File valgrind-linux-4.0.patch of Package valgrind

Index: configure.ac
===================================================================
--- configure.ac	(revision 14954)
+++ configure.ac	(revision 14955)
@@ -325,20 +325,14 @@
     kernel=`uname -r`
 
     case "${kernel}" in
-       2.6.*|3.*) 
-    	  AC_MSG_RESULT([2.6.x/3.x family (${kernel})])
-    	  AC_DEFINE([KERNEL_2_6], 1, [Define to 1 if you're using Linux 2.6.x or Linux 3.x])
+       0.*|1.*|2.0.*|2.1.*|2.2.*|2.3.*|2.4.*|2.5.*) 
+    	  AC_MSG_RESULT([unsupported (${kernel})])
+    	  AC_MSG_ERROR([Valgrind needs a Linux kernel >= 2.6])
     	  ;;
 
-       2.4.*) 
-    	  AC_MSG_RESULT([2.4 family (${kernel})])
-    	  AC_DEFINE([KERNEL_2_4], 1, [Define to 1 if you're using Linux 2.4.x])
-    	  ;;
-
-       *) 
-    	  AC_MSG_RESULT([unsupported (${kernel})])
-    	  AC_MSG_ERROR([Valgrind works on kernels 2.4, 2.6])
-    	  ;;
+       *)
+    	  AC_MSG_RESULT([2.6 or later (${kernel})])
+          ;;
     esac
 
     ;;