 
 #: modules/gui/qt/components/controller_widget.cpp:136
 msgctxt "Tooltip|Unmute"
@@ -18585,7 +18651,7 @@ msgstr "Poměr stran"
 
 #: modules/gui/qt/components/epg/EPGWidget.cpp:65
 msgid "No EPG Data Available"
-msgstr ""
+msgstr "Nejsou dostupná žádná data EPG"
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:380
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:393
@@ -18608,6 +18674,10 @@ msgid ""
 "\n"
 "Controls will automatically appear here."
 msgstr ""
+"Nebyla nalezena žádná instance v4l2.\n"
+"Zkontrolujte zda bylo zařízení otevřeno s VLC a přehrává.\n"
+"\n"
+"Ovládání se zde automaticky ukáže."
 
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1107
 #: modules/gui/qt/components/extended_panels.cpp:1108
@@ -18773,7 +18843,7 @@ msgstr "Vstup / Čtení"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:576
 msgid "Media data size"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost dat média"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:582
 msgid "Demuxed data size"
@@ -18781,11 +18851,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:583
 msgid "Content bitrate"
-msgstr ""
+msgstr "Datový tok obsahu"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:585
 msgid "Discarded (corrupted)"
-msgstr ""
+msgstr "Zahozeno (poškozené)"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:587
 msgid "Dropped (discontinued)"
@@ -18822,11 +18892,11 @@ msgstr "Přehrano"
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:600
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:601
 msgid "buffers"
-msgstr "buffery"
+msgstr "vyrovnávací paměť"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:622
 msgid "Last 60 seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Posledních 60 sekund"
 
 #: modules/gui/qt/components/info_panels.cpp:623
 msgid "Overall"
@@ -18954,7 +19024,7 @@ msgstr "Šířka pásma"
 
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1040
 msgid "TV - analog"
-msgstr ""
+msgstr "TV - analogová"
 
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1043
 msgid "Device name"
@@ -18967,7 +19037,7 @@ msgstr ""
 #. xgettext: frames per second
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1117
 msgid " f/s"
-msgstr ""
+msgstr "s/s"
 
 #: modules/gui/qt/components/open_panels.cpp:1332
 msgid "Advanced Options"
@@ -19011,7 +19081,7 @@ msgstr "Opravdu si přejete se odhlásit ze skupiny %1?"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/sorting.h:69
 msgid "Cover"
-msgstr ""
+msgstr "Obal"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:50
 msgid "Create Directory"
@@ -19031,19 +19101,19 @@ msgstr "Zadejte název nové složky:"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:56
 msgid "Rename Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Přejmenovat adresář"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:56
 msgid "Rename Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Přejmenovat složku"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:58
 msgid "Enter a new name for the directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte nový název adresáře:"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:59
 msgid "Enter a new name for the folder:"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte nový název složky:"
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.cpp:254
 msgid "Sort by"
@@ -19078,6 +19148,8 @@ msgid ""
 "Playlist is currently empty.\n"
 "Drop a file here or select a media source from the left."
 msgstr ""
+"Seznam skladeb je momentálně prázdný.\n"
+"Přidejte sem soubor nebo vlevo vyberte zdroj médií."
 
 #: modules/gui/qt/components/playlist/standardpanel.hpp:143
 msgid "Icons"
@@ -19101,9 +19173,11 @@ msgstr "Vybrat soubor"
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1134
 msgid ""
-"Select or double click an action to change the associated hotkey. Use delete "
-"key to remove hotkeys."
+"Select or double click an action to change the associated hotkey. Use delete"
+" key to remove hotkeys."
 msgstr ""
+"Vyberte nebo poklepejte na akci a změňte přidruženou klávesovou zkratku. K "
+"odstranění klávesových zkratek použijte klávesu Delete."
 
 #: modules/gui/qt/components/preferences_widgets.cpp:1141
 msgid "in"
@@ -19214,10 +19288,11 @@ msgstr "Nejdelší odezva"
 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:737
 msgid "This is VLC's skinnable interface. You can download other skins at"
 msgstr ""
+"Takto vypadá upravitelné rozhraní VLC. Další vzhledy můžete stáhnout z"
 
 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:739
 msgid "VLC skins website"
-msgstr ""
+msgstr "webu vzhledů VLC"
 
 #: modules/gui/qt/components/simple_preferences.cpp:763
 msgid "System's default"
@@ -19329,7 +19404,8 @@ msgstr "Uložit soubor..."
 
 #: modules/gui/qt/components/sout/sout_widgets.cpp:174
 msgid ""
-"Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv *.webm)"
+"Containers (*.ps *.ts *.mpg *.ogg *.asf *.mp4 *.mov *.wav *.raw *.flv "
+"*.webm)"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/components/sout/sout_widgets.cpp:184
@@ -19395,10 +19471,11 @@ msgid "Extract"
 msgstr "Rozbalit"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/bookmarks.cpp:62 modules/gui/qt/dialogs/epg.cpp:92
-#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49 modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130
-#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212
-#: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
-#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84 modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
+#: modules/gui/qt/dialogs/errors.cpp:49
+#: modules/gui/qt/dialogs/extended.cpp:130 modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:66
+#: modules/gui/qt/dialogs/help.cpp:212 modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:80
+#: modules/gui/qt/dialogs/messages.cpp:84
+#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:93
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1430
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1543
 #: modules/gui/qt/dialogs/podcast_configuration.cpp:36
@@ -19410,7 +19487,8 @@ msgstr "&Zavřít"
 msgid "Bytes"
 msgstr "Bajty"
 
-#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48 modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
+#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:48
+#: modules/gui/qt/dialogs/convert.cpp:106
 msgid "Convert"
 msgstr "Převést"
 
@@ -19519,16 +19597,9 @@ msgstr "Politika soukromí a přístupu k síti"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:69
 msgid ""
-"<p>In order to protect your privacy, <i>VLC media player</i> does <b>not</b> "
-"collect personal data or transmit them, not even in anonymized form, to "
-"anyone.</p>\n"
-"<p>Nevertheless, <i>VLC</i> is able to automatically retrieve information "
-"about the media in your playlist from third party Internet-based services. "
-"This includes cover art, track names, artist names and other meta-data.</p>\n"
-"<p>Consequently, this may entail identifying some of your media files to "
-"third party entities. Therefore the <i>VLC</i> developers require your "
-"express consent for the media player to access the Internet automatically.</"
-"p>\n"
+"<p>In order to protect your privacy, <i>VLC media player</i> does <b>not</b> collect personal data or transmit them, not even in anonymized form, to anyone.</p>\n"
+"<p>Nevertheless, <i>VLC</i> is able to automatically retrieve information about the media in your playlist from third party Internet-based services. This includes cover art, track names, artist names and other meta-data.</p>\n"
+"<p>Consequently, this may entail identifying some of your media files to third party entities. Therefore the <i>VLC</i> developers require your express consent for the media player to access the Internet automatically.</p>\n"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/firstrun.cpp:88
@@ -19586,7 +19657,7 @@ msgstr "Při kontrole aktualizací nastala chyba..."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:52
 msgid "Current Media Information"
-msgstr ""
+msgstr "Informace o současném médiu"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/mediainfo.cpp:64
 msgid "&General"
@@ -19669,7 +19740,7 @@ msgstr "&Síť"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/open.cpp:96
 msgid "Capture &Device"
-msgstr "&Zachytávací zařízení"
+msgstr "&Zařízení záznamu"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/open.cpp:111
 msgid "&Select"
@@ -19725,7 +19796,7 @@ msgstr "Zásuvné moduly a rozšíření"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:87
 msgid "Active Extensions"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnutá rozšíření"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:127
 msgid "Capability"
@@ -19774,6 +19845,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Extensions brings various enhancements. Check descriptions for more details"
 msgstr ""
+"Rozšíření přinášejí různá vylepšení. Podívejte se na jejich popisky pro více"
+" informací"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:417
 msgid "Only installed"
@@ -19817,7 +19890,8 @@ msgstr "Verze"
 msgid "Website"
 msgstr "Webová stránka"
 
-#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533 modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
+#: modules/gui/qt/dialogs/plugins.cpp:1533
+#: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:366
 msgid "Files"
 msgstr "Soubory"
 
@@ -19851,19 +19925,19 @@ msgstr "&Obnovit nastavení"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:167
 msgid "Only show current"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit pouze současné"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:169
 msgid "Only show modules related to current playback"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit pouze moduly vztahující se k současnému přehrávání"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:206
 msgid "Advanced Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Pokročilé možnosti"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:227
 msgid "Simple Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Základní možnosti"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/preferences.cpp:311
 msgid "Cannot save Configuration"
@@ -19883,10 +19957,8 @@ msgstr "Proudový výstup"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:51
 msgid ""
-"This wizard will allow you to stream or convert your media for use locally, "
-"on your private network, or on the Internet.\n"
-"You should start by checking that source matches what you want your input to "
-"be and then press the \"Next\" button to continue.\n"
+"This wizard will allow you to stream or convert your media for use locally, on your private network, or on the Internet.\n"
+"You should start by checking that source matches what you want your input to be and then press the \"Next\" button to continue.\n"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/sout.cpp:58
@@ -19914,7 +19986,7 @@ msgstr "Ploché tlačítko"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:77
 msgid "Next widget style"
-msgstr ""
+msgstr "Následující styl prvku"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:78
 msgid "Big Button"
@@ -19950,7 +20022,7 @@ msgstr "Nástrojová lišta času"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:129
 msgid "Advanced Widget"
-msgstr ""
+msgstr "Pokročilé prvky"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:138
 msgid "Fullscreen Controller"
@@ -19970,7 +20042,7 @@ msgstr "Vyberte profil:"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:187
 msgid "Preview"
-msgstr ""
+msgstr "Náhled"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:196
 msgid "Cl&ose"
@@ -19994,7 +20066,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:462
 msgid "Splitter"
-msgstr "Oddělovač"
+msgstr "Rozdělovač"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:469
 msgid "Time Slider"
@@ -20022,11 +20094,11 @@ msgstr "Tlačítka pro přehrávání"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:565
 msgid "Aspect ratio selector"
-msgstr ""
+msgstr "Výběr poměru stran"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/toolbar.cpp:569
 msgid "Speed selector"
-msgstr ""
+msgstr "Výběr rychlosti"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:74
 msgid "Broadcast"
@@ -20042,7 +20114,7 @@ msgstr "Video na požádání ( VOD )"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:81
 msgid "Hours / Minutes / Seconds:"
-msgstr "Hodiny / Minuty / Vteřiny:"
+msgstr "Hodiny / Minuty / Sekundy:"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:83
 msgid "Day / Month / Year:"
@@ -20074,7 +20146,7 @@ msgstr "Uložit nastavení VLM jako..."
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:267 modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:336
 msgid "VLM conf (*.vlm);;All (*)"
-msgstr ""
+msgstr "VLM conf (* .vlm);;Vše (*)"
 
 #: modules/gui/qt/dialogs/vlm.cpp:334
 msgid "Open VLM configuration..."
@@ -20140,19 +20212,19 @@ msgstr "Všechny soubory"
 #: modules/gui/qt/extensions_manager.cpp:191
 #: modules/gui/qt/util/qmenuview.cpp:70
 msgid "Empty"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdné"
 
 #: modules/gui/qt/extensions_manager.cpp:197
 msgid "Deactivate"
-msgstr ""
+msgstr "Vypnout"
 
 #: modules/gui/qt/main_interface.cpp:373
 msgid "Do you want to restart the playback where left off?"
-msgstr ""
+msgstr "Pokračovat v přehrávání od místa kde jste skončili?"
 
 #: modules/gui/qt/main_interface.cpp:379
 msgid "&Continue"
-msgstr ""
+msgstr "&Pokračovat"
 
 #: modules/gui/qt/main_interface.cpp:1416
 msgid "Control menu for the player"
@@ -20184,7 +20256,7 @@ msgstr "&Titulky"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:339 modules/gui/qt/menus.cpp:1079
 msgid "Tool&s"
-msgstr ""
+msgstr "Ná&stroje"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:342 modules/gui/qt/menus.cpp:1086
 msgid "V&iew"
@@ -20200,7 +20272,7 @@ msgstr "Otevřít &soubor..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:359
 msgid "&Open Multiple Files..."
-msgstr ""
+msgstr "&Otevřít více souborů..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:363 modules/gui/qt/menus.cpp:939
 msgid "Open &Disc..."
@@ -20212,7 +20284,7 @@ msgstr "Otevřít &síťový proud..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:367 modules/gui/qt/menus.cpp:943
 msgid "Open &Capture Device..."
-msgstr "Otevřít zachy&távací zařízení.."
+msgstr "Otevřít zaří&zení pro záznam..."
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:370
 msgid "Open &Location from clipboard"
@@ -20280,7 +20352,7 @@ msgstr "Dokovaný seznam skladeb"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:501
 msgid "Always on &top"
-msgstr ""
+msgstr "Vždy &navrchu"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:509
 msgid "Mi&nimal Interface"
@@ -20312,11 +20384,11 @@ msgstr "Zvýšit hlas&itost"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:599
 msgid "D&ecrease Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Snížit hlasi&tost"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:602
 msgid "&Mute"
-msgstr "&Umlčet"
+msgstr "Ztlu&mit"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:618
 msgid "Audio &Device"
@@ -20412,7 +20484,7 @@ msgstr "&Předchozí"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:851
 msgid "Ne&xt"
-msgstr "Da&lší"
+msgstr "Nás&ledující"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:869
 msgid "Sp&eed"
@@ -20472,15 +20544,15 @@ msgstr "&Smazat"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1641
 msgid "&Renderer"
-msgstr ""
+msgstr "Vyk&reslit"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1645
 msgid "<Local>"
-msgstr ""
+msgstr "<Local>"
 
 #: modules/gui/qt/menus.cpp:1658
 msgid "Scanning..."
-msgstr ""
+msgstr "Vyhledávám..."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:81
 msgid "Show advanced preferences over simple ones"
@@ -20512,7 +20584,7 @@ msgstr "Spustit přehrávač VLC pouze jako ikonu v systémové části panelu"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:92
 msgid "VLC will start with just an icon in your taskbar."
-msgstr ""
+msgstr "VLC se spustí pouze s ikonou na hlavním panelu."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:101
 msgid "Show playing item name in window title"
@@ -20531,8 +20603,8 @@ msgid ""
 "Show a notification popup with the artist and track name when the current "
 "playlist item changes, when VLC is minimized or hidden."
 msgstr ""
-"Pokud je přehrávač VLC minimalizovaný či skrytý, při přechodu mezi položkami "
-"na seznamu skladeb, se zobrazí oznámení s názvem autora a přehrávané stopy."
+"Pokud je přehrávač VLC minimalizovaný či skrytý, při přechodu mezi položkami"
+" na seznamu skladeb, se zobrazí oznámení s názvem autora a přehrávané stopy."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:110
 msgid "Windows opacity between 0.1 and 1"
@@ -20554,8 +20626,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:117
 msgid ""
-"Sets the fullscreen controller opacity between 0.1 and 1 for main interface, "
-"playlist and extended panel. This option only works with Windows and X11 "
+"Sets the fullscreen controller opacity between 0.1 and 1 for main interface,"
+" playlist and extended panel. This option only works with Windows and X11 "
 "with composite extensions."
 msgstr ""
 
@@ -20565,14 +20637,14 @@ msgstr "Zobrazit dialogy s nedůležitými chybami a varováními"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:124
 msgid "Activate the updates availability notification"
-msgstr "Aktivovat upozornění na dostupnost nových aktualizací"
+msgstr "Zapnout upozornění na dostupnost nových verzí"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:125
 msgid ""
-"Activate the automatic notification of new versions of the software. It runs "
-"once every two weeks."
+"Activate the automatic notification of new versions of the software. It runs"
+" once every two weeks."
 msgstr ""
-"Aktivovat automatické upozornění na nové verze. Spouští se jednou za dva "
+"Zapnout automatické upozornění na nové verze. Spouští se jednou za dva "
 "týdny."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:128
@@ -20598,7 +20670,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:138
 msgid "Define the colors of the volume slider"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavit barvy posuvníku hlasitosti "
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:139
 msgid ""
@@ -20610,7 +20682,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:144
 msgid "Selection of the starting mode and look"
-msgstr ""
+msgstr "Výběr režimu a vzhledu při spuštění"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:145
 msgid ""
@@ -20621,8 +20693,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Spustit VLC v:\n"
 " - normálním režimu\n"
-" - vždy dostupnou oblastí k zobrazení informací jako text skladby, obal "
-"alba...\n"
+" - vždy dostupnou oblastí k zobrazení informací jako text skladby, obal alba...\n"
 " - minimalistickém režimu s omezeným ovládáním"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:151
@@ -20631,7 +20702,7 @@ msgstr "Zobrazit panel ovládání v režimu celé obrazovky"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:152
 msgid "Embed the file browser in open dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Vložit prohlížeč souborů do dialogu otevření souborů"
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:154
 msgid "Define which screen fullscreen goes"
@@ -20689,9 +20760,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:189
 msgid ""
-"This option allows the interface to be raised automatically when a video/"
-"audio playback starts, or never."
+"This option allows the interface to be raised automatically when a "
+"video/audio playback starts, or never."
 msgstr ""
+"Volba umožnuje automatické přesunutí rozhraní do popřední pokud začne "
+"přehrávání videa/hudby."
 
 #: modules/gui/qt/qt.cpp:192
 msgid "Fullscreen controller mouse sensitivity"
@@ -20790,11 +20863,11 @@ msgstr ""
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:507
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:508
 msgid "Use a skinned playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Použít seznam skladeb s motivem"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:509
 msgid "Display video in a skinned window if any"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazí video v okně s motivem, pokud je dostupný"
 
 #: modules/gui/skins2/src/skin_main.cpp:511
 msgid ""
@@ -20967,7 +21040,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/hw/vdpau/avcodec.c:220
 msgid "VDPAU video decoder"
-msgstr ""
+msgstr "Dekodér videa VDPAU"
 
 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:883
 msgid "Temporal-spatial"
@@ -20975,7 +21048,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:887 modules/hw/vdpau/display.c:45
 msgid "VDPAU"
-msgstr ""
+msgstr "VDPAU"
 
 #: modules/hw/vdpau/chroma.c:888
 msgid "VDPAU surface conversions"
@@ -21011,11 +21084,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/hw/vdpau/deinterlace.c:134
 msgid "VDPAU deinterlacing filter"
-msgstr ""
+msgstr "Filtr odstranění prokládání VDPAU"
 
 #: modules/hw/vdpau/display.c:46
 msgid "VDPAU output"
-msgstr ""
+msgstr "Výstup VDPAU"
 
 #: modules/hw/vdpau/sharpen.c:143
 msgid "VDPAU sharpen video filter"
@@ -21160,7 +21233,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/logger/file.c:203
 msgid "Debug"
-msgstr ""
+msgstr "Ladění"
 
 #: modules/logger/file.c:205
 msgid "Log to file"
@@ -21168,7 +21241,7 @@ msgstr "Zaznamenávat do souboru"
 
 #: modules/logger/file.c:206
 msgid "Log all VLC messages to a text file."
-msgstr "Ukládat všechny zprávy přehrávače VLC do textového souboru."
+msgstr "Zaznamenávat všechny zprávy přehrávače VLC do textového souboru."
 
 #: modules/logger/file.c:208
 msgid "Log filename"
@@ -21184,7 +21257,7 @@ msgstr "Formát záznamu"
 
 #: modules/logger/file.c:212
 msgid "Specify the logging format."
-msgstr ""
+msgstr "Určete formát záznamu."
 
 #: modules/logger/file.c:214
 msgid "Verbosity"
@@ -21192,13 +21265,15 @@ msgstr "Podrobnost"
 
 #: modules/logger/file.c:215
 msgid ""
-"Select the logging verbosity or default to use the same verbosity given by --"
-"verbose."
+"Select the logging verbosity or default to use the same verbosity given by "
+"--verbose."
 msgstr ""
+"Vyberte podrobnost záznamu, nebo použijte ve výchozím stavu stejnou "
+"podrobnost jako určenou pomocí --verbose."
 
 #: modules/logger/file.c:219
 msgid "Logger"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznamenávání"
 
 #: modules/logger/file.c:220
 msgid "File logger"
@@ -21214,7 +21289,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/logger/syslog.c:138
 msgid "System log (syslog)"
-msgstr ""
+msgstr "Systémový záznam (syslog)"
 
 #: modules/logger/syslog.c:139
 msgid "Emit log messages through the POSIX system log."
@@ -21222,35 +21297,35 @@ msgstr ""
 
 #: modules/logger/syslog.c:141
 msgid "Debug messages"
-msgstr ""
+msgstr "Ladící zprávy"
 
 #: modules/logger/syslog.c:142
 msgid "Include debug messages in system log."
-msgstr ""
+msgstr "Přikládat ladící zprávy v systémovém záznamu."
 
 #: modules/logger/syslog.c:144
 msgid "Identity"
-msgstr ""
+msgstr "Identita"
 
 #: modules/logger/syslog.c:145
 msgid "Process identity in system log."
-msgstr ""
+msgstr "Identita procesu v systémovém záznamu."
 
 #: modules/logger/syslog.c:147
 msgid "Facility"
-msgstr ""
+msgstr "Zařízení"
 
 #: modules/logger/syslog.c:148
 msgid "System logging facility."
-msgstr ""
+msgstr "Zařízení systémového záznamu."
 
 #: modules/logger/syslog.c:151
 msgid "syslog"
-msgstr ""
+msgstr "syslog"
 
 #: modules/logger/syslog.c:152
 msgid "System logger (syslog)"
-msgstr ""
+msgstr "Systémový záznam (syslog)"
 
 #: modules/lua/extension.c:1194
 msgid "Extension not responding!"
@@ -21284,8 +21359,8 @@ msgstr "Nastavení rozhraní Lua"
 
 #: modules/lua/vlc.c:53
 msgid ""
-"Lua interface configuration string. Format is: '[\"<interface module name>"
-"\"] = { <option> = <value>, ...}, ...'."
+"Lua interface configuration string. Format is: '[\"<interface module "
+"name>\"] = { <option> = <value>, ...}, ...'."
 msgstr ""
 
 #: modules/lua/vlc.c:55 modules/lua/vlc.c:71
@@ -21319,7 +21394,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/lua/vlc.c:76
 msgid "CLI input"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup CLI"
 
 #: modules/lua/vlc.c:77
 msgid ""
@@ -21334,7 +21409,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/lua/vlc.c:86
 msgid "Lua interpreter"
-msgstr ""
+msgstr "Interpreter Lua"
 
 #: modules/lua/vlc.c:97 modules/lua/vlc.c:104
 msgid "Lua HTTP"
@@ -21342,7 +21417,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/lua/vlc.c:107
 msgid "Lua CLI"
-msgstr ""
+msgstr "Lua CLI"
 
 #: modules/lua/vlc.c:111
 msgid "Command-line interface"
@@ -21386,7 +21461,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/lua/vlc.c:160 modules/lua/vlc.c:161
 msgid "Lua Extension"
-msgstr ""
+msgstr "Rozšíření Lua"
 
 #: modules/lua/vlc.c:167
 msgid "Lua SD Module"
@@ -22010,16 +22085,14 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:714
 msgid "Last.fm username not set"
-msgstr ""
+msgstr "Uživatelské jméno k účtu last.fm není vyplněno"
 
 #: modules/misc/audioscrobbler.c:715
 msgid ""
-"Please set a username or disable the audioscrobbler plugin, and restart "
-"VLC.\n"
+"Please set a username or disable the audioscrobbler plugin, and restart VLC.\n"
 "Visit http://www.last.fm/join/ to get an account."
 msgstr ""
-"Prosím nastavte uživatelské jméno, nebo vypněte modul audioscrobbler a "
-"restartujte VLC.\n"
+"Prosím nastavte uživatelské jméno, nebo vypněte modul audioscrobbler a restartujte VLC.\n"
 "Navštivte http://www.last.fm/join/ pro vytvoření účtu."
 
 #: modules/misc/fingerprinter.c:73
@@ -22061,8 +22134,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "You attempted to reach %s. %s\n"
-"This problem may be stem from an attempt to breach your security, compromise "
-"your privacy, or a configuration error.\n"
+"This problem may be stem from an attempt to breach your security, compromise your privacy, or a configuration error.\n"
 "\n"
 "If in doubt, abort now.\n"
 msgstr ""
@@ -22086,7 +22158,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/gnutls.c:756
 msgid "Use system trust database"
-msgstr ""
+msgstr "Použít systémovou databázi důvěry"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:758
 msgid ""
@@ -22110,8 +22182,8 @@ msgstr "Priority šifer TLS"
 
 #: modules/misc/gnutls.c:767
 msgid ""
-"Ciphers, key exchange methods, hash functions and compression methods can be "
-"selected. Refer to GNU TLS documentation for detailed syntax."
+"Ciphers, key exchange methods, hash functions and compression methods can be"
+" selected. Refer to GNU TLS documentation for detailed syntax."
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/gnutls.c:778
@@ -22202,10 +22274,10 @@ msgstr ""
 
 #: modules/misc/rtsp.c:71
 msgid ""
-"Defines what timeout option to add to the RTSP session ID string. Setting it "
-"to a negative number removes the timeout option entirely. This is needed by "
-"some IPTV STBs (such as those made by HansunTech) which get confused by it. "
-"The default is 5."
+"Defines what timeout option to add to the RTSP session ID string. Setting it"
+" to a negative number removes the timeout option entirely. This is needed by"
+" some IPTV STBs (such as those made by HansunTech) which get confused by it."
+" The default is 5."
 msgstr ""
 
 #: modules/misc/rtsp.c:77 modules/stream_out/rtp.c:244
@@ -22214,7 +22286,7 @@ msgstr "RTSP VoD"
 
 #: modules/misc/rtsp.c:78
 msgid "Legacy RTSP VoD server"
-msgstr ""
+msgstr "Původní server RTSP VoD"
 
 #: modules/misc/securetransport.c:55
 msgid "TLS support for OS X and iOS"
@@ -22227,10 +22299,7 @@ msgstr ""
 #: modules/misc/securetransport.c:338
 #, c-format
 msgid ""
-"You attempted to reach %s. However the security certificate presented by the "
-"server is unknown and could not be authenticated by any trusted "
-"Certification Authority. This problem may be caused by a configuration error "
-"or an attempt to breach your security or your privacy.\n"
+"You attempted to reach %s. However the security certificate presented by the server is unknown and could not be authenticated by any trusted Certification Authority. This problem may be caused by a configuration error or an attempt to breach your security or your privacy.\n"
 "\n"
 "If in doubt, abort now.\n"
 msgstr ""
@@ -22306,8 +22375,8 @@ msgstr ""
 #: modules/mux/asf.c:69
 msgid ""
 "Do not try to guess ASF bitrate. Setting this, allows you to control how "
-"Windows Media Player will cache streamed content. Set to audio+video bitrate "
-"in bytes"
+"Windows Media Player will cache streamed content. Set to audio+video bitrate"
+" in bytes"
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/asf.c:73
@@ -22320,11 +22389,11 @@ msgstr "Neznámé video"
 
 #: modules/mux/avi.c:55
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Předmět"
 
 #: modules/mux/avi.c:56
 msgid "Encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér"
 
 #: modules/mux/avi.c:60
 msgid "AVI muxer"
@@ -22360,8 +22429,8 @@ msgstr "Prodleva DTS (ms)"
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:49
 msgid ""
 "Delay the DTS (decoding time stamps) and PTS (presentation timestamps) of "
-"the data in the stream, compared to the SCRs. This allows for some buffering "
-"inside the client decoder."
+"the data in the stream, compared to the SCRs. This allows for some buffering"
+" inside the client decoder."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ps.c:54
@@ -22442,8 +22511,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:121
 msgid ""
-"Define the pids to add to each pmt. This requires \"Set PID to ID of ES\" to "
-"be enabled."
+"Define the pids to add to each pmt. This requires \"Set PID to ID of ES\" to"
+" be enabled."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:124
@@ -22489,15 +22558,15 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:143
 msgid "Use keyframes"
-msgstr ""
+msgstr "Použít klíčové snímky"
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:144
 msgid ""
-"If enabled, and shaping is specified, the TS muxer will place the boundaries "
-"at the end of I pictures. In that case, the shaping duration given by the "
+"If enabled, and shaping is specified, the TS muxer will place the boundaries"
+" at the end of I pictures. In that case, the shaping duration given by the "
 "user is a worse case used when no reference frame is available. This "
-"enhances the efficiency of the shaping algorithm, since I frames are usually "
-"the biggest frames in the stream."
+"enhances the efficiency of the shaping algorithm, since I frames are usually"
+" the biggest frames in the stream."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:151
@@ -22525,8 +22594,8 @@ msgstr ""
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:163
 msgid ""
 "Delay the DTS (decoding time stamps) and PTS (presentation timestamps) of "
-"the data in the stream, compared to the PCRs. This allows for some buffering "
-"inside the client decoder."
+"the data in the stream, compared to the PCRs. This allows for some buffering"
+" inside the client decoder."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:168
@@ -22551,8 +22620,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:182
 msgid ""
-"CSA encryption key used. It can be the odd/first/1 (default) or the even/"
-"second/2 one."
+"CSA encryption key used. It can be the odd/first/1 (default) or the "
+"even/second/2 one."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/mpeg/ts.c:185
@@ -22587,7 +22656,8 @@ msgid "Index size ratio"
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/ogg.c:52
-msgid "Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
+msgid ""
+"Set index size ratio. Alters default (60min content) or estimated size."
 msgstr ""
 
 #: modules/mux/ogg.c:60
@@ -22700,13 +22770,14 @@ msgstr ""
 msgid "VC-1 packetizer"
 msgstr ""
 
-#: modules/services_discovery/avahi.c:52 modules/services_discovery/avahi.c:277
+#: modules/services_discovery/avahi.c:52
+#: modules/services_discovery/avahi.c:277
 msgid "Zeroconf network services"
-msgstr ""
+msgstr "Síťové služby Zeroconf"
 
 #: modules/services_discovery/avahi.c:56
 msgid "Zeroconf services"
-msgstr ""
+msgstr "Služby zeroconf"
 
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:44
 #: modules/services_discovery/bonjour.m:62
@@ -22906,7 +22977,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:78
 msgid "Master List"
-msgstr ""
+msgstr "Hlavní seznam"
 
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:78
 msgid "Server List"
@@ -22920,7 +22991,7 @@ msgstr ""
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:121
 #: modules/services_discovery/upnp.cpp:257
 msgid "Universal Plug'n'Play"
-msgstr ""
+msgstr "Univerzální Plug'n'Play"
 
 #: modules/services_discovery/xcb_apps.c:48
 #: modules/services_discovery/xcb_apps.c:49
@@ -23034,9 +23105,9 @@ msgstr "Přesah"
 
 #: modules/spu/logo.c:50
 msgid ""
-"Full path of the image files to use. Format is <image>[,<delay in ms>[,"
-"<alpha>]][;<image>[,<delay>[,<alpha>]]][;...]. If you only have one file, "
-"simply enter its filename."
+"Full path of the image files to use. Format is <image>[,<delay in "
+"ms>[,<alpha>]][;<image>[,<delay>[,<alpha>]]][;...]. If you only have one "
+"file, simply enter its filename."
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/logo.c:53
@@ -23144,8 +23215,8 @@ msgstr "Vypršení časového limitu"
 
 #: modules/spu/marq.c:101
 msgid ""
-"Number of milliseconds the marquee must remain displayed. Default value is 0 "
-"(remains forever)."
+"Number of milliseconds the marquee must remain displayed. Default value is 0"
+" (remains forever)."
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/marq.c:104
@@ -23175,9 +23246,9 @@ msgstr ""
 #: modules/spu/marq.c:116 modules/spu/rss.c:153
 msgid ""
 "Color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
-"hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, "
-"then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow "
-"(red + green), #FFFFFF = white"
+"hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green,"
+" then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = "
+"yellow (red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/marq.c:121
@@ -23391,7 +23462,8 @@ msgid "VNC poll interval"
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/remoteosd.c:85
-msgid "In this interval an update from VNC is requested, default every 300 ms."
+msgid ""
+"In this interval an update from VNC is requested, default every 300 ms."
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/remoteosd.c:87
@@ -23465,8 +23537,8 @@ msgstr "Obnovovací čas"
 
 #: modules/spu/rss.c:135
 msgid ""
-"Number of seconds between each forced refresh of the feeds. 0 means that the "
-"feeds are never updated."
+"Number of seconds between each forced refresh of the feeds. 0 means that the"
+" feeds are never updated."
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/rss.c:137
@@ -23599,8 +23671,8 @@ msgstr ""
 #: modules/spu/subsdelay.c:76
 msgid ""
 "Minimum time (in milliseconds) that subtitle should stay after newer "
-"subtitle has appeared (earlier subtitle delay will be shortened to avoid the "
-"overlap)."
+"subtitle has appeared (earlier subtitle delay will be shortened to avoid the"
+" overlap)."
 msgstr ""
 
 #: modules/spu/subsdelay.c:80
@@ -23673,7 +23745,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:534
 msgid "Buffer size"
-msgstr ""
+msgstr "Velikost vyrovnávací paměti"
 
 #: modules/stream_filter/prefetch.c:535
 msgid "Prefetch buffer size (KiB)"
@@ -23713,8 +23785,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:43
 msgid ""
-"Integer identifier for this elementary stream. This will be used to \"find\" "
-"this stream later."
+"Integer identifier for this elementary stream. This will be used to \"find\""
+" this stream later."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:46
@@ -23730,8 +23802,8 @@ msgstr ""
 #: modules/stream_out/bridge.c:52
 msgid ""
 "Pictures coming from the picture video outputs will be delayed according to "
-"this value (in milliseconds, should be >= 100 ms). For high values, you will "
-"need to raise caching values."
+"this value (in milliseconds, should be >= 100 ms). For high values, you will"
+" need to raise caching values."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:56
@@ -23740,8 +23812,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:57
 msgid ""
-"Offset to add to the stream IDs specified in bridge_out to obtain the stream "
-"IDs bridge_in will register."
+"Offset to add to the stream IDs specified in bridge_out to obtain the stream"
+" IDs bridge_in will register."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/bridge.c:60
@@ -23826,18 +23898,16 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:191
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:1202
-#, fuzzy
 msgid "Performance warning"
-msgstr "Nastavení výkonu"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:192
 msgid "Display a performance warning when transcoding"
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:193
-#, fuzzy
 msgid "Enable Audio passthrough"
-msgstr "Povolit vstup zvukového proudu"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:194
 msgid "Disable if your receiver does not support Dolby®."
@@ -23845,24 +23915,23 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:216
 msgid "High (high quality and high bandwidth)"
-msgstr ""
+msgstr "Vysoké (vysoká kvalita a šířka pásma)"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:217
 msgid "Medium (medium quality and medium bandwidth)"
-msgstr ""
+msgstr "Střední (střední kvalita a šířka pásma)"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:218
 msgid "Low (low quality and low bandwidth)"
-msgstr ""
+msgstr "Nízké (nízká kvalita a šířka pásma)"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:219
 msgid "Low CPU (low quality but high bandwidth)"
-msgstr ""
+msgstr "Pomalé CPU (nízká kvalita, ale velká šířka pásma)"
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:222
-#, fuzzy
 msgid "Conversion quality"
-msgstr "Kvalita vykreslování"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:223
 msgid "Change this option to increase conversion speed or quality."
@@ -23889,9 +23958,8 @@ msgid "Chromecast stream output"
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:1201
-#, fuzzy
 msgid "Ok, Don't warn me again"
-msgstr "Znovu se nedotazovat"
+msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/chromecast/cast.cpp:1203
 msgid ""
@@ -23925,8 +23993,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/delay.c:45
 msgid ""
-"Specify a delay (in ms) for this elementary stream. Positive means delay and "
-"negative means advance."
+"Specify a delay (in ms) for this elementary stream. Positive means delay and"
+" negative means advance."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/delay.c:55
@@ -24079,7 +24147,7 @@ msgstr "Filtry budou aplikovány na proud videa."
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:119
 msgid "Image chroma"
-msgstr ""
+msgstr "Barevná sytost obrazu"
 
 #: modules/stream_out/mosaic_bridge.c:121
 msgid ""
@@ -24127,8 +24195,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This allows you to specify how the SDP (Session Descriptor) for this RTP "
 "session will be made available. You must use a url: http://location to "
-"access the SDP via HTTP, rtsp://location for RTSP access, and sap:// for the "
-"SDP to be announced via SAP."
+"access the SDP via HTTP, rtsp://location for RTSP access, and sap:// for the"
+" SDP to be announced via SAP."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/rtp.c:85 modules/stream_out/standard.c:77
@@ -24318,8 +24386,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/smem.c:62
 msgid ""
-"Address of the video prerender callback function. This function will set the "
-"buffer where render will be done."
+"Address of the video prerender callback function. This function will set the"
+" buffer where render will be done."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/smem.c:65
@@ -24328,8 +24396,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/smem.c:66
 msgid ""
-"Address of the audio prerender callback function. This function will set the "
-"buffer where render will be done."
+"Address of the audio prerender callback function. This function will set the"
+" buffer where render will be done."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/smem.c:69
@@ -24443,7 +24511,7 @@ msgstr "Standardní výstup proudu"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:45
 msgid "Video encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér videa"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:47
 msgid ""
@@ -24494,7 +24562,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:64
 msgid "Deinterlace module"
-msgstr ""
+msgstr "Modul odstranění prokládání"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:66
 msgid "Specify the deinterlace module to use."
@@ -24524,7 +24592,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:84
 msgid "Audio encoder"
-msgstr "Převodník audia"
+msgstr "Kodér zvuku"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:86
 msgid ""
@@ -24568,13 +24636,13 @@ msgstr "Filtr zvuku"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:105
 msgid ""
-"Audio filters will be applied to the audio streams (after conversion filters "
-"are applied). You can enter a colon-separated list of filters."
+"Audio filters will be applied to the audio streams (after conversion filters"
+" are applied). You can enter a colon-separated list of filters."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:108
 msgid "Subtitle encoder"
-msgstr ""
+msgstr "Kodér titulků"
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:110
 msgid ""
@@ -24594,8 +24662,8 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "This allows you to add overlays (also known as \"subpictures\") on the "
 "transcoded video stream. The subpictures produced by the filters will be "
-"overlayed directly onto the video. You can specify a colon-separated list of "
-"subpicture modules."
+"overlayed directly onto the video. You can specify a colon-separated list of"
+" subpicture modules."
 msgstr ""
 
 #: modules/stream_out/transcode/transcode.c:123
@@ -24645,7 +24713,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:81
 msgid "Monospace Font"
-msgstr ""
+msgstr "Písmo s pevnou šířkou"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:83
 msgid "Font family for the font you want to use"
@@ -24661,8 +24729,8 @@ msgstr "Velikost písma v pixelech"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:87
 msgid ""
-"This is the default size of the fonts that will be rendered on the video. If "
-"set to something different than 0 this option will override the relative "
+"This is the default size of the fonts that will be rendered on the video. If"
+" set to something different than 0 this option will override the relative "
 "font size."
 msgstr ""
 "Výchozí velikost písma, které bude vykresleno přes video. Pokud bude "
@@ -24686,9 +24754,9 @@ msgstr "Výchozí barva textu"
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:96
 msgid ""
 "The color of the text that will be rendered on the video. This must be an "
-"hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green, "
-"then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = yellow "
-"(red + green), #FFFFFF = white"
+"hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then green,"
+" then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = "
+"yellow (red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
 "Barva textu renderovaného přes video. Musí být zadáno hexadecimálně (jako "
 "barvy v HTML). První dva znaky jsou pro červenou, další zelenou, a nakonec "
@@ -24704,8 +24772,8 @@ msgid ""
 "This is the relative default size of the fonts that will be rendered on the "
 "video. If absolute font size is set, relative size will be overridden."
 msgstr ""
-"Výchozí relativní velikost písma, které bude vykresleno přes video. Pokud je "
-"nastavena absolutní velikost písma, relativní velikost bude ignorována."
+"Výchozí relativní velikost písma, které bude vykresleno přes video. Pokud je"
+" nastavena absolutní velikost písma, relativní velikost bude ignorována."
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:106
 msgid "Background opacity"
@@ -24737,7 +24805,7 @@ msgstr "Vzdálenost stínu"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:118
 msgid "Text direction"
-msgstr ""
+msgstr "Směr textu"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:119
 msgid "Paragraph base direction for the Unicode bi-directional algorithm."
@@ -24749,8 +24817,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:126
 msgid ""
-"This renders the font using \"paletized YUV\". This option is only needed if "
-"you want to encode into DVB subtitles"
+"This renders the font using \"paletized YUV\". This option is only needed if"
+" you want to encode into DVB subtitles"
 msgstr ""
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:143
@@ -24763,11 +24831,11 @@ msgstr "Široká"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151
 msgid "Left to right"
-msgstr ""
+msgstr "Zleva do prava"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:151
 msgid "Right to left"
-msgstr ""
+msgstr "Zprava doleva"
 
 #: modules/text_renderer/freetype/freetype.c:156
 msgid "Text renderer"
@@ -24882,7 +24950,7 @@ msgstr "Oblast"
 
 #: modules/video_chroma/swscale.c:65
 msgid "Luma bicubic / chroma bilinear"
-msgstr "Luma bicubic / chroma bilinear"
+msgstr "Jas bikubicky / barevná sytost bilineárně"
 
 #: modules/video_chroma/swscale.c:65
 msgid "Gauss"
@@ -24966,7 +25034,7 @@ msgstr "Velikost okna"
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:52
 msgid "Number of frames (0 to 100)"
-msgstr ""
+msgstr "Počet snímků (0 až 100)"
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:54
 msgid "Softening value"
@@ -24974,7 +25042,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:55
 msgid "Number of frames consider for smoothening (0 to 30)"
-msgstr ""
+msgstr "Počet snímků vztažených pro vyhlazování (0 až 30)"
 
 #: modules/video_filter/antiflicker.c:67
 msgid "antiflicker video filter"
@@ -25107,8 +25175,8 @@ msgstr ""
 #: modules/video_filter/bluescreen.c:38
 msgid ""
 "This effect, also known as \"greenscreen\" or \"chroma key\" blends the "
-"\"blue parts\" of the foreground image of the mosaic on the background (like "
-"weather forecasts). You can choose the \"key\" color for blending (blue by "
+"\"blue parts\" of the foreground image of the mosaic on the background (like"
+" weather forecasts). You can choose the \"key\" color for blending (blue by "
 "default)."
 msgstr ""
 
@@ -25223,10 +25291,10 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:56
 msgid ""
-"Colors similar to this will be kept, others will be grayscaled. This must be "
-"an hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then "
-"green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 = "
-"yellow (red + green), #FFFFFF = white"
+"Colors similar to this will be kept, others will be grayscaled. This must be"
+" an hexadecimal (like HTML colors). The first two chars are for red, then "
+"green, then blue. #000000 = black, #FF0000 = red, #00FF00 = green, #FFFF00 ="
+" yellow (red + green), #FFFFFF = white"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/colorthres.c:60
@@ -25359,20 +25427,16 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:269
 msgid ""
-"Choose handling for colours in those output frames that fall across input "
-"frame boundaries. \n"
+"Choose handling for colours in those output frames that fall across input frame boundaries. \n"
 "\n"
-"Latest: take chroma from new (bright) field only. Good for interlaced input, "
-"such as videos from a camcorder. \n"
+"Latest: take chroma from new (bright) field only. Good for interlaced input, such as videos from a camcorder. \n"
 "\n"
 "AltLine: take chroma line 1 from top field, line 2 from bottom field, etc. \n"
 "Default, good for NTSC telecined input (anime DVDs, etc.). \n"
 "\n"
-"Blend: average input field chromas. May distort the colours of the new "
-"(bright) field, too. \n"
+"Blend: average input field chromas. May distort the colours of the new (bright) field, too. \n"
 "\n"
-"Upconvert: output in 4:2:2 format (independent chroma for each field). Best "
-"simulation, but requires more CPU and memory bandwidth."
+"Upconvert: output in 4:2:2 format (independent chroma for each field). Best simulation, but requires more CPU and memory bandwidth."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/deinterlace/deinterlace.c:291
@@ -25403,16 +25467,17 @@ msgid "Detects edges in the frame and highlights them in white."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/erase.c:56
-msgid "Image mask. Pixels with an alpha value greater than 50% will be erased."
+msgid ""
+"Image mask. Pixels with an alpha value greater than 50% will be erased."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/erase.c:59
 msgid "X coordinate of the mask."
-msgstr "Horizontální souřadnice masky."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/erase.c:61
 msgid "Y coordinate of the mask."
-msgstr "Vertikální souřadnice masky."
+msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/erase.c:63
 msgid "Remove zones of the video using a picture as mask"
@@ -25460,8 +25525,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:52
 msgid ""
-"Gaussian's standard deviation. The blurring will take into account pixels up "
-"to 3*sigma away in any direction."
+"Gaussian's standard deviation. The blurring will take into account pixels up"
+" to 3*sigma away in any direction."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/gaussianblur.c:55
@@ -25568,7 +25633,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/hqdn3d.c:57
 msgid "Spatial luma strength (0-254)"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita prostorového jasu (0-254)"
 
 #: modules/video_filter/hqdn3d.c:58
 msgid "Spatial chroma strength (0-254)"
@@ -25576,7 +25641,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/hqdn3d.c:59
 msgid "Temporal luma strength (0-254)"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita dočasného jasu (0-254)"
 
 #: modules/video_filter/hqdn3d.c:60
 msgid "Temporal chroma strength (0-254)"
@@ -25629,7 +25694,7 @@ msgstr "Směr"
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:72
 msgid "Direction of the mirroring."
-msgstr ""
+msgstr "Směr zrcadlení."
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:75
 msgid "Left to right/Top to bottom"
@@ -25637,7 +25702,7 @@ msgstr "Zleva doprava/shora dolů"
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:75
 msgid "Right to left/Bottom to top"
-msgstr "Z prava do leva/shora dolů"
+msgstr "Zprava doleva/shora dolů"
 
 #: modules/video_filter/mirror.c:80
 msgid "Mirror video filter"
@@ -25657,7 +25722,7 @@ msgstr "Faktor rozmazání (1-127)"
 
 #: modules/video_filter/motionblur.c:55
 msgid "The degree of blurring from 1 to 127."
-msgstr "Stupeň rozostření, od 1 po 127."
+msgstr "Stupeň rozostření, od 1 do 127."
 
 #: modules/video_filter/motionblur.c:61
 msgid "Motion blur filter"
@@ -25665,7 +25730,7 @@ msgstr "Filtr rozmazání monitoru"
 
 #: modules/video_filter/motiondetect.c:48
 msgid "Motion detect video filter"
-msgstr "Obrazový filtr detekce pohybu"
+msgstr "Filtr detekce pohybu ve videu"
 
 #: modules/video_filter/oldmovie.c:179
 msgid "Old movie effect video filter"
@@ -25677,7 +25742,7 @@ msgstr "Starý film"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:72
 msgid "OpenCV face detection example filter"
-msgstr "Příklad filtru detekce tváře OpenCV"
+msgstr "Ukázkový filtr detekce obličeje OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_example.cpp:73
 msgid "OpenCV example"
@@ -25744,10 +25809,11 @@ msgid ""
 "Amount by which to scale the picture before sending it to the internal "
 "OpenCV filter"
 msgstr ""
+"Hodnota změny měřítka obrázku před odesláním do interního filtru OpenCV."
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:85
 msgid "OpenCV filter chroma"
-msgstr ""
+msgstr "Filtr barevné sytosti OpenCV"
 
 #: modules/video_filter/opencv_wrapper.c:86
 msgid ""
@@ -25789,8 +25855,7 @@ msgid ""
 "With default filter chain, the values map to the following filters:\n"
 "1: hb, 2-4: hb+vb, 5-6: hb+vb+dr"
 msgstr ""
-"Úroveň dodatečného zpracování kvality videa. Platný rozsah je 0 (žádné) až 6 "
-"(nejvyšší).\n"
+"Úroveň dodatečného zpracování kvality videa. Platný rozsah je 0 (žádné) až 6 (nejvyšší).\n"
 "Vyšší úrovně vyžadují větší výpočetní výkon, ale produkují lepší obraz.\n"
 "S výchozím řazením filtrů se hodnoty rovnají následujícím kombinacím:\n"
 "1: hb, 2-4: hb+vb, 5-6: hb+vb+dr"
@@ -25817,7 +25882,7 @@ msgstr "Nejvyšší"
 
 #: modules/video_filter/psychedelic.c:54
 msgid "Psychedelic video filter"
-msgstr "Psychedelický obrazový filtr"
+msgstr "Psychedelický filtr videa"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:53 modules/video_filter/puzzle.c:54
 msgid "Number of puzzle rows"
@@ -25889,7 +25954,7 @@ msgstr "Rotace"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:72
 msgid "Rotation parameter: none;180;90-270;mirror"
-msgstr ""
+msgstr "Parametr rotace: žádná;180;90-270;zrcadlení"
 
 #: modules/video_filter/puzzle.c:75
 msgid "jigsaw puzzle"
@@ -25953,7 +26018,7 @@ msgstr "Použít snímače pohybu"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:68
 msgid "Rotate video filter"
-msgstr "Filtr natočení obrazu"
+msgstr "Filtr otočení obrazu"
 
 #: modules/video_filter/rotate.c:69 modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1262
 msgid "Rotate"
@@ -25969,8 +26034,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/scene.c:63
 msgid ""
-"You can enforce the image width. By default (-1) VLC will adapt to the video "
-"characteristics."
+"You can enforce the image width. By default (-1) VLC will adapt to the video"
+" characteristics."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_filter/scene.c:68
@@ -26052,7 +26117,8 @@ msgstr "Síla zostření (0-2)"
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:49
 msgid "Set the Sharpen strength, between 0 and 2. Defaults to 0.05."
-msgstr "Nastavte sílu zostření mezi hodnotami 0 až 2. Výchozí hodnota je 0.05."
+msgstr ""
+"Nastavte sílu zostření mezi hodnotami 0 až 2. Výchozí hodnota je 0.05."
 
 #: modules/video_filter/sharpen.c:61
 msgid "Augment contrast between contours."
@@ -26161,7 +26227,8 @@ msgid "Output card"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:86
-msgid "DeckLink output card, if multiple exist. The cards are numbered from 0."
+msgid ""
+"DeckLink output card, if multiple exist. The cards are numbered from 0."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:89
@@ -26195,7 +26262,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:116
 msgid "Use 10 bits per pixel for video frames."
-msgstr ""
+msgstr "Použít 10 bitů na pixel pro videosnímky."
 
 #: modules/video_output/decklink.cpp:234
 msgid "DecklinkOutput"
@@ -26403,7 +26470,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:79
 msgid "Path to HLSL file"
-msgstr "Cesta k HLSL souboru"
+msgstr "Cesta k souboru HLSL"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:80
 msgid "Path to an HLSL file containing a single pixel shader."
@@ -26411,7 +26478,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:82
 msgid "HLSL File"
-msgstr "HLSL soubor"
+msgstr "Soubor HLSL"
 
 #: modules/video_output/win32/direct3d9.c:84
 msgid "Recommended video output for Windows Vista and later versions"
@@ -26450,8 +26517,8 @@ msgid ""
 "to render video directly). VLC will try to use it by default."
 msgstr ""
 "Přesah je schopnost hardwarového zrychlení u vaší grafické karty (schopnost "
-"vykreslovat video přímo). Ve výchozím nastavení se VLC tuto schopnost pokusí "
-"využít."
+"vykreslovat video přímo). Ve výchozím nastavení se VLC tuto schopnost pokusí"
+" využít."
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:75
 msgid "Use video buffers in system memory"
@@ -26481,9 +26548,9 @@ msgstr "Název požadovaného zobrazovacího zařízení"
 
 #: modules/video_output/win32/directdraw.c:88
 msgid ""
-"In a multiple monitor configuration, you can specify the Windows device name "
-"of the display that you want the video window to open on. For example, \"\\"
-"\\.\\DISPLAY1\" or \"\\\\.\\DISPLAY2\"."
+"In a multiple monitor configuration, you can specify the Windows device name"
+" of the display that you want the video window to open on. For example, "
+"\"\\\\.\\DISPLAY1\" or \"\\\\.\\DISPLAY2\"."
 msgstr ""
 "Pokud máte zapojeno více monitorů, lze specifikovat, na kterém se má okno s "
 "videem otevřít. To provedete vybráním monitoru podle názvu, jakým se hlásí "
@@ -26525,8 +26592,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/vdummy.c:38
 msgid ""
-"Force the dummy video output to create images using a specific chroma format "
-"instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
+"Force the dummy video output to create images using a specific chroma format"
+" instead of trying to improve performances by using the most efficient one."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/vdummy.c:48
@@ -26555,11 +26622,10 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/vmem.c:51
 msgid "Chroma"
-msgstr ""
+msgstr "Barevná sytost"
 
 #: modules/video_output/vmem.c:52
-msgid ""
-"Output chroma for the memory image as a 4-character string, eg. \"RV32\"."
+msgid "Output chroma for the memory image as a 4-character string, eg. \"RV32\"."
 msgstr ""
 
 #: modules/video_output/vmem.c:59
@@ -26695,7 +26761,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_output/yuv.c:44
 msgid "Chroma used"
-msgstr ""
+msgstr "Použitá barevná sytost"
 
 #: modules/video_output/yuv.c:46
 msgid "Force use of a specific chroma for output."
@@ -26747,7 +26813,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:65
-msgid "Select the number of vertical video windows in which to split the video"
+msgid ""
+"Select the number of vertical video windows in which to split the video"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:68 modules/video_splitter/wall.c:54
@@ -26828,8 +26895,8 @@ msgstr ""
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:119
 msgid ""
-"Select in percent (50 is center) the position of the middle point (Lagrange) "
-"of blended zone"
+"Select in percent (50 is center) the position of the middle point (Lagrange)"
+" of blended zone"
 msgstr ""
 
 #: modules/video_splitter/panoramix.c:121
@@ -27005,8 +27072,8 @@ msgstr "Výška zobrazení goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:48
 msgid ""
-"This allows you to set the resolution of the Goom display (bigger resolution "
-"will be prettier but more CPU intensive)."
+"This allows you to set the resolution of the Goom display (bigger resolution"
+" will be prettier but more CPU intensive)."
 msgstr ""
 "Umožňuje nastavit rozlišení zobrazení Goom (větší rozlišení bude hezčí, ale "
 "náročnější na CPU)."
@@ -27017,7 +27084,8 @@ msgstr "Rychlost animace goom"
 
 #: modules/visualization/goom.c:52
 msgid ""
-"This allows you to set the animation speed (between 1 and 10, defaults to 6)."
+"This allows you to set the animation speed (between 1 and 10, defaults to "
+"6)."
 msgstr ""
 
 #: modules/visualization/goom.c:58
@@ -27138,7 +27206,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:70
 msgid "Show 80 bands instead of 20"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit 80 pásem místo 20"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:72
 msgid "More bands for the spectrometer: 80 if enabled, else 20."
@@ -27146,7 +27214,7 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:74
 msgid "Number of blank pixels between bands."
-msgstr ""
+msgstr "Počet prázdných pixelů mezi pásmy."
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:76
 msgid "Amplification"
@@ -27170,11 +27238,11 @@ msgstr ""
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:86
 msgid "Draw bands in the spectrometer"
-msgstr ""
+msgstr "Vykreslit pásma ve spektrometru"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:88
 msgid "Draw the base of the bands"
-msgstr ""
+msgstr "Vykreslit spodní část pásem"
 
 #: modules/visualization/visual/visual.c:90
 msgid "Base pixel radius"
@@ -27288,7 +27356,7 @@ msgstr ""
 
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:303
 msgid "Video scale"
-msgstr ""
+msgstr "Měřítko videa"
 
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:330
 #: share/lua/http/dialogs/create_stream.html:374
@@ -27432,8 +27500,8 @@ msgstr ""
 #: share/lua/http/index.html:272
 msgid ""
 "The current playing item will be streamed. If there is no currently playing "
-"item, the first selected item from the <i>Library</i> will be the subject of "
-"the stream."
+"item, the first selected item from the <i>Library</i> will be the subject of"
+" the stream."
 msgstr ""
 
 #: share/lua/http/index.html:275
@@ -27509,9 +27577,8 @@ msgid "Start Time"
 msgstr "Čas zahájení"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:273
-#, fuzzy
 msgid "Stop Time"
-msgstr "Čas zastavení"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:274
 msgid "Edit Options"
@@ -27530,18 +27597,16 @@ msgid "Select the file"
 msgstr "Vyberte soubor"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:284
-#, fuzzy
 msgid "Change the start time for the media"
-msgstr "Změnit mezipaměť pro média"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:286 modules/gui/qt/ui/open.h:290
 msgid "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 msgstr "HH'H':mm'm':ss's'.zzz"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:288
-#, fuzzy
 msgid "Change the stop time for the media"
-msgstr "Změnit mezipaměť pro média"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/open.h:291
 msgid "Play another media synchronously (extra audio file, ...)"
@@ -27549,7 +27614,7 @@ msgstr "Synchronizovaně přehrávat další médium (např. zvukový soubor, ..
 
 #: modules/gui/qt/ui/open_capture.h:97
 msgid "Capture mode"
-msgstr "Režim snímání"
+msgstr "Režim záznamu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open_capture.h:99
 msgid "Select the capture device type"
@@ -27605,7 +27670,7 @@ msgstr "Použít soubor s &titulky"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open_file.h:146
 msgid "Select the subtitle file"
-msgstr "Vybrat soubor s titulky"
+msgstr "Vyberte soubor s titulky"
 
 #: modules/gui/qt/ui/open_file.h:150
 msgid "Choose one or more media file to open"
@@ -27633,9 +27698,8 @@ msgid "Please enter a network URL:"
 msgstr "Zadejte prosím adresu URL:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:701
-#, fuzzy
 msgid "Profile edition"
-msgstr "Název profilu"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:702
 msgid "FLAC"
@@ -27666,9 +27730,8 @@ msgid "F&LV"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:709
-#, fuzzy
 msgid "&MPEG-TS"
-msgstr "MPEG-PS"
+msgstr "&MPEG-TS"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:710
 msgid "RAW"
@@ -27683,9 +27746,8 @@ msgid "Webm"
 msgstr "Webm"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:713
-#, fuzzy
 msgid "MPEG &1"
-msgstr "Formát"
+msgstr "MPEG &1"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:714
 msgid "AVI"
@@ -27697,16 +27759,15 @@ msgstr "ASF/WMV"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:716
 msgid "MP&3"
-msgstr ""
+msgstr "MP&3"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:717
 msgid "Features"
 msgstr "Vlastnosti"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:719
-#, fuzzy
 msgid "Streamable"
-msgstr "Název proudu"
+msgstr "Proudově vysílatelné"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:720
 msgid "Chapters"
@@ -27718,7 +27779,7 @@ msgstr "Nabídky"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:730
 msgid "Fra&me Rate"
-msgstr ""
+msgstr "Sním&ková frekvence"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:731
 msgid "Same as source"
@@ -27733,9 +27794,8 @@ msgid "Custom options"
 msgstr "Vlastní možnosti"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:735
-#, fuzzy
 msgid "&Quality"
-msgstr "Úroveň kvality"
+msgstr "&Kvalita"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:736 modules/gui/qt/ui/profiles.h:737
 msgid "Not Used"
@@ -27746,9 +27806,8 @@ msgid " kb/s"
 msgstr " kb/s"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:739 modules/gui/qt/ui/profiles.h:759
-#, fuzzy
 msgid "Encoding parameters"
-msgstr "Parametr kvantizace"
+msgstr "Parametry kódování"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:742
 msgid "Frame size"
@@ -27759,14 +27818,12 @@ msgid "px"
 msgstr "px"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:758
-#, fuzzy
 msgid "Sa&mple Rate"
-msgstr "Vzorkovací frekvence"
+msgstr "Vzorkovací frekve&nce"
 
 #: modules/gui/qt/ui/profiles.h:766
-#, fuzzy
 msgid "Profile &Name"
-msgstr "Název profilu"
+msgstr "&Název profilu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:203
 msgid "Set up media sources to stream"
@@ -27777,9 +27834,8 @@ msgid "Destination Setup"
 msgstr "Nastavení cíle"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:206
-#, fuzzy
 msgid "Select destinations to stream to"
-msgstr "Vyberte adresář"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:207
 msgid ""
@@ -27796,23 +27852,20 @@ msgid "Display locally"
 msgstr "Zobrazit lokálně"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:212
-#, fuzzy
 msgid "Transcoding Options"
-msgstr "Pokročilé možnosti"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:213
-#, fuzzy
 msgid "Select and choose transcoding options"
-msgstr "Vyberte \"Pokročilé možnosti\" pro zobrazení všech možností."
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:214
 msgid "Activate Transcoding"
-msgstr "Aktivovat překódování"
+msgstr "Zapnout překódování"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:215
-#, fuzzy
 msgid "Option Setup"
-msgstr "Nastavení cíle"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:216
 msgid "Set up any additional options for streaming"
@@ -27823,14 +27876,12 @@ msgid "Miscellaneous Options"
 msgstr "Různá nastavení"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:218
-#, fuzzy
 msgid "Stream all elementary streams"
-msgstr "Vzorkovací frekvence zvuku v základním proudu"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sout.h:219
-#, fuzzy
 msgid "Generated stream output string"
-msgstr "Obecná nastavení proudového výstupu"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:412
 msgid " %"
@@ -27881,9 +27932,8 @@ msgid "Username:"
 msgstr "Uživatelské jméno:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_audio.h:429
-#, fuzzy
 msgid "Submit played tracks stats to Last.fm"
-msgstr "Odesílání přehraných písní na last.fm"
+msgstr "Odesílat statistiky přehraných skladeb na Last.fm"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:357
 msgid "Codecs"
@@ -27891,12 +27941,11 @@ msgstr "Kodeky"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:358
 msgid "x264 profile and level selection"
-msgstr "Výběr úrovně a profil x264"
+msgstr "Výběr úrovně a profilu x264"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:359
-#, fuzzy
 msgid "Hardware-accelerated decoding"
-msgstr "Hardwarové dekódování"
+msgstr "Dekódování urychlené pomocí hardware"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:360
 msgid "Video quality post-processing level"
@@ -27907,9 +27956,8 @@ msgid "Skip H.264 in-loop deblocking filter"
 msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:362
-#, fuzzy
 msgid "x264 preset and tuning selection"
-msgstr "Výběr úrovně a profil x264"
+msgstr "Předvolby a ladění výberu x264"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_input.h:364
 msgid "Optical drive"
@@ -27996,9 +28044,8 @@ msgid "Show systray icon"
 msgstr "Zobrazit ikonu v systémové části panelu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:546
-#, fuzzy
 msgid "Auto raising the interface:"
-msgstr "Rozhraní Ncurses"
+msgstr "Automaticky zvednout rozhraní:"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_interface.h:547
 msgid "Skin resource file:"
@@ -28089,9 +28136,8 @@ msgid "Add a background"
 msgstr "Přidat pozadí"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:316
-#, fuzzy
 msgid "O&utput"
-msgstr "Výstup"
+msgstr "Výst&up"
 
 #: modules/gui/qt/ui/sprefs_video.h:320
 msgid "DirectX"
@@ -28134,14 +28180,12 @@ msgid "Run manually"
 msgstr "Spustit ručně"
 
 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:176
-#, fuzzy
 msgid "Setup schedule"
-msgstr "Plán"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:177
-#, fuzzy
 msgid "Run on schedule"
-msgstr "Plán"
+msgstr "Spustit podle plánu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/streampanel.h:178
 msgid "Status"
@@ -28243,42 +28287,39 @@ msgstr "Prostorové rozostření"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1299
 msgid "Anti-Flickering"
-msgstr ""
+msgstr "Odstranění blikání"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1300
 msgid "Soften"
 msgstr "Rozmazat"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1301
-#, fuzzy
 msgid "Denoiser"
-msgstr "Šum"
+msgstr "Odstranení šumu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1302
-#, fuzzy
 msgid "Spatial luma strength"
-msgstr "Prostorové rozostření"
+msgstr "Intenzita prostorového jasu"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1303
 msgid "Temporal luma strength"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita jasu na základě času"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1304
 msgid "Spatial chroma strength"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita prostorové barevné sytosti"
 
 #: modules/gui/qt/ui/video_effects.h:1305
 msgid "Temporal chroma strength"
-msgstr ""
+msgstr "Intenzita barevné sytosti na základě času"
 
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:286
 msgid "VLM configurator"
 msgstr "Konfigurátor VLM"
 
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:287
-#, fuzzy
 msgid "Media Manager Edition"
-msgstr "Seznam správců médií"
+msgstr ""
 
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:288
 msgid "Name:"
@@ -28319,951 +28360,3 @@ msgstr "AAAA; "
 #: modules/gui/qt/ui/vlm.h:302
 msgid "Media Manager List"
 msgstr "Seznam správců médií"
-
-#~ msgid "Debug logging"
-#~ msgstr "Záznam ladících informací"
-
-#~ msgid "Shows a sidebar in the main window listing media sources."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zobrazuje postranní lištu v hlavním okně při procházení zdrojů médií."
-
-#~ msgid "Inhibit the power management daemon during playback"
-#~ msgstr "Zablokovat správce napájení v průběhu přehrávání"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Inhibits the power management daemon during any playback, to avoid the "
-#~ "computer being suspended because of inactivity."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zablokuje správce napájení v průběhu přehrávání, pro zabránění vypnutí "
-#~ "počítače z důvodu nečinnosti."
-
-#~ msgid "| packets sent   :  %5<PRIi64>"
-#~ msgstr "| odeslané pakety   :  %5<PRIi64>"
-
-#~ msgid "Sent packets"
-#~ msgstr "Odeslané pakety"
-
-#~ msgid "Sent"
-#~ msgstr "Odeslané"
-
-#~ msgid "VLC can't recognize the input's format"
-#~ msgstr "Přehrávačem VLC nelze rozpoznat formát vstupu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The format of '%s' cannot be detected. Have a look at the log for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nelze detekovat formát '%s'. Podrobnější informace naleznete v záznamu "
-#~ "informací."
-
-#~ msgid "Turn off all warning and information messages."
-#~ msgstr "Vypnout všechna varování a oznámení."
-
-#~ msgid ""
-#~ "S/PDIF can be used by default when your hardware supports it as well as "
-#~ "the audio stream being played."
-#~ msgstr ""
-#~ "S/PDIF může být použit jako výchozí pokud ho váš hardware podporuje a "
-#~ "pokud je přehráván nějaký zvuk."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allowing only one running instance of VLC can sometimes be useful, for "
-#~ "example if you associated VLC with some media types and you don't want a "
-#~ "new instance of VLC to be opened each time you open a file in your file "
-#~ "manager. This option will allow you to play the file with the already "
-#~ "running instance or enqueue it. This option requires the D-Bus session "
-#~ "daemon to be active and the running instance of VLC to use D-Bus control "
-#~ "interface."
-#~ msgstr ""
-#~ "Povolení pouze jediné instance VLC může být občas užitečné, například "
-#~ "pokud máte VLC asociováno s některými typy médií a nechcete, aby se "
-#~ "pokaždé když otevřete další soubor, spustila nová instance VLC. Toto "
-#~ "nastavení vám umožní přehrát soubor v již spuštěné instanci, nebo jej "
-#~ "zařadit do fronty. Požaduje ovšem spuštěný D-Bus a spuštěnou instanci VLC "
-#~ "pro možnost využití ovládacího rozhraní D-Bus."
-
-#~ msgid "%ld B"
-#~ msgstr "%ld B"
-
-#~ msgid "Downloading ..."
-#~ msgstr "Stahuji..."
-
-#~ msgid "BD"
-#~ msgstr "BD"
-
-#~ msgid "Preparer"
-#~ msgstr "Tvůrce"
-
-#~ msgid "Vol #"
-#~ msgstr "Hlasitost #"
-
-#~ msgid "Vol max #"
-#~ msgstr "Maximální hlasitost #"
-
-#~ msgid "Track size (in sectors)"
-#~ msgstr "Velikost stopy (v sektorech)"
-
-#~ msgid "type"
-#~ msgstr "typ"
-
-#~ msgid "(Super) Video CD"
-#~ msgstr "(Super) Video CD"
-
-#~ msgid "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) input"
-#~ msgstr "Video CD (VCD 1.0, 1.1, 2.0, SVCD, HQVCD) vstup"
-
-#~ msgid "vcdx://[device-or-file][@{P,S,T}num]"
-#~ msgstr "vcdx://[zařízení-nebo-soubor][@{P,S,T}číslo]"
-
-#~ msgid "A/52 parser"
-#~ msgstr "Analyzátor A/52"
-
-#~ msgid "Video decoder using Android MediaCodec"
-#~ msgstr "Video dekodér používající Android MediaCodec"
-
-#~ msgid "QuickTime library decoder"
-#~ msgstr "Dekodér knihovny QuickTime"
-
-#~ msgid "Two bookmarks have to be selected."
-#~ msgstr "Musí být vybrány dvě záložky."
-
-#~ msgid "Send"
-#~ msgstr "Odeslat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Don't display dialogs that don't require user action (Critical and error "
-#~ "panel)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nezobrazovat dialogy, které nevyžadují činnost uživatele (kritický a "
-#~ "chybový panel)."
-
-#~ msgid "(no item is being played)"
-#~ msgstr "(žádná položka není přehrávána)"
-
-#~ msgid "Streaming/Exporting Wizard..."
-#~ msgstr "Průvodce proudovým vysíláním/exportem..."
-
-#~ msgid "ReadMe / FAQ..."
-#~ msgstr "Čti mne / FAQ..."
-
-#~ msgid "Retrieving Channel Info..."
-#~ msgstr "Načítání informací o kanálu..."
-
-#~ msgid "EyeTV is not launched"
-#~ msgstr "EyeTV není spuštěna"
-
-#~ msgid ""
-#~ "VLC could not connect to EyeTV.\n"
-#~ "Make sure that you installed VLC's EyeTV plugin."
-#~ msgstr ""
-#~ "Přehrávač VLC se nemohl spojit s EyeTV.\n"
-#~ "Zkontrolujte, zda máte nainstalován zásuvný modul pro EyeTV."
-
-#~ msgid "Launch EyeTV now"
-#~ msgstr "Spustit EyeTV"
-
-#~ msgid "Download Plugin"
-#~ msgstr "Stáhnout zásuvný modul"
-
-#~ msgid "Sort Node by Name"
-#~ msgstr "Seřadit uzel podle názvu"
-
-#~ msgid "Sort Node by Author"
-#~ msgstr "Seřadit uzel podle autora"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPEG-1 Video codec (usable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG and RAW)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kodek videa MPEG-1 (použitelný s MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG a RAW)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPEG-2 Video codec (usable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG and RAW)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kodek videa MPEG-2 (použitelný s MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, OGG a RAW)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPEG-4 Video codec (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MP4, OGG "
-#~ "and RAW)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kodek videa MPEG-4 (použitelný s MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, MP4, OGG a "
-#~ "RAW)"
-
-#~ msgid "DivX first version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-#~ msgstr "První verze DivX (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a OGG)"
-
-#~ msgid "DivX second version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-#~ msgstr "Druhá verze DivX (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a OGG)"
-
-#~ msgid "DivX third version (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-#~ msgstr "Třetí verze DivX (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a OGG)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "H263 is a video codec optimized for videoconference (low rates, useable "
-#~ "with MPEG TS)"
-#~ msgstr ""
-#~ "H263 je kodek videa optimalizovaný pro videokonference (malý datový tok, "
-#~ "použitelný s MPEG TS)"
-
-#~ msgid "H264 is a new video codec (useable with MPEG TS and MP4)"
-#~ msgstr "H264 je nový kodek videa (použitelný s MPEG TS a MP4)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "WMV (Windows Media Video) 1 (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-#~ msgstr ""
-#~ "WMV (Windows Media Video) 1 (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a OGG)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "WMV (Windows Media Video) 2 (useable with MPEG TS, MPEG1, ASF and OGG)"
-#~ msgstr ""
-#~ "WMV (Windows Media Video) 2 (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a OGG)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MJPEG consists of a series of JPEG pictures (useable with MPEG TS, MPEG1, "
-#~ "ASF and OGG)"
-#~ msgstr ""
-#~ "MJPEG se skládá z řady obrázků JPEG (použitelný s MPEG TS, MPEG1, ASF a "
-#~ "OGG)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPEG Audio Layer 3 (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG and "
-#~ "RAW)"
-#~ msgstr ""
-#~ "MPEG Audio Layer 3 (použitelný s MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG a RAW)"
-
-#~ msgid "Audio format for MPEG4 (useable with MPEG TS and MPEG4)"
-#~ msgstr "Zvukový formát pro MPEG4 (použitelný s MPEG TS a MPEG4)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "DVD audio format (useable with MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG and RAW)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zvukový formát DVD (použitelný s MPEG PS, MPEG TS, MPEG1, ASF, OGG a RAW)"
-
-#~ msgid "Vorbis is a free audio codec (useable with OGG)"
-#~ msgstr "Vorbis je svobodný kodek zvuku (použitelný s OGG)"
-
-#~ msgid "From"
-#~ msgstr "Od"
-
-#~ msgid "Additional streaming options"
-#~ msgstr "Další možnosti proudu"
-
-#~ msgid "Time-To-Live (TTL)"
-#~ msgstr "Čas do vypršení (TTL)"
-
-#~ msgid "%i items"
-#~ msgstr "%i položek"
-
-#~ msgid "yes: %@ @ %@ kb/s"
-#~ msgstr "ano: %@ @ %@ kb/s"
-
-#~ msgid "T&ools"
-#~ msgstr "Nástr&oje"
-
-#~ msgid "DASH"
-#~ msgstr "DASH"
-
-#~ msgid "Magazine"
-#~ msgstr "Časopis"
-
-#~ msgid "Read password for target device from file."
-#~ msgstr "Načíst heslo pro cílové zařízení ze souboru."
-
-#~ msgid "DMX"
-#~ msgstr "DMX"
-
-#~ msgid "Mark analyzed pixels"
-#~ msgstr "Označit analyzované pixely"
-
-#~ msgid "Serial Port/Device"
-#~ msgstr "Sériový port/zařízení"
-
-#~ msgid "Edge weightning"
-#~ msgstr "Zvýraznění hran"
-
-#~ msgid "Filter smoothness (%)"
-#~ msgstr "Jemnost filtru (%)"
-
-#~ msgid "Filter Smoothness"
-#~ msgstr "Jemnost filtru"
-
-#~ msgid "Combined"
-#~ msgstr "Kombinované"
-
-#~ msgid "Percent"
-#~ msgstr "Procent"
-
-#~ msgid "Zone 4:summary"
-#~ msgstr "Zóna 4:souhrn"
-
-#~ msgid "Zone 1:right"
-#~ msgstr "Zóna 1:vpravo"
-
-#~ msgid "Zone 0:top"
-#~ msgstr "Zóna 0:nahoře"
-
-#~ msgid "Channel / Zone Assignment"
-#~ msgstr "Přidělení kanálu / zóny"
-
-#~ msgid "Mark analyzed Pixels"
-#~ msgstr "Označit analyzované pixely"
-
-#~ msgid ""
-#~ "VLC does not support the audio or video format \"%4.4s\". Unfortunately "
-#~ "there is no way for you to fix this."
-#~ msgstr ""
-#~ "Přehrávač VLC nepodporuje audio, nebo video, formátu \"%4.4s\". Bohužel "
-#~ "tuto chybu nelze momentálně opravit."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Additional path for VLC to look for its modules. You can add several "
-#~ "paths by concatenating them using \" PATH_SEP \" as separator"
-#~ msgstr ""
-#~ "Dodatečná cesta pro hledání modulů přehrávače VLC. Můžete zadat více cest "
-#~ "použitím \" PATH_SEP \" jako oddělovače."
-
-#~ msgid "Choose how album art will be downloaded."
-#~ msgstr "Vyberte způsob stahování obalů alb."
-
-#~ msgid "When track starts playing"
-#~ msgstr "Po zahájení přehrávání skladby"
-
-#~ msgid "As soon as track is added"
-#~ msgstr "Ihned při přidání skladby"
-
-#~ msgid "FFmpeg"
-#~ msgstr "FFmpeg"
-
-#~ msgid "FFmpeg access"
-#~ msgstr "Přístup FFmpeg"
-
-#~ msgid "Enable lossless coding"
-#~ msgstr "Povolit bezeztrátové kódování"
-
-#~ msgid "Distance between 'P' frames"
-#~ msgstr "Vzdálenost mezi 'P' snímky"
-
-#~ msgid "VLC crashed previously"
-#~ msgstr "Během předchozího spuštění VLC havarovalo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to send details on the crash to VLC's development team?\n"
-#~ "\n"
-#~ "If you want, you can enter a few lines on what you did before VLC crashed "
-#~ "along with other helpful information: a link to download a sample file, a "
-#~ "URL of a network stream, ..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Přejete si odeslat podrobnosti této havárie vývojářskému týmu VLC?\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pokud si přejete, můžete přiložit několik řádek o tom, co jste dělali "
-#~ "předtím, než VLC havarovalo. Můžete přiložit i další užitečné informace: "
-#~ "odkaz na stažení ukázkového souboru, URL síťového proudu, ..."
-
-#~ msgid "No CrashLog found"
-#~ msgstr "Nenalezen žádný záznam pádu"
-
-#~ msgid "Couldn't find any trace of a previous crash."
-#~ msgstr "Nelze najít žádné stopy po předchozí havárii."
-
-#~ msgid "Alarm"
-#~ msgstr "Alarm"
-
-#~ msgid "Choose your preferred video output and configure it here."
-#~ msgstr "Zde si vyberte a nastavte Váš upřednostňovaný video výstup."
-
-#~ msgid "These modules provide network functions to all other parts of VLC."
-#~ msgstr "Tyto moduly poskytují síťové funkce všem ostatním částem VLC."
-
-#~ msgid "Dialog providers can be configured here."
-#~ msgstr "Zde lze nastavit dialog poskytovatelů."
-
-#~ msgid ""
-#~ "In this section you can force the behavior of the subtitle demuxer, for "
-#~ "example by setting the subtitle type or file name."
-#~ msgstr ""
-#~ "V této sekci můžete vynutit chování demuxeru titulků, například nastavení "
-#~ "typu titulků nebo název souboru."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Manual download only"
-#~ msgstr "Zásady stahování obalů alb"
-
-#~ msgid "Album art download policy"
-#~ msgstr "Zásady stahování obalů alb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Album art download policy:"
-#~ msgstr "Zásady stahování obalů alb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Screen capture (with Wayland)"
-#~ msgstr "Snímač obrazovky (s X11/XCB)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "+-[Streaming]"
-#~ msgstr "+-[Příchozí]"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Streaming"
-#~ msgstr "Proud"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sent bytes"
-#~ msgstr "%s bytů"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Send rate"
-#~ msgstr "Vzorkovací frekvence"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "packets"
-#~ msgstr "paketizér"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dolby Surround:"
-#~ msgstr "Dolby Surround"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Headphone surround effect"
-#~ msgstr "Efekt sluchátek"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Display device"
-#~ msgstr "Disková mechanika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Capture region heigh"
-#~ msgstr "&Zachytávací zařízení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Always &on Top"
-#~ msgstr "Vždy navrchu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Sox Resampling quality"
-#~ msgstr "Kvalita převzorkování"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "High quality"
-#~ msgstr "Kvalita obrazu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Very high quality"
-#~ msgstr "Kvalita vykreslování"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "YouTube Start Time"
-#~ msgstr "Čas zahájení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "iTunes Account ID"
-#~ msgstr "Kód země tuneru"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Disable lua"
-#~ msgstr "Zakázat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Display resolution"
-#~ msgstr "Nastavení zobrazení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Navigation"
-#~ msgstr "Přejít dolů"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "HTTP/TLS Certificate Authority"
-#~ msgstr "Certifikát serveru HTTP/TLS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "HTTP/TLS Certificate Revocation List"
-#~ msgstr "Certifikát serveru HTTP/TLS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Log all VLC messages to syslog (UNIX systems)."
-#~ msgstr "Ukládat všechny zprávy přehrávače VLC do textového souboru."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "%s\n"
-#~ "Downloading... %s/%s - %.1f%% done"
-#~ msgstr ""
-#~ "%s\n"
-#~ "Stahuji... %s/%s %.1f%% dokončeno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Blu-ray Disc Input"
-#~ msgstr "Blu-ray disk je poškozen."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Configure"
-#~ msgstr "Nastavení klávesových zkratek"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "EyeTV input"
-#~ msgstr "FTP vstup"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Do not sort the items."
-#~ msgstr "Písmo použité pro názvy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "FTP user name"
-#~ msgstr "Uživatelské jméno SOCKS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "FTP password"
-#~ msgstr "Heslo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Your password was rejected."
-#~ msgstr "Váš účet byl odmítnut."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Your connection attempt to the server was rejected."
-#~ msgstr "Připojení přehrávače VLC k danému serveru bylo odmítnuto."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "GnomeVFS input"
-#~ msgstr "Žádný vstup"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Forward Cookies"
-#~ msgstr "Vpřed"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "HTTP referer value"
-#~ msgstr "Adresa HTTP serveru"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "RTSP user name"
-#~ msgstr "Uživatelské jméno SOCKS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "RTSP password"
-#~ msgstr "Heslo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\": %s"
-#~ msgstr "Přehrávač VLC nemohl otevřít soubor \"%s\" (%s)."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Video Capture width"
-#~ msgstr "Šířka snímku videa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMB user name"
-#~ msgstr "Uživatelské jméno SOCKS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SMB password"
-#~ msgstr "Heslo SOCKS"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Segments"
-#~ msgstr "Délka segmentu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Segment"
-#~ msgstr "Délka segmentu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "LID"
-#~ msgstr "ID"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "VCD Format"
-#~ msgstr "Formát"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Volume Set"
-#~ msgstr "Ztlumit zvuk"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "System Id"
-#~ msgstr "Kódová sada systému"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Entries"
-#~ msgstr "Záznam"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Audio Channels"
-#~ msgstr "Zvukové kanály"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "end"
-#~ msgstr "Mísení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "play list"
-#~ msgstr "Seznam skladeb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unknown type"
-#~ msgstr "Neznámý typ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show extended VCD info?"
-#~ msgstr "Zobrazit rozšírené možnosti"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OpenSLES audio output"
-#~ msgstr "Zvukový výstup ALSA"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OpenSLES"
-#~ msgstr "OpenGL ES2"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "\"%s\" is no video encoder."
-#~ msgstr "Obrazový kodér PNG"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "\"%s\" is no audio encoder."
-#~ msgstr "Zvukový kodér Opus"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Google Video"
-#~ msgstr "Přiblížit video"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "ZPL playlist import"
-#~ msgstr "Import seznamu skladeb WPL"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "VLC media player Help"
-#~ msgstr "Nápověda přehrávače VLC..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Invalid selection"
-#~ msgstr "Neplatná kombinace"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No input found"
-#~ msgstr "Žádný vstup"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The stream must be playing or paused for bookmarks to work."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vstup nenalezen. Proud musí být spuštěn, nebo pozastaven, aby záložky "
-#~ "fungovaly."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Hide Details"
-#~ msgstr "Podrobnosti o kodeku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Click to enable fullscreen video playback."
-#~ msgstr "Zablokuje spuštění šetřiče obrazovky při přehrávání videa."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "User name"
-#~ msgstr "Uživatelské jméno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No device is selected"
-#~ msgstr "Nebylo vybráno žádné zařízení zvuku, či videa."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Current channel:"
-#~ msgstr "Kanály:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Previous Channel"
-#~ msgstr "Předchozí kapitola"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Next Channel"
-#~ msgstr "Kanály"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Composite input"
-#~ msgstr "Kompozice"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "S-Video input"
-#~ msgstr "Vstup videa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Download Cover Art"
-#~ msgstr "Stáhnout obal alba"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Fetch Meta Data"
-#~ msgstr "Uložit metadata"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Meta-information"
-#~ msgstr "Informace o médiu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show Fullscreen Controller"
-#~ msgstr "Zobrazit ovladač režimu celé obrazovky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Stream to network"
-#~ msgstr "Proudové filtry"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Transcode/Save to file"
-#~ msgstr "Vymazat filtr videa"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Existing playlist item"
-#~ msgstr "Zobrazit strom v seznamu skladeb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "To"
-#~ msgstr "Nahoře"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Streaming method"
-#~ msgstr "Název proudu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "UDP Unicast"
-#~ msgstr "Unicast"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "UDP Multicast"
-#~ msgstr "Multicast"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Encapsulation format"
-#~ msgstr "Zapouzdření"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Local playback"
-#~ msgstr "Zastavit přehrávání"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add Subtitles to transcoded video"
-#~ msgstr "Překrytí videa titulky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Select the file to save to"
-#~ msgstr "Vyberte soubor"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Summary"
-#~ msgstr "Souhrn podcastu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Input stream"
-#~ msgstr "Proud sout"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Save file to"
-#~ msgstr "Uložit soubor"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Include subtitles"
-#~ msgstr "Povolit titulky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No input selected"
-#~ msgstr "Žádný vstup"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No valid destination"
-#~ msgstr "Nový cíl"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No folder selected"
-#~ msgstr "Odstranit vybrané"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Finish"
-#~ msgstr "Finský"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "yes"
-#~ msgstr "Bajty"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "no"
-#~ msgstr "Mono"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "A->B Loop"
-#~ msgstr "Smyčka A->B"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Decrease Volume"
-#~ msgstr "Snížit hlasitost"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Save To Playlist"
-#~ msgstr "Uložit seznam skladeb"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Power"
-#~ msgstr "Pomaleji"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Local drives"
-#~ msgstr "Optická mechanika"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Page"
-#~ msgstr "Page Up"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Row"
-#~ msgstr "Řádky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Password file"
-#~ msgstr "Heslo"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Session phone number"
-#~ msgstr "Název sezení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OSD menu"
-#~ msgstr "Nabídky DVD"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name for the font you want to use"
-#~ msgstr "Typ písma, které si přejete použít"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filename for the font you want to use"
-#~ msgstr "Soubor s typem písma, které si přejete použít"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Device type"
-#~ msgstr "Název zařízení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Count of channels"
-#~ msgstr "Počet kanálů"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No Filtering"
-#~ msgstr "Bez před-filtrování"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Frame delay (ms)"
-#~ msgstr "Prodleva DTS (ms)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Channel 0: summary"
-#~ msgstr "Kanály"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Channel 1: left"
-#~ msgstr "Název kanálu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Channel 2: right"
-#~ msgstr "Kanály:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Channel 3: top"
-#~ msgstr "Kanály:"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Channel 4: bottom"
-#~ msgstr "Počet kanálů"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "disabled"
-#~ msgstr "Zakázat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Zone 2:bottom"
-#~ msgstr "nahoře a dole"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "DMX options"
-#~ msgstr "Možnosti"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OpenGL ES extension"
-#~ msgstr "Rozšíření OpenGL ES 2"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "OpenGL ES"
-#~ msgstr "OpenGL ES2"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Direct2D video output"
-#~ msgstr "Zvukový výstup DirectX"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Black Slot"
-#~ msgstr "Black Metal"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Brightness (%)"
-#~ msgstr "Jas"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Filter threshold (%)"
-#~ msgstr "Barevný práh"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "These are general settings for video/audio/subtitle encoding modules."
-#~ msgstr "Obecná nastavení pro moduly výstupu videa."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No suitable decoder module"
-#~ msgstr "Dekodér CVD titulků"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Album art policy"
-#~ msgstr "Zesílení signálu při přehrávání alba"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Load Media Library"
-#~ msgstr "Knihovna médií"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "VLC could not open the file \"%s\". (%m)"
-#~ msgstr "Přehrávač VLC nemohl otevřít soubor \"%s\" (%s)."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Jump to time"
-#~ msgstr "Přejít na čas"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Open CrashLog..."
-#~ msgstr "Otevřít disk..."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Don't Send"
-#~ msgstr "Nezobrazovat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Open BDMV folder"
-#~ msgstr "Otevřít složku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Graphic Equalizer"
-#~ msgstr "Ekvalizér"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Automatically retrieve media infos"
-#~ msgstr "Automaticky řídit zisk barevné složky obrazu."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Get more extensions from"
-#~ msgstr "Ignorované přípony"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Under the Video"
-#~ msgstr "Nad videem"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Help..."
-#~ msgstr "Nápo&věda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add a subtitle file"
-#~ msgstr "Použít soubor s &titulky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Configure Media Library"
-#~ msgstr "Knihovna médií"
-- 
2.16.3