File gnome-todo-nb-translations.patch of Package gnome-todo

From e5e2f64a429c2332d89edf4c9a0a0cce8970d4a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
Date: Mon, 6 Nov 2017 08:55:18 +0100
Subject: [PATCH] Updated Norwegian bokmål translation.

---
 po/nb.po | 117 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------------------
 1 file changed, 71 insertions(+), 46 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 8987b6f..b64e028 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,9 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-todo 3.26.x\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-todo&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-06-08 19:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-06-12 20:40+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-todo/issues\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-26 14:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-11-06 00:16+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 "Language: Norsk bokmål\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 
 #: data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in:7
 #: data/org.gnome.Todo.desktop.in:3 src/gtd-application.c:152
-#: src/gtd-application.c:178 src/gtd-window.c:950
+#: src/gtd-application.c:178 src/gtd-window.c:952 src/gtd-window.c:987
 msgid "To Do"
 msgstr "Oppgaver"
 
@@ -122,7 +122,9 @@ msgstr "Første kjøring av GNOME oppgaveliste"
 #: data/org.gnome.todo.gschema.xml:22
 msgid ""
 "Whether it’s the first run of GNOME To Do (to run the initial setup) or not"
-msgstr "Hvorvidt dette er første gang GNOME oppgaver kjøres (for å kjøre initielt oppsett)"
+msgstr ""
+"Hvorvidt dette er første gang GNOME oppgaver kjøres (for å kjøre initielt "
+"oppsett)"
 
 #: data/org.gnome.todo.gschema.xml:26
 msgid "Default provider to add new lists to"
@@ -210,6 +212,10 @@ msgstr "Velkommen"
 msgid "Log in to online accounts to access your tasks"
 msgstr "Logg inn i kontoer på nettet for å aksessere dine oppgaver"
 
+#: data/ui/initial-setup.ui:67
+msgid "To Do Setup"
+msgstr "Opsett av Oppgaver"
+
 #: data/ui/initial-setup.ui:70 data/ui/provider-popover.ui:43
 #: data/ui/window.ui:71
 msgid "_Cancel"
@@ -223,7 +229,7 @@ msgstr "Fer_dig"
 msgid "_Rename"
 msgstr "End_re navn"
 
-#: data/ui/list-selector-panel.ui:119 src/views/gtd-list-selector-panel.c:470
+#: data/ui/list-selector-panel.ui:119 src/views/gtd-list-selector-panel.c:471
 msgid "Lists"
 msgstr "Lister"
 
@@ -370,55 +376,55 @@ msgstr "Feil ved lasting av kontoer på nettet"
 msgid "Error loading Evolution-Data-Server backend"
 msgstr "Feil ved lasting av motor for Evolution-Data-Server"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:136 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:140
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:151 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:155
 msgid "Error fetching tasks from list"
 msgstr "Feil ved henting av oppgave fra liste"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:174 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:179
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:189 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:194
 msgid "Failed to connect to task list"
 msgstr "Klarte ikke å koble til oppgaveliste"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:227
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:245
 msgid "Task list source successfully connected"
 msgstr "Fullførte tilkobling til oppgavelistelistekilde"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:336
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:354
 msgid "Failed to prompt for credentials"
 msgstr "Klarte ikke å spørre etter påloggingsinformasjon"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:359
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:377
 msgid "Failed to prompt for credentials for"
 msgstr "Klarte ikke å spørre etter påloggingsinformasjon for"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:413
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:431
 msgid "Authentication failure"
 msgstr "Autentisering feilet"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:487
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:505
 msgid "Error loading task manager"
 msgstr "Feil ved lasting av oppgavehåndterer"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:573 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:581
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:591 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:599
 msgid "Error creating task"
 msgstr "Feil ved oppretting av oppgave"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:623 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:627
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:641 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:645
 msgid "Error updating task"
 msgstr "Feil ved oppdatering av oppgave"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:661 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:665
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:679 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:683
 msgid "Error removing task"
 msgstr "Feil under fjerning av oppgave"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:691 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:695
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:709 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:713
 msgid "Error creating task list"
 msgstr "Feil ved opretting oppgaveliste"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:716 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:720
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:734 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:738
 msgid "Error removing task list"
 msgstr "Feil under fjerning av oppgaveliste"
 
-#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:779 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:783
+#: plugins/eds/gtd-provider-eds.c:797 plugins/eds/gtd-provider-eds.c:801
 #: plugins/eds/gtd-task-list-eds.c:69
 msgid "Error saving task list"
 msgstr "Feil ved lagring av oppgaveliste"
@@ -435,12 +441,12 @@ msgstr "På denne datamaskinen"
 msgid "Error creating new task list"
 msgstr "Feil ved opretting av ny oppgaveliste"
 
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:93 src/gtd-edit-pane.c:217
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:81 src/gtd-edit-pane.c:217
 #: src/gtd-task-row.c:374
 msgid "No date set"
 msgstr "Ingen dato satt"
 
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:101 src/gtd-task-row.c:352
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:89 src/gtd-task-row.c:352
 #, c-format
 msgid "Yesterday"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -448,28 +454,28 @@ msgstr[0] "I går"
 msgstr[1] "%d dager siden"
 
 #. Setup a title
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:105
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:93
 #: plugins/score/score/__init__.py:95 plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:132
 #: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:137
 #: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:271 src/gtd-task-row.c:344
 msgid "Today"
 msgstr "I dag"
 
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:109 src/gtd-task-row.c:348
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:97 src/gtd-task-row.c:348
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "I morgen"
 
 #. Setup a title
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:365
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:370
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:507
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:353
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:358
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:495
 msgid "Scheduled"
 msgstr "Planlagt"
 
-#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:512
+#: plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:500
 #: plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:276
 #: plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:52
-#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:716
+#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:712
 msgid "Clear completed tasks…"
 msgstr "Fjern fullførte oppgaver …"
 
@@ -477,15 +483,34 @@ msgstr "Fjern fullførte oppgaver …"
 msgid "No task completed today"
 msgstr "Ingen oppgaver fullført i dag"
 
-#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:67
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:118
 msgid "Todoist"
 msgstr ""
 
-#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:73
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:198
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:430
+msgid "Error loading Todoist tasks"
+msgstr "Feil ved lasting av oppgaver fra Todoist"
+
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:213
 #, fuzzy
-#| msgid "First run of GNOME To Do"
-msgid "Todoist Plugin for GNOME To Do"
-msgstr "Første kjøring av GNOME oppgaveliste"
+#| msgid "No tasks found"
+msgid "Error fetching Todoist account key"
+msgstr "Ingen oppgaver funnet"
+
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:214
+msgid "Please ensure that Todoist account is correctly configured."
+msgstr ""
+
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:427
+#, c-format
+msgid "Bad status code (%d) received. Please check your connection."
+msgstr ""
+
+#: plugins/todoist/gtd-provider-todoist.c:962
+#, c-format
+msgid "Todoist: %s"
+msgstr ""
 
 #: plugins/todoist/ui/preferences.ui:80
 #, fuzzy
@@ -532,29 +557,29 @@ msgstr ""
 msgid "Error while opening the file monitor. Todo.txt will not be monitored"
 msgstr ""
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:309
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:310
 msgid "Incorrect date"
 msgstr "Feil dato"
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:310
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:311
 msgid "Please make sure the date in Todo.txt is valid."
 msgstr ""
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:341
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:342
 msgid "Unrecognized token in a Todo.txt line"
 msgstr ""
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:342
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:343
 msgid ""
 "To Do cannot recognize some tags in your Todo.txt file. Some tasks may not "
 "be loaded"
 msgstr ""
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:353
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:354
 msgid "No task list found for some tasks"
 msgstr ""
 
-#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:354
+#: plugins/todo-txt/gtd-todo-txt-parser.c:355
 msgid ""
 "Some of the tasks in your Todo.txt file do not have a task list. To Do "
 "supports tasks with a task list. Please add a list to all your tasks"
@@ -655,7 +680,7 @@ msgstr ""
 msgid "Once removed, the tasks cannot be recovered."
 msgstr "Når oppgavene blir fjernet kan de ikke gjenopprettes."
 
-#: src/gtd-task-list-view.c:618 src/views/gtd-list-selector-panel.c:391
+#: src/gtd-task-list-view.c:618 src/views/gtd-list-selector-panel.c:392
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
@@ -672,11 +697,11 @@ msgstr "Oppgave <b>%s</b> fjernet"
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
-#: src/gtd-window.c:818
+#: src/gtd-window.c:820
 msgid "Loading your task lists…"
 msgstr "Laster dine oppgavelister …"
 
-#: src/gtd-window.c:944
+#: src/gtd-window.c:946
 msgid "Click a task list to select"
 msgstr "Klikk på en oppgaveliste for å velge den"
 
@@ -684,18 +709,18 @@ msgstr "Klikk på en oppgaveliste for å velge den"
 msgid "No tasks"
 msgstr "Ingen oppgaver"
 
-#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:185
+#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:186
 msgid "Setting new color for task list"
 msgstr "Setter ny farge for oppgaveliste"
 
-#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:384
+#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:385
 msgid "Remove the selected task lists?"
 msgstr "Fjerne valgte oppgavelister?"
 
-#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:387
+#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:388
 msgid "Once removed, the task lists cannot be recovered."
 msgstr "Når oppgavelister blir fjernet kan de ikke gjenopprettes."
 
-#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:399
+#: src/views/gtd-list-selector-panel.c:400
 msgid "Remove task lists"
 msgstr "Fjern oppgavelister"
--
libgit2 0.26.0