File openslp.v1sladdr.diff of Package openslp

--- ./common/slp_message.h.orig	2005-04-13 17:21:37.000000000 +0000
+++ ./common/slp_message.h	2005-04-13 17:22:47.527724927 +0000
@@ -93,6 +93,7 @@
 #define SLP_RESERVED_PORT    427
 #define SLP_MCAST_ADDRESS    0xeffffffd /* 239.255.255.253 */
 #define SLP_BCAST_ADDRESS    0xffffffff /* 255.255.255.255 */
+#define SLPv1_SL_MCAST_ADDRESS 0xe0000116 /* 224.0.1.22 */
 #define SLPv1_DA_MCAST_ADDRESS 0xe0000123 /* 224.0.1.35 */
 #define LOOPBACK_ADDRESS    0x7f000001 /* 127.0.0.1 */
 #define SLP_MAX_DATAGRAM_SIZE  1400 
--- ./slpd/slpd_incoming.c.orig	2005-04-13 15:58:18.000000000 +0000
+++ ./slpd/slpd_incoming.c	2005-04-13 17:29:26.486900643 +0000
@@ -534,6 +531,21 @@
     }
 
 #if defined(ENABLE_SLPv1)
+	/*------------------------------------------------------------*/
+	/* Create socket that will handle multicast UDP for SLPv1   */
+	/* Service Location General Multicast address.        */
+	/*------------------------------------------------------------*/
+	mcastaddr.s_addr = htonl(SLPv1_SL_MCAST_ADDRESS);
+	sock = SLPDSocketCreateBoundDatagram(&myaddr,
+					   &mcastaddr,
+					   DATAGRAM_MULTICAST);
+	if (sock)
+	{
+	  SLPListLinkTail(&G_IncomingSocketList,(SLPListItem*)sock);
+        SLPDLog("SLPv1 Service Location General Multicast socket on %s ready\n",
+            inet_ntoa(myaddr));
+	}
+	
     if (G_SlpdProperty.isDA)
     {
       /*------------------------------------------------------------*/