File tcsh-6.18.03-colorls.dif of Package tcsh

---
 tw.color.c |  25 ++++++++++++-------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 13 deletions(-)

--- tw.color.c
+++ tw.color.c	2016-11-25 08:02:01.645250915 +0000
@@ -89,6 +89,7 @@ static Variable variables[] = {
   VAR(NOS, "hl", "44;37"),  /* Reg file extra hard links, obsolete? */
   VAR(NOS, "mh", "44;37"),  /* Reg file extra hard links */
   VAR(NOS, "ca", "30;41"),  /* File with capability */
+  VAR(NOS, "cl", ""),		/* CLRTOEOL */
 };
 
 #define nvariables (sizeof(variables)/sizeof(variables[0]))
@@ -325,7 +326,7 @@ parseLS_COLORS(const Char *value)
   size_t i, len;
   const Char	 *v;		/* pointer in value */
   char  *c;			/* pointer in colors */
-  Extension *volatile e;	/* pointer in extensions */
+  static Extension *volatile e;	/* pointer in extensions */
   jmp_buf_t osetexit;
   size_t omark;
 
@@ -382,13 +383,10 @@ parseLS_COLORS(const Char *value)
 			if ((Char)variables[i].variable[0] == (v[0] & CHAR) &&
 			  (Char)variables[i].variable[1] == (v[1] & CHAR))
 			  break;
-		  if (i < nvariables) {
-			v += 3;
+		  v += 3;
+		  if (i < nvariables)
 			getstring(&c, &v, &variables[i].color, ':');
-			continue;
-		  }
-		  else
-			stderror(ERR_BADCOLORVAR, v[0], v[1]);
+		  continue;
 		}
 		break;
 	  }
@@ -447,12 +445,13 @@ print_color(const Char *fname, size_t le
 		break;
 	  }
 	if (i == nvariables) {
-	  for (i = 0; i < nextensions; i++)
-		if (len >= extensions[i].extension.len
-		  && strncmp(last - extensions[i].extension.len,
-			    extensions[i].extension.s,
-			    extensions[i].extension.len) == 0) {
-		 colorp = &extensions[i].color;
+	  int j;
+	  for (j = 0; j < nextensions; j++)
+		if (len >= extensions[j].extension.len
+		  && strncmp(last - extensions[j].extension.len,
+			    extensions[j].extension.s,
+			    extensions[j].extension.len) == 0) {
+		 colorp = &extensions[j].color;
 		break;
 	  }
 	}