File fixqueryreturn.diff of Package rpm

Index: lib/query.c
===================================================================
--- lib/query.c.orig
+++ lib/query.c
@@ -283,7 +283,7 @@ static int rpmgiShowMatches(QVA_t qva, r
 	if (qva->qva_source == RPMQV_DBOFFSET)
 	    break;
     }
-    return rpmgiNumErrors(gi);
+    return ec + rpmgiNumErrors(gi);
 }
 
 int rpmcliShowMatches(QVA_t qva, rpmts ts)