File cs.po of Package kde3-kaffeine

# translation of cs.po to
# translation of cs.po to
# translation of cs.po to
# translation of cs.po to
# translation of kaffeine.po to cs_CZ
# translation of cs.po to cs_CZ
# translation of cs.po to czech
# translation of kaffeine.po to czech
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>, 2003, 2004, 2005.
# Petr Kopecký <petr.kopecky@sendmail.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-03-02 14:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-03-30 08:45+0200\n"
"Last-Translator: Klara Cihlarova <koty@seznam.cz>\n"
"Language-Team: cs_CZ <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: dvb/kevents.cpp:40
msgid "EPG"
msgstr "EPG"

#: dvb/kevents.cpp:45 dvb/kevents.cpp:69
msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"

#: dvb/kevents.cpp:47 dvb/kevents.cpp:70
msgid "Current/Next"
msgstr "Současný/následující"

#: dvb/kevents.cpp:54 dvb/krecord.cpp:46
msgid "Channel"
msgstr "Kanál"

#: dvb/kevents.cpp:55 dvb/krecord.cpp:47
msgid "Begin"
msgstr "Začátek"

#: dvb/kevents.cpp:56 dvb/krecord.cpp:48
msgid "Duration"
msgstr "Trvání"

#: dvb/kevents.cpp:57 playlist.cpp:84
msgid "Title"
msgstr "Titul"

#: dvb/kevents.cpp:105
msgid "View all programs"
msgstr "Zobrazit všechny programy"

#: dvb/kevents.cpp:107
msgid "Add to timers"
msgstr "Přidat do časovačů"

#: dvb/ktimereditor.cpp:35 dvb/channeleditorui.cpp:345 rc.cpp:35
msgid "Name :"
msgstr "Jméno: "

#: dvb/ktimereditor.cpp:39
msgid "Channel :"
msgstr "Kanál: "

#: dvb/ktimereditor.cpp:43
msgid "Begin :"
msgstr "Začátek: "

#: dvb/ktimereditor.cpp:47
msgid "Duration :"
msgstr "Trvání:"

#: dvb/ktimereditor.cpp:51
msgid "Record as :"
msgstr "Nahrát jako:"

#: dvb/ktimereditor.cpp:114
msgid "Timer editor"
msgstr "Editor časovače"

#: dvb/ktimereditor.cpp:125 dvb/channeleditor.cpp:98
msgid "You must give it a name !"
msgstr "Musíte zadat jméno!"

#: dvb/ktimereditor.cpp:130
msgid "Name must not contain any slash( / ) !"
msgstr "Jméno nesmí obsahovat žádná lomítka( / )!"

#: dvb/ktimereditor.cpp:135
msgid "Name must not start with ( > ) !"
msgstr "Jméno nesmí začínat na ( > )!"

#: dvb/ktimereditor.cpp:140
msgid "Duration must be at least 1 minute !"
msgstr "Trvání musí být minimálně 1 minuta!"

#: dvb/channeleditor.cpp:60
msgid "Initial transponder settings"
msgstr "Počáteční nastavení transpondéru"

#: dvb/channeleditor.cpp:105
msgid "This name is not unique."
msgstr "Jméno není unikátní."

#: dvb/channeleditor.cpp:116
msgid "Missing audio pid(s) !"
msgstr "Chybějící audio pid!"

#: dvb/audioeditor.cpp:158
msgid "Pid must be non zero !"
msgstr "Pid nesmí být nulové!"

#: dvb/dvbpanel.cpp:57 dvb/scandialog.cpp:62 dvb/scandialogui.cpp:209
#: rc.cpp:14
msgid "Channels"
msgstr "Kanály"

#: dvb/dvbpanel.cpp:59 dvb/krecord.cpp:93
msgid "Timers"
msgstr "Časovače"

#: dvb/dvbpanel.cpp:61
msgid "Electronic Program Guide"
msgstr "Elektronický program"

#: dvb/dvbpanel.cpp:63 dvb/dvbconfig.cpp:274
msgid "DVB settings"
msgstr "DVB nastavení"

#: dvb/dvbpanel.cpp:86
msgid "Time shifting"
msgstr "Posunutí času"

#: dvb/dvbpanel.cpp:88
msgid "Audio :"
msgstr "Audio:"

#: dvb/dvbpanel.cpp:114
msgid "Broadcast"
msgstr "Vysílání"

#: dvb/dvbpanel.cpp:115 kaffeine.cpp:633
msgid "Instant record"
msgstr "Nahrávání"

#: dvb/dvbpanel.cpp:246 dvb/dvbpanel.cpp:529
msgid ""
"<qt>Can't get DVB data from http://hftom.free.fr/kaxtv/dvbdata.tar.gz !<br>\t"
"\t\tCheck your internet connection, and say Yes to try again.<br>\t\t\tOr "
"say No to cancel.<br>\t\t\tIf you already have this archive, copy it to ~/."
"kde/share/apps/kaffeine/dvbdata.tar.gz and say Yes.<br><br>Should I try "
"again ?</qt>"
msgstr ""
"<qt>Nelze získat DVB data z http://hftom.free.fr/kaxtv/dvbdata.tar.gz!<br>\t"
"\t\tPřekontrolujte internetové připojení a kliknutím na Ano opakujte.<br>\t\t\tNebo "
"kliknutím na Ne zrušte.<br>\t\t\tPokud již archiv máte, překopírujte jej do adresáře "
"~/.kde/share/apps/kaffeine/dvbdata.tar.gz a klikněte na Ano.<br>"
"<br> Má se operace opakovat?</qt>"

#: dvb/dvbpanel.cpp:342
msgid "Timer successfully created and started."
msgstr "Časovač úspěšně vytvořen a spuštěn."

#: dvb/dvbpanel.cpp:481
msgid "You may want to define some channel first !"
msgstr "Nejdřív byste měli definovat nějaký kanál!"

#: dvb/dvbpanel.cpp:517
msgid "Timer successfully created."
msgstr "Časovač úspěšně vytvořen."

#: dvb/dvbpanel.cpp:690
msgid "Still recording. Can't switch !"
msgstr "Probíhá nahrávání. Nelze přepnout!"

#: dvb/dvbpanel.cpp:694
msgid "Can't tune dvb !"
msgstr "Nelze naladit dvb!"

#: dvb/dvbpanel.cpp:698
msgid "Can't set pid(s)"
msgstr "Nelze nastavit pid"

#: dvb/dvbpanel.cpp:1132
msgid "Kaffeine is still recording. Do you really want to quit ?"
msgstr "Kaffeine stále nahrává. Skutečně ho chcete ukončit?"

#: dvb/dvbpanel.cpp:1140
msgid "Kaffeine has queued timers. Do you really want to quit ?"
msgstr "Kaffeine obsahuje aktivní časovače. Skutečně ho chcete ukončit?"

#: dvb/audioeditorui.cpp:170 rc.cpp:1
msgid "Audio pids editor"
msgstr "Editor audio pis"

#: dvb/audioeditorui.cpp:171 rc.cpp:2
msgid "Audio pids :"
msgstr "Audio pid:"

#: dvb/audioeditorui.cpp:173 dvb/scandialogui.cpp:227 rc.cpp:3 rc.cpp:31
msgid "New Item"
msgstr "Nová položka"

#: dvb/audioeditorui.cpp:174 rc.cpp:4
msgid "Move up"
msgstr "Nahoru"

#: dvb/audioeditorui.cpp:175 rc.cpp:5
msgid "Move down"
msgstr "Dolů"

#: dvb/audioeditorui.cpp:177 rc.cpp:7
msgid "<< Update selected"
msgstr "<< zvolený update"

#: dvb/audioeditorui.cpp:178 rc.cpp:8
msgid "<< New"
msgstr "<< Nový"

#: dvb/audioeditorui.cpp:179 rc.cpp:9
msgid "Properties :"
msgstr "Vlastnosti:"

#: dvb/audioeditorui.cpp:180 rc.cpp:10
msgid "Pid :"
msgstr "Pid:"

#: dvb/audioeditorui.cpp:181 rc.cpp:11
msgid "Lang :"
msgstr "Jazyk:"

#: dvb/audioeditorui.cpp:182 rc.cpp:12
msgid "AC3"
msgstr "AC3"

#: dvb/scandialog.cpp:68
msgid "Signal :"
msgstr "Signál: "

#: dvb/scandialog.cpp:72
msgid "SNR :"
msgstr "SNR: "

#: dvb/scandialog.cpp:76
msgid "Lock :"
msgstr "Uzamknutí:"

#: dvb/scandialog.cpp:157
msgid "Edit ..."
msgstr "Upravit..."

#: dvb/scandialog.cpp:254
msgid "Do you really want to delete all channels ?"
msgstr "Skutečně chcete smazat všechny kanály?"

#: dvb/scandialog.cpp:463
msgid "This channel already exists : "
msgstr "Kanál již existuje: "

#: dvb/scandialog.cpp:581 dvb/scandialog.cpp:620 dvb/scandialogui.cpp:216
#: rc.cpp:21
msgid "START scan"
msgstr "SPUSTIT sken"

#: dvb/scandialog.cpp:602
msgid "STOP scan"
msgstr "UKONČIT sken"

#: dvb/scandialog.cpp:607
msgid "Stopping ..."
msgstr "Ukončuji..."

#: dvb/scandialog.cpp:680
msgid "Found : %1 TV - %2 radio"
msgstr "Nalezeno: %1 TV - %2 rádio"

#: dvb/krecord.cpp:41
msgid "Timers list :"
msgstr "Seznam časovačů: "

#: dvb/krecord.cpp:45 dvb/scandialogui.cpp:58 dvb/scandialogui.cpp:212
#: rc.cpp:17
msgid "Name"
msgstr "Jméno"

#: dvb/krecord.cpp:60 dvb/krecord.cpp:87
msgid "New"
msgstr "Nový"

#: dvb/krecord.cpp:203
msgid "Delete the selected timer ?"
msgstr "Smazat zvolený časovač?"

#: dvb/dvbconfig.cpp:150
msgid "Downloading ... "
msgstr "Stahuji..."

#: dvb/dvbconfig.cpp:150
msgid "Copying data files ..."
msgstr "Kopíruji datové soubory..."

#: dvb/dvbconfig.cpp:292
msgid "DVB device"
msgstr "DVB zařízení"

#: dvb/dvbconfig.cpp:292
msgid "Device settings"
msgstr "Nastavení zařízení"

#: dvb/dvbconfig.cpp:298
msgid "<qt><b>Name :</b></qt>"
msgstr "<qt><b>Jméno:</b></qt>"

#: dvb/dvbconfig.cpp:303
msgid "<qt><b>Type :</b></qt>"
msgstr "<qt><b>Typ:</b></qt>"

#: dvb/dvbconfig.cpp:307
msgid "DVB-C"
msgstr "DVB-C"

#: dvb/dvbconfig.cpp:308
msgid "DVB-T"
msgstr "DVB-T"

#: dvb/dvbconfig.cpp:309
msgid "DVB-S"
msgstr "DVB-S"

#: dvb/dvbconfig.cpp:310
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámé"

#: dvb/dvbconfig.cpp:315
msgid "Number of LNBs :"
msgstr "Počet LNB: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:321
msgid "1st sat :"
msgstr "1. sat.:"

#: dvb/dvbconfig.cpp:329
msgid "2nd sat :"
msgstr "2. sat.: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:337
msgid "3rd sat :"
msgstr "3. sat.: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:345
msgid "4th sat :"
msgstr "4. sat.: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:356 dvb/channeleditorui.cpp:344 rc.cpp:34
msgid "Source :"
msgstr "Zdroj: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:368 player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1867
msgid "Recording"
msgstr "Nahrávání"

#: dvb/dvbconfig.cpp:368
msgid "DVB Recording options"
msgstr "Volby DVB nahrávání"

#: dvb/dvbconfig.cpp:374
msgid "Records directory :"
msgstr "Adresář s nahrávkami:"

#: dvb/dvbconfig.cpp:383
msgid "Time shifting directory :"
msgstr "Adresář časového posunutí: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:392
msgid "Begin margin :"
msgstr "Začátek: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:397 dvb/dvbconfig.cpp:406 dvb/dvbconfig.cpp:415
msgid "(minutes)"
msgstr "(min)"

#: dvb/dvbconfig.cpp:401
msgid "End margin :"
msgstr "Konec: "

#: dvb/dvbconfig.cpp:410
msgid "Instant record duration :"
msgstr "Trvání nahrávání:"

#: dvb/dvbconfig.cpp:419
msgid "Preferred format :"
msgstr "Preferovaný formát:"

#: dvb/dvbconfig.cpp:441 pref.cpp:108
msgid "Misc"
msgstr "Různé"

#: dvb/dvbconfig.cpp:447
msgid "Update scan data :"
msgstr "Aktualizovat skenovaná data:"

#: dvb/dvbconfig.cpp:450
msgid "Download"
msgstr "Stáhnout"

#: dvb/dvbconfig.cpp:469
msgid ""
"<qt>Can't get DVB data from http://hftom.free.fr/kaxtv/dvbdata.tar.gz !<br>\t"
"\t\tCheck your internet connection, and say Yes to try again.<br>\t\t\tOr "
"say No to cancel.<br> Should I try again ?</qt>"
msgstr ""
"<qt>Nelze získat DVB data z http://hftom.free.fr/kaxtv/dvbdata.tar.gz!<br>\t"
"\t\tPřekontrolujte internetové připojení a kliknutím na Ano opakujte.<br>\t\t\tNebo "
"kliknutím na Ne zrušte.<br> Má se operace opakovat?</qt>"

#: dvb/dvbconfig.cpp:532
msgid "Invalid records directory."
msgstr "Chybný adresář nahrávek."

#: dvb/dvbconfig.cpp:537
msgid "Invalid time shifting directory."
msgstr "Chybný adresář časového posunutí."

#: dvb/channeleditorui.cpp:343 rc.cpp:33
msgid "Channel editor"
msgstr "Editor kanálů"

#: dvb/channeleditorui.cpp:346 rc.cpp:36
msgid "Nr :"
msgstr "Nr:"

#: dvb/channeleditorui.cpp:348 rc.cpp:38
msgid "Polarity"
msgstr "Polarita"

#: dvb/channeleditorui.cpp:351 rc.cpp:41
msgid "Frequency :"
msgstr "Frekvence: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:352 rc.cpp:42
msgid "Symbol rate :"
msgstr "Symbol rate:"

#: dvb/channeleditorui.cpp:353 rc.cpp:43
msgid "Scrambled"
msgstr "Zakódováno"

#: dvb/channeleditorui.cpp:355 rc.cpp:45
msgid "Audio pids ..."
msgstr "Audio pid..."

#: dvb/channeleditorui.cpp:356 rc.cpp:46
msgid "Subtitle pid :"
msgstr "Pid titulků..."

#: dvb/channeleditorui.cpp:357 rc.cpp:47
msgid "Teletext pid :"
msgstr "Pif teletextu: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:358 rc.cpp:48
msgid "Video pid :"
msgstr "Pid videa: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:359 rc.cpp:49
msgid "Service id :"
msgstr "ID služby: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:360 rc.cpp:50
msgid "Transport stream id :"
msgstr "ID přenosového proudu: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:362 rc.cpp:52
msgid "Bandwidth :"
msgstr "Šířka pásma: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:363 rc.cpp:53
msgid "FEC High"
msgstr "Horní FEC"

#: dvb/channeleditorui.cpp:364 rc.cpp:54
msgid "Transmission :"
msgstr "Přenos: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:365 rc.cpp:55
msgid "FEC Low"
msgstr "Spodní FEC"

#: dvb/channeleditorui.cpp:366 rc.cpp:56
msgid "Guard interval :"
msgstr "Střední interval: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:367 rc.cpp:57
msgid "Hierarchy :"
msgstr "Hierarchie: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:368 rc.cpp:58
msgid "Modulation :"
msgstr "Modulace: "

#: dvb/channeleditorui.cpp:369 rc.cpp:59
msgid "Inversion :"
msgstr "Inverze: "

#: dvb/scandialogui.cpp:210 rc.cpp:15
msgid "Channels :"
msgstr "Kanály: "

#: dvb/scandialogui.cpp:211 rc.cpp:16
msgid "(Right click to edit/delete)"
msgstr "(klik pravým tlačítkem upravit/smazat)"

#: dvb/scandialogui.cpp:213 rc.cpp:18
msgid "New ..."
msgstr "Nový..."

#: dvb/scandialogui.cpp:214 rc.cpp:19
msgid "Delete all"
msgstr "Smazat vše"

#: dvb/scandialogui.cpp:215 rc.cpp:20
msgid "Search on :"
msgstr "Hledat v: "

#: dvb/scandialogui.cpp:218 rc.cpp:23
msgid "Filters :"
msgstr "Filtry:"

#: dvb/scandialogui.cpp:219 rc.cpp:24
msgid "Free to air"
msgstr "Volně do éteru"

#: dvb/scandialogui.cpp:220 rc.cpp:25
msgid "Radio"
msgstr "Rádio"

#: dvb/scandialogui.cpp:221 rc.cpp:26
msgid "TV"
msgstr "TV"

#: dvb/scandialogui.cpp:222 rc.cpp:27
msgid "Provider :"
msgstr "Poskytovatel: "

#: dvb/scandialogui.cpp:223 rc.cpp:28
msgid "<< Add selected"
msgstr "<< Přídat vybrané"

#: dvb/scandialogui.cpp:224 rc.cpp:29
msgid "<< Add filtered"
msgstr "<< Přidat filtrované"

#: dvb/scandialogui.cpp:225 rc.cpp:30
msgid "Found :"
msgstr "Nalezeno: "

#: dvb/scandialogui.cpp:228 rc.cpp:32
msgid "Done"
msgstr "Hotovo"

#: systemtray.cpp:55 startwindow.cpp:62
msgid "Play Playlist"
msgstr "Přehrát seznam skladeb"

#: systemtray.cpp:56 kaffeine.cpp:607
msgid "&Next In Playlist/Queue"
msgstr "&Následující v seznamu skladeb/frontě"

#: systemtray.cpp:57 kaffeine.cpp:608
msgid "Pre&vious In Playlist"
msgstr "&Předchozí v seznamu skladeb"

#: systemtray.cpp:59 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1058
msgid "&Mute"
msgstr "U&mlčet"

#: systemtray.cpp:74 main.cpp:78 kaffeine.cpp:214
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:980
msgid "Kaffeine Player"
msgstr "Kaffeine přehrávač"

#: startwindow.cpp:64
msgid "Open Files"
msgstr "Otevřít soubory"

#: startwindow.cpp:66 kaffeine.cpp:1354
msgid "Open URL"
msgstr "Otevřít URL"

#: startwindow.cpp:68 kaffeine.cpp:1372
msgid "Open Directory"
msgstr "Otevřít adresář"

#: startwindow.cpp:70
msgid "Open DVD"
msgstr "Otevřít DVD"

#: startwindow.cpp:72
msgid "Open VCD"
msgstr "Otevřít VCD"

#: startwindow.cpp:74
msgid "Open Audio-CD"
msgstr "Otevřít AudioCD"

#: _translatorinfo.cpp:1
msgid ""
"_: NAME OF TRANSLATORS\n"
"Your names"
msgstr "Klára Cihlářová,Petr Kopecký"

#: _translatorinfo.cpp:3
msgid ""
"_: EMAIL OF TRANSLATORS\n"
"Your emails"
msgstr "koty@seznam.cz,kejpi@centrum.cz"

#: main.cpp:38
msgid "Start playing immediately"
msgstr "Spustit přehrávání okamžitě"

#: main.cpp:40
msgid "Start in fullscreen mode"
msgstr "Spustit v celoobrazovkovém režimu"

#: main.cpp:42
msgid "Set audio driver"
msgstr "Nastavit audio ovladač"

#: main.cpp:44
msgid "Set video driver"
msgstr "Nastavit video ovladač"

#: main.cpp:46
msgid "Set Audio-CD/VCD/DVD device path."
msgstr "Nastavit cestu k AudioCD/VCD/DVD zařízení."

#: main.cpp:47
msgid "Output xine debug messages"
msgstr "Výstup ladicích informací xine"

#: main.cpp:49
msgid "Run installation wizard"
msgstr "Spustit průvodce instalací"

#: main.cpp:50
msgid ""
"File(s) to play. Can be a local file, a URL, a directory or 'DVD', 'VCD', "
"'AudioCD'."
msgstr ""
"Soubor(y) pro přehrání - lokální soubor, URL, adresář nebo 'DVD', 'VCD', "
"'AudioCD'."

#: main.cpp:79
msgid ""
"A media player for KDE 3. Can use multiple backends for playback, default is "
"xine."
msgstr ""
"Přehrávač médií pro KDE 3. Může používat více backendů pro přehrávání, "
"výchozí je xine."

#: main.cpp:83
msgid "Developer"
msgstr "Vývojář"

#: main.cpp:84
msgid "DVB Support"
msgstr "Podpora DVB"

#: main.cpp:86
msgid "Logo animation for Kaffeine 0.5"
msgstr "Animované logo Kaffeine 0.5"

#: main.cpp:87
msgid "Alternate encoding for meta tags. Many patches."
msgstr "Alternativní kódování pro meta tagy. Mnoho záplat."

#: main.cpp:88
msgid "xine post plugin handling. Many patches."
msgstr "xine post plugin handling. Mnoho záplat."

#: main.cpp:89
msgid "Subtitle file import."
msgstr "Import souboru s titulky."

#: main.cpp:90
msgid "M3U import. Testing."
msgstr "M3U import. Testování."

#: urllistview.cpp:44 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1042
#: player-parts/dummy-part/dummy_part.cpp:121
msgid "Play"
msgstr "Přehrát"

#: urllistview.cpp:45
msgid "Play Next/Add to Queue"
msgstr "Přehrát následující/Přidat do fronty"

#: urllistview.cpp:51
msgid "Select &All"
msgstr "Vybrat &vše"

#: urllistview.cpp:52
msgid "Create Playlist From Selected"
msgstr "Vytvořit seznam skladeb z vybraného"

#: urllistview.cpp:54
msgid "Add Sub&title"
msgstr "Přidat &titulky"

#: urllistview.cpp:56
msgid "&Edit title"
msgstr "&Upravit titul"

#: urllistview.cpp:57
msgid "&Info"
msgstr "&Info"

#: urllistview.cpp:61 urllistview.cpp:188 playlist.cpp:88
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:934
msgid "Length"
msgstr "Délka"

#: urllistview.cpp:182
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: urllistview.cpp:183 playlist.cpp:85
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:924
msgid "Artist"
msgstr "Umělec"

#: urllistview.cpp:184 playlist.cpp:86
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:926
msgid "Album"
msgstr "Album"

#: urllistview.cpp:185 playlist.cpp:87
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:928
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1279
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1349
msgid "Track"
msgstr "Stopa"

#: urllistview.cpp:186 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:930
msgid "Year"
msgstr "Rok"

#: urllistview.cpp:187 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:932
msgid "Genre"
msgstr "Žánr"

#: urllistview.cpp:191
msgid "Subtitles"
msgstr "Titulky"

#: urllistview.cpp:197
msgid "in use"
msgstr "používá se"

#: urllistview.cpp:223 playlist.cpp:708
msgid ""
"*.smi *.srt *.sub *.txt *.ssa *.asc|Subtitle Files\n"
"*.*|All Files"
msgstr ""
"*.smi *.srt *.sub *.txt *.ssa *.asc|Soubory s titulky\n"
"*.*|Všechny soubory"

#: urllistview.cpp:224 playlist.cpp:708
msgid "Select a subtitle file"
msgstr "Vybrat soubor s titulky"

#: rc.cpp:63
msgid "Quit Options"
msgstr "Možnosti ukončení"

#: rc.cpp:64 rc.cpp:73 rc.cpp:84
msgid "&Player"
msgstr "&Přehrávač"

#: rc.cpp:65
msgid "Play&list"
msgstr "&Seznam skladeb"

#: rc.cpp:66 kaffeine.cpp:224
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1065
msgid "&DVB"
msgstr "&DVB"

#: rc.cpp:68
msgid "Enable Auto &Resize"
msgstr "Automatická změna &velikosti"

#: rc.cpp:71
msgid "Playlist Toolbar"
msgstr "Seznam skladeb"

#: rc.cpp:72
msgid "&Network Broadcasting"
msgstr "&Síťové vysílání"

#: rc.cpp:74 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1082
msgid "&Audio"
msgstr "&Audio"

#: rc.cpp:75
msgid "&Video"
msgstr "&Video"

#: rc.cpp:76
msgid "&Aspect Ratio"
msgstr "&Poměr stran"

#: rc.cpp:78
msgid "&DVD Menus"
msgstr "&DVD menu"

#: rc.cpp:80
msgid "Controls Toolbar"
msgstr "Ovládání přehrávače"

#: rc.cpp:81
msgid "Channels Toolbar"
msgstr "Kanály"

#: rc.cpp:82
msgid "Volume Toolbar"
msgstr "Hlasitost"

#: rc.cpp:83
msgid "Position Toolbar"
msgstr "Pozice"

#: pref.cpp:43
msgid "Kaffeine Setup"
msgstr "Nastavení Kaffeine"

#: pref.cpp:53
msgid "Behavior"
msgstr "Chování"

#: pref.cpp:58
msgid "Pause video when hidden"
msgstr "Při skrytí pozastavit video"

#: pref.cpp:67
msgid " min"
msgstr " minut"

#: pref.cpp:68 pref.cpp:99 player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:543
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:403
msgid "off"
msgstr "vypnuto"

#: pref.cpp:70
msgid ""
"Interval to fake keypresses\n"
"(prevent screensaver from activating)"
msgstr ""
"Interval napodobení stisku kláves\n"
"(prevence před spuštěním spořiče)"

#: pref.cpp:86
msgid "Create Go!-Tab"
msgstr "Vytvořit \"Jdi!\" záložku"

#: pref.cpp:92
msgid "Embed in system tray"
msgstr "Přidat do systémového panelu"

#: pref.cpp:98
msgid " sec"
msgstr " sekund"

#: pref.cpp:101
msgid "Duration of title announcement in system tray"
msgstr "Zobrazit titul v systémovém panelu"

#: pref.cpp:108
msgid "Miscellaneous options"
msgstr "Různé volby"

#: pref.cpp:113
msgid "Use alternate (non-Unicode) encoding for Meta tags"
msgstr "Použít alternativní (ne unicode) kódování pro meta tagy"

#: pref.cpp:133
msgid ""
"Choose alternate encoding name for Meta tags\n"
"(in order to convert to Unicode)"
msgstr ""
"Vybrat alternativní kódování pro meta tagy\n"
"(pro převod do unicode)"

#: pref.cpp:143
msgid "Clear recent files list"
msgstr "Smazat seznam nedávných souborů"

#: kaffeine.cpp:128 kaffeine.cpp:129
msgid "Select Playlist"
msgstr "Vybrat seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:130
msgid ""
"Select the active playlist. To change playlist name edit it and confirm with "
"'Return'."
msgstr ""
"Vybrat aktivní seznam skladeb. Pro změnu názvu seznamu skladeb stačí "
"stávající název upravit a potvrdit změny stiskem 'Enter'."

#: kaffeine.cpp:136 playlist.cpp:1061
msgid "Entries: %1, Playtime: %2"
msgstr "Položek: %1, Celkový čas: %2"

#: kaffeine.cpp:137 kaffeine.cpp:307
msgid "No player"
msgstr "Žádný přehrávač"

#: kaffeine.cpp:166 kaffeine.cpp:1076 kaffeine.cpp:1085 playlist.cpp:123
#: playlist.cpp:164 playlist.cpp:1069
msgid "Playlist"
msgstr "Seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:171
msgid "DVB"
msgstr "DVB"

#: kaffeine.cpp:177
msgid "Supported Media Formats"
msgstr "Podporované formáty"

#: kaffeine.cpp:178
msgid "MPEG Audio Files"
msgstr "Zvukové soubory MPEG"

#: kaffeine.cpp:179
msgid "MPEG Video Files"
msgstr "Video soubory MPEG"

#: kaffeine.cpp:180
msgid "Ogg Vorbis Files"
msgstr "Soubory Ogg Vorbis"

#: kaffeine.cpp:181
msgid "AVI Files"
msgstr "Soubory AVI"

#: kaffeine.cpp:182
msgid "Quicktime Files"
msgstr "Soubory Quicktime"

#: kaffeine.cpp:183
msgid "Real Media Files"
msgstr "Soubory Real Media"

#: kaffeine.cpp:184
msgid "Matroska Files"
msgstr "Soubory Matroska"

#: kaffeine.cpp:185
msgid "FLAC Files"
msgstr "Soubory FLAC"

#: kaffeine.cpp:186
msgid "Windows Media Files"
msgstr "Soubory Windows Media"

#: kaffeine.cpp:187
msgid "WAV Files"
msgstr "Soubory WAV"

#: kaffeine.cpp:188
msgid "M3U Playlists"
msgstr "Seznamy skladeb M3U"

#: kaffeine.cpp:189 kaffeine.cpp:1523 kaffeine.cpp:1533
msgid "Kaffeine Playlists"
msgstr "Seznamy skladeb Kaffeine"

#: kaffeine.cpp:190 kaffeine.cpp:1523 kaffeine.cpp:1533
msgid "All Files"
msgstr "Všechny soubory"

#: kaffeine.cpp:321 kaffeine.cpp:340 kaffeine.cpp:392 kaffeine.cpp:428
msgid "Loading of player part '%1' failed."
msgstr "Načítání přehrávače '%1' selhalo."

#: kaffeine.cpp:321
msgid "%1 not found in search path."
msgstr "%1 nenalezen ve vyhledávací cestě."

#: kaffeine.cpp:329 kaffeine.cpp:877 kaffeine.cpp:879
msgid "Player"
msgstr "Přehrávač"

#: kaffeine.cpp:595
msgid "Open &URL"
msgstr "Otevřít &URL"

#: kaffeine.cpp:596
msgid "Open D&irectory"
msgstr "Otevřít ad&resář"

#: kaffeine.cpp:598
msgid "Open &DVD"
msgstr "Otevřít &DVD"

#: kaffeine.cpp:599
msgid "Open &VCD"
msgstr "Otevřít &VCD"

#: kaffeine.cpp:600
msgid "Open &Audio-CD"
msgstr "Otevřít &AudioCD"

#: kaffeine.cpp:601
msgid "Quit And Shutoff Monitor After This Track"
msgstr "Ukončit a vypnout monitor po této stopě"

#: kaffeine.cpp:602
msgid "Quit After This Track"
msgstr "Ukončit po této stopě"

#: kaffeine.cpp:609
msgid "&Repeat"
msgstr "&Opakovat"

#: kaffeine.cpp:610
msgid "Loop playlist"
msgstr "Přehrávat dokola seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:611
msgid "Sh&uffle"
msgstr "Pro&míchat"

#: kaffeine.cpp:612
msgid "Play items in random order"
msgstr "Přehrávat v náhodném pořadí"

#: kaffeine.cpp:613
msgid "Ne&w Playlist"
msgstr "No&vý seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:614
msgid "&Import Playlist"
msgstr "&Importovat seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:615
msgid "&Save Current Playlist As..."
msgstr "&Uložit seznam skladeb jako..."

#: kaffeine.cpp:616
msgid "Re&move Current Playlist"
msgstr "&Odstranit seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:620
msgid "&Minimal Mode"
msgstr "&Minimalizovaný režim"

#: kaffeine.cpp:621
msgid "Toggle &Playlist/Player"
msgstr "Přepnout &seznam skladeb/přehrávač"

#: kaffeine.cpp:622
msgid "Preserve &Original Aspect"
msgstr "Zachovat &původní poměr stran"

#: kaffeine.cpp:624
msgid "Original Size"
msgstr "Původní velikost"

#: kaffeine.cpp:625
msgid "Double Size"
msgstr "Dvojnásobná velikost"

#: kaffeine.cpp:626
msgid "Triple Size"
msgstr "Trojnásobná velikost"

#: kaffeine.cpp:631
msgid "Next channel"
msgstr "Následující kanál"

#: kaffeine.cpp:632
msgid "Previous channel"
msgstr "Předchozí kanál"

#: kaffeine.cpp:634
msgid "Show OSD"
msgstr "Ukazovat OSD"

#: kaffeine.cpp:635
msgid "EPG ..."
msgstr "EPG..."

#: kaffeine.cpp:636
msgid "Timers ..."
msgstr "Časovače..."

#: kaffeine.cpp:637
msgid "Channels ..."
msgstr "Kanály..."

#: kaffeine.cpp:638
msgid "Configure DVB ..."
msgstr "Nastavit DVB..."

#: kaffeine.cpp:642
msgid "&Player Engine"
msgstr "&Přehrávací engine"

#: kaffeine.cpp:799
msgid "Go!"
msgstr "Jdi!"

#: kaffeine.cpp:880
msgid "Main Window"
msgstr "Hlavní okno"

#: kaffeine.cpp:940
msgid "DPMS Xserver extension was not found."
msgstr "DPMS rozšíření X serveru nenalezeno."

#: kaffeine.cpp:947
msgid ""
"This will quit Kaffeine and shut off the monitor's power after the file/"
"playlist has finished. Option \"dpms\" must be in  your X config file for "
"the monitor to power off."
msgstr ""
"Tato volba ukončí Kaffeine a vypne monitor po přehrátí souboru/seznamu "
"skladeb. Pro vypnutí monitoru musí být v konfiguračním souboru pro X server "
"povolena volba \"dpms\"."

#: kaffeine.cpp:1014
msgid "Open File(s)"
msgstr "Otevřít soubor(y)"

#: kaffeine.cpp:1076
msgid "Kaffeine"
msgstr "Kaffeine"

#: kaffeine.cpp:1354
msgid "Enter a URL:"
msgstr "Zadej URL:"

#: kaffeine.cpp:1383
msgid "No %1 in drive, or wrong path to device."
msgstr "%1 není v mechanice nebo špatná cesta k zařízení."

#: kaffeine.cpp:1384
msgid "Please select correct drive:"
msgstr "Prosím, vyberte správnou mechaniku:"

#: kaffeine.cpp:1405 playlist.cpp:167 playlist.cpp:197
msgid "NEW"
msgstr "NOVÝ"

#: kaffeine.cpp:1426 kaffeine.cpp:1461 kaffeine.cpp:1496
msgid "This player doesn't support %1 playback."
msgstr "Tento přehrávač nepodporuje přehrávání %1."

#: kaffeine.cpp:1523
msgid "Open Playlist"
msgstr "Otevřít seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:1533
msgid "Save Playlist"
msgstr "Uložit seznam skladeb"

#: kaffeine.cpp:1566
msgid ""
"Closing the main window will keep Kaffeine running in the system tray. Use "
"Quit from the File menu to quit the application."
msgstr ""
"Při uzavření hlavního okna zůstane Kaffene spuštěný v systémovém panelu. Pro "
"ukončení použijte možnost Ukončit v menu Soubor."

#: playlist.cpp:117 playlist.cpp:1240
msgid "Filter"
msgstr "Filtr"

#: playlist.cpp:128 playlist.cpp:208 playlist.cpp:216
msgid "Undock"
msgstr "Uvolnit"

#: playlist.cpp:129 playlist.cpp:218
msgid "Undock Playlist Window"
msgstr "Uvolnit okno se seznamem skladeb"

#: playlist.cpp:210
msgid "Dock"
msgstr "Přichytit"

#: playlist.cpp:212
msgid "Dock Playlist Window"
msgstr "Přichytit okno se seznamem skladeb"

#: playlist.cpp:477
msgid "Importing media resources..."
msgstr "Import zdrojů médií..."

#: playlist.cpp:696 playlist.cpp:704 playlist.cpp:723
msgid "(no subtitles)"
msgstr "(žádné titulky)"

#: playlist.cpp:697 playlist.cpp:704 playlist.cpp:706 playlist.cpp:724
msgid "Other subtitle..."
msgstr "Jiné titulky..."

#: playlist.cpp:1054
msgid "Queue: %1 Entries, Playtime: %2"
msgstr "Fronta: %1 položek, Celkový čas: %2"

#: playlist.cpp:1151
msgid "Remove '%1' from list and from disk?"
msgstr "Odstranit '%1' ze seznamu i z disku?"

#: playlist.cpp:1475
msgid "Select a subtitle"
msgstr "Titulky"

#: playlist.cpp:1479
msgid "Media file:"
msgstr "Soubor:"

#: playlist.cpp:1496
msgid "Select the movie"
msgstr "Vybrat film"

#: playlist.cpp:1500
msgid "Subtitle file:"
msgstr "Soubor s titulky:"

#: wizarddialog.cpp:44
msgid "Kaffeine %1 Installation Wizard"
msgstr "Průvodce instalací Kaffeine %1"

#: wizarddialog.cpp:52
msgid "Installation Check"
msgstr "Kontrola instalace"

#: wizarddialog.cpp:61
msgid "Kaffeine Part"
msgstr "Součást Kaffeine"

#: wizarddialog.cpp:64 wizarddialog.cpp:71 wizarddialog.cpp:89
#: wizarddialog.cpp:95 wizarddialog.cpp:105 wizarddialog.cpp:134
#: wizarddialog.cpp:143 wizarddialog.cpp:163
msgid "Ok."
msgstr "Ok."

#: wizarddialog.cpp:66
msgid "Part not found. Please check your installation!"
msgstr "Součást nenalezena. Prosím zkontrolujte vaší instalaci!"

#: wizarddialog.cpp:69 wizarddialog.cpp:78
msgid "Found version"
msgstr "Nalezena verze"

#: wizarddialog.cpp:73
msgid "Kaffeine requires KDE >= %1."
msgstr "Kaffeine vyžaduje KDE >= %1."

#: wizarddialog.cpp:84
msgid "Developer version."
msgstr "Vývojová verze."

#: wizarddialog.cpp:91 wizarddialog.cpp:98
msgid "Kaffeine requires xine-lib >= %1. Download the latest version here:"
msgstr "Kaffeine vyžaduje xine-lib >= %1. Poslední verzi můžete stáhnout zde:"

#: wizarddialog.cpp:101
msgid "WIN32 Codecs"
msgstr "WIN32 kodeky"

#: wizarddialog.cpp:107
msgid ""
"No WIN32 codecs found in /usr/lib/win32. You're not able to play Windows "
"Media 9 files, newer Real Media files and some less common formats. Download "
"the codecs here:"
msgstr ""
"WIN32 kodeky nebyly nalezeny v /usr/lib/win32. Není možné přehrávat soubory "
"ve formátu Windows Media 9, novější soubory formátu Real Media a některé "
"méně obvyklé formáty. Kodeky můžete stáhnout zde:"

#: wizarddialog.cpp:131
msgid ""
"libdvdcss not found. You're not able to play encrypted (most commercial) "
"DVD's. You can get the library here (but using it may violate copyright "
"regulations of your country!):"
msgstr ""
"Knihovna libdvdcss nenalezena. Není možné přehrávat zakódovaná (většina "
"komerčních) DVD. Knihovnu je možné stáhnout zde (ovšem její používání může "
"ve vaší zemi narušovat autorská práva!):"

#: wizarddialog.cpp:136
msgid "DVD Drive"
msgstr "DVD mechanika"

#: wizarddialog.cpp:145
msgid "DMA mode off! For smooth DVD playback run as root:"
msgstr "DMA mód je vypnutý! Pro plynulé přehrávání DVD spusťte jako root:"

#: wizarddialog.cpp:147
msgid "Can't check DMA mode. Permission denied or no such device:"
msgstr "Nelze zkontrolovat DMA mód. Přístup odmítnut nebo neexistující zařízení:"

#: wizarddialog.cpp:151
msgid "Distribution"
msgstr "Distribuce"

#: wizarddialog.cpp:157
msgid "Found"
msgstr "Nalezeno"

#: wizarddialog.cpp:158
msgid ""
"The xine-lib shipped by SuSE \"may lack certain features because of legal "
"requirements (potential patent violation)\". You should use the packages "
"from here:"
msgstr ""
"V xine-lib dodávané SuSE \"můžou chybět některé vlastnosti kvůli možnému "
"porušení patentů\". Použijte balíčky z: "

#: wizarddialog.cpp:166
msgid "RESULT"
msgstr "VÝSLEDEK"

#: wizarddialog.cpp:170
msgid "Found some problems, but nevertheless Kaffeine may work."
msgstr "Byly nalezeny některé problémy, ale přesto by Kaffeine mělo fungovat."

#: wizarddialog.cpp:174
msgid "All ok!"
msgstr "Vše v pořádku!"

#: wizarddialog.cpp:185
msgid "Use Kaffeine as helper application for mms:// (Microsoft Media) streams"
msgstr "Používat Kaffeine jako pomocnou aplikaci pro mms:// (Microsoft Media) proudy"

#: wizarddialog.cpp:189
msgid ""
"Use Kaffeine as helper application for rtsp:// (Real Media and others) "
"streams"
msgstr ""
"Používat Kaffeine jako pomocnou aplikaci pro rtsp:// (Real Media a další) "
"proudy"

#: wizarddialog.cpp:193
msgid "Create a Kaffeine icon on desktop"
msgstr "Přidat ikonu Kaffeine na plochu"

#: wizarddialog.cpp:199
msgid "Installation Options"
msgstr "Možnosti instalace"

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:37
msgid "Deinterlace Quality"
msgstr "Kvalita prokladače"

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:58
msgid ""
"<b>Very low cpu usage, worst quality.</b><br>Half of vertical resolution is "
"lost. For some systems (with PCI video cards) this might decrease the cpu "
"usage when compared to plain video playback (no deinterlacing)."
msgstr ""
"<b>Velmi nízké zatížení procesoru, nejhorší kvalita.</b><br>Polovina "
"vertikálního rozlišení je ztracena. V některých systémech (s PCI grafikými "
"kartami) může toto nastavení snížit zatížení procesoru ve srovnání s "
"přehrávaním bez prokladače (plain video)."

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:61
msgid ""
"<b>Low cpu usage, poor quality.</b><br>Image is blurred vertically so "
"interlacing effects are removed."
msgstr ""
"<b>Nízké zatížení procesoru, slabá kvalita.</b><br>Obraz je vertikálně "
"rozostřen takže jsou odstraněny efekty prokládání."

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:64
msgid ""
"<b>Medium cpu usage, medium quality.</b><br>Image is analysed and areas "
"showing interlacing artifacts are fixed (interpolated)."
msgstr ""
"<b>Střední zatížení procesoru, slabá kvalita.</b><br>Obraz je analyzován a "
"oblasti s viditelnými artefakty prokládání jsou opraveny (interpolovány)."

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:67
msgid ""
"<b>High cpu usage, good quality.</b><br>Conversion of dvd image format "
"improves quality and fixes chroma upsampling bug."
msgstr ""
"<b>Vysoké zatížení procesoru, dobrá kvalita.</b><br>Konverze DVD obrazového "
"formátu zlepšuje kvalitu a opravuje chybu barevného převzorkování."

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:70
msgid ""
"<b>Very high cpu usage, great quality.</b><br>Besides using smart "
"deinterlacing algorithms it will also double the frame rate (30->60fps) to "
"match the field rate of TVs. Detects and reverts 3-2 pulldown. *"
msgstr ""
"<b>Velmi vysoké zatížení procesoru, výborná kvalita.</b><br>Vedle použití "
"chytrých prokládacích algoritmů je použita také dvojnásobná snímková "
"frekvence. *"

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:73
msgid ""
"<b>Very very high cpu usage, great quality with (experimental) improvements."
"</b><br>Enables judder correction (play films at their original 24 fps "
"speed) and vertical color smoothing (fixes small color stripes seen in some "
"dvds). *"
msgstr ""
"<b>Velmi velmi vysoké zatížení procesoru, výborná kvalita s "
"(experimentálními) vylepšeními.</b><br>Umožňuje korekci chvění obrazu "
"(přehrávání filmů v originální rychlosti 24fps) a vertikální vyhlazení barev "
"(opravuje malé barevné proužky viditelné u některých DVD). *"

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:76
msgid "User Defined..."
msgstr "Uživatelsky definovaný..."

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:80
#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.h:41
msgid "Configure tvtime Deinterlace Plugin"
msgstr "Konfigurovat prokládací plugin z tvtime"

#: player-parts/kaffeine-part/deinterlacequality.cpp:85
msgid "* <i>May require a patched 2.4 kernel (like RedHat one) or 2.6 kernel.</i>"
msgstr ""
"* <i>Může vyžadovat patchovaný kernel 2.4 (jako v RedHat) nebo kernel 2.6.</"
"i>"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:38
msgid "Effect Plugins"
msgstr "Efektové pluginy"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:43
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:939
msgid "Audio"
msgstr "Audio"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:43
msgid "Audio Filters"
msgstr "Audio filtry"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:49
msgid "Enable Audio Filters"
msgstr "Povolit audio filtry"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:58
#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:91
msgid "Add Filter"
msgstr "Přidat filtr"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:60
#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:93
msgid "Remove All Filters"
msgstr "Odstranit všechny filtry"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:76
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:942
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:76
msgid "Video Filters"
msgstr "Video filtry"

#: player-parts/kaffeine-part/filterdialog.cpp:82
msgid "Enable Video Filters"
msgstr "Povolit video filtry"

#: player-parts/kaffeine-part/xineconfig.cpp:227
msgid "xine Engine Parameters"
msgstr "Parametry xine"

#: player-parts/kaffeine-part/xineconfig.cpp:256
msgid "%1 Options"
msgstr "Možnosti %1"

#: player-parts/kaffeine-part/xineconfig.cpp:262
msgid "Beginner Options"
msgstr "Začátečnická nastavení"

#: player-parts/kaffeine-part/xineconfig.cpp:266
msgid "Expert Options"
msgstr "Rozšířené nastavení (expert)"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:175
msgid "KaffeinePart"
msgstr "KaffeinePart"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:176
msgid "A xine based player part for Kaffeine."
msgstr "Přehrávací součást pro Kaffeine postavená na xine."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:243
msgid ""
"SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) support is rudimentary!\n"
"KaffeinePart can now try to playback contained video sources without any "
"layout. Proceed?"
msgstr ""
"Podpora pro SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) je v "
"nedostatečná!\n"
"Kaffeine může nyní zkusit přehrát obsažené video zdroje bez jakéhokoli "
"uspořádání. Pokračovat?"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:495
msgid "Save Stream As..."
msgstr "Uložit proud jako ..."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:519
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:520
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1074
msgid "Subtitle"
msgstr "Titulky"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:526
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:527
msgid "Audiochannel"
msgstr "Audio kanál"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:584
msgid "%1 of %2"
msgstr "%1 z %2"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:593
msgid ""
"*.png|PNG-File\n"
"*.bmp|BMP-File\n"
"*.xbm|XBM-File"
msgstr ""
"*.png|PNG-soubor\n"
"*.bmp|BMP-soubor\n"
"*.xbm|XBM-soubor"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:596
msgid "Save screenshot as..."
msgstr "Uložit screenshot jako ..."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:682
msgid "Broadcasting Port"
msgstr "Port vysílání"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:706
msgid "Sender Address"
msgstr "Adresa mastera"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:708
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:730
msgid "Jump to Position:"
msgstr "Skočit na pozici:"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:794
msgid "xine Error"
msgstr "Chyba xine:"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:800
msgid "xine Message:"
msgstr "Zpráva xine:"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:806
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1276
msgid "Ready"
msgstr "Připraven"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:806
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1403
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1869
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2665
msgid "Playing"
msgstr "Přehrávám"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:937
msgid "Mime"
msgstr "Mime"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:947
msgid "Subtitle File"
msgstr "Soubor s titulky"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:949
msgid "Save Stream as"
msgstr "Uložit proud jako"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:960
msgid "DVD Menu Left"
msgstr "DVD menu doleva"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:961
msgid "DVD Menu Right"
msgstr "DVD menu doprava"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:962
msgid "DVD Menu Up"
msgstr "DVD menu nahoru"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:963
msgid "DVD Menu Down"
msgstr "DVD menu dolů"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:964
msgid "DVD Menu Select"
msgstr "DVD menu vybrat"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:991
msgid "Copy URL to Clipboard"
msgstr "Kopírovat URL do schránky"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:993
msgid "Play in Kaffeine externally"
msgstr "Přehrát v Kaffeine externě"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1034
msgid "&Send Broadcast Stream"
msgstr "&Odeslat proud"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1035
msgid "&Receive Broadcast Stream"
msgstr "&Přijmout proud"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1036
msgid "&Save Screenshot"
msgstr "&Uložit screenshot"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1037
msgid "Save Stream"
msgstr "Uložit proud"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1038
msgid ""
"Saves current stream to harddisc. This feature was disabled for some formats "
"(e.g. Real Media) to prevent potential legal problems."
msgstr ""
"Uloží současný stream na disk. Tato vlastnost byla pro některé formáty "
"zakázána (např. Real Media) kvůli možným právním problémům."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1043
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2655
#: player-parts/dummy-part/dummy_part.cpp:122
msgid "Pause"
msgstr "Pauza"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1044
msgid "Next Entry/Chapter"
msgstr "Další položka/kapitola"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1045
msgid "Previous Entry/Chapter"
msgstr "Předcházející položka/kapitola"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1048
msgid "&Fast Forward"
msgstr "&Vpřed"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1049
msgid "Slow &Motion"
msgstr "Zpomalený &pohyb"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1051
msgid "Jump To Position..."
msgstr "Skočit na pozici..."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1053
msgid "Audio Channel"
msgstr "Audio kanál"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1054
msgid "Select audio channel"
msgstr "Vybrat audio kanál"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1056
msgid "Audio &Visualization"
msgstr "Audio &vizualizace"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1060
msgid "&Deinterlace"
msgstr "&Prokladač"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1061
msgid "Activate this for interlaced streams, some DVD's for example."
msgstr "Aktivujte pro prokládané proudy, např některá DVD."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1062
msgid "&Auto"
msgstr "&Auto"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1063
msgid "&4:3"
msgstr "&4:3"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1064
msgid "A&namorphic"
msgstr "A&namorfní"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1066
msgid "&Square"
msgstr "&Čtvercový"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1070
msgid "Deinterlace &Quality"
msgstr "&Kvalita prokladače"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1071
msgid "&Video Settings"
msgstr "&Video nastavení"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1072
msgid "&Equalizer"
msgstr "&Ekvalizér"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1075
msgid "Select Subtitle"
msgstr "Vybrat titulky"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1078
msgid "&Menu Toggle"
msgstr "&Zobrazit/skrýt DVD menu"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1079
msgid "&Title"
msgstr "&Titul"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1080
msgid "&Root"
msgstr "&Root"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1081
msgid "&Subpicture"
msgstr "&Obraz v obraze"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1083
msgid "An&gle"
msgstr "Ú&hel pohledu"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1084
msgid "&Part"
msgstr "&Část"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1086
msgid "Track &Info"
msgstr "&Informace o stopě"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1087
msgid "Effect &Plugins..."
msgstr "Efektové &pluginy..."

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1090
msgid "&xine Engine Parameters"
msgstr "Parametry &xine"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1093
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1099
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2368
msgid "Volume"
msgstr "Hlasitost"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1102
#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1111
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2826
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2844
msgid "Position"
msgstr "Pozice"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1114
msgid ""
"Short click: Toggle Timer Forward/Backward\n"
"Long click: Toggle Timer OSD"
msgstr ""
"Kratké stisknutí: Přepnout mód zobrazení času\n"
"Dlouhé stisknutí: Zap./Vyp. OSD zobrazení času"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1118
msgid "Playtime"
msgstr "Čas přehrávání"

#: player-parts/kaffeine-part/kaffeine_part.cpp:1271
msgid "Looking for CDDB entries..."
msgstr "Vyhledávání CDDB položek..."

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:34
msgid "Video Settings"
msgstr "Video nastavení"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:48
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3059
msgid "Hue"
msgstr "Zabarvení"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:58
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3065
msgid "Saturation"
msgstr "Saturace"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:68
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3071
msgid "Contrast"
msgstr "Kontrast"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:78
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3077
msgid "Brightness"
msgstr "Jas"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:88
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3083
msgid "Audio/Video Offset"
msgstr "Audio/Video offset"

#: player-parts/kaffeine-part/videosettings.cpp:98
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3089
msgid "Subtitle Offset"
msgstr "Offset titulků"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:401
msgid "auto"
msgstr "auto"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:412
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:423
msgid "Ch "
msgstr "Zm "

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:562
msgid "General Warning: \n"
msgstr "Obecné varování:\n"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:567
msgid "No Informations available."
msgstr "Nejsou dostupné žádné informace."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:573
msgid "Security Warning: \n"
msgstr "Bezpečnostní varování: \n"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:582
msgid ""
"The host you're trying to connect is unknown.\n"
"Check the validity of the specified hostname. "
msgstr ""
"Počítače, ke kterému se chcete připojit, je neznámý.\n"
"Překontrolujte platnost názvu."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:589
msgid "The device name you specified seems invalid. "
msgstr "Zadané jméno zařízení je pravděpodobně neplatné."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:596
msgid ""
"The network looks unreachable.\n"
"Check your network setup and the server name. "
msgstr ""
"Síť je pravdpodobně nedostupná.\n"
"překontrolujte nastavení sítě a nameserveru."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:603
msgid "Audio output unavailable. Device is busy. "
msgstr "Není k dispozici audio výstup. Zařízení je zaneprázdněno. "

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:610
msgid ""
"The connection was refused.\n"
"Check the host name. "
msgstr ""
"Spojení bylo odmítnuto.\n"
"Překontrolujte jméno počítače."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:617
msgid "The specified file or url was not found. Please check it. "
msgstr "Zadané URL nebo soubor nebyly nalezeny. Překontrolujte."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:624
msgid "Permission to this source was denied. "
msgstr "Přístup k tomuto zdroji byl odepřen."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:631
msgid ""
"The source can't be read.\n"
"Maybe you don't have enough rights for this, or source doesn't contain data "
"(e.g: no disc in drive). "
msgstr ""
"Ze zdroje nelze číst.\n"
"Pravděpodobně nemáte dostatečná práva nebo zdroj neobsahuje žádná data "
"(např. v mechanice není disk)."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:638
msgid "A problem occur while loading a library or a decoder: "
msgstr "Došlo k problému během načítání knihovny nebo dekodéru:"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:645
msgid "The source seems encrypted, and can't be read. "
msgstr "Zdroj je pravděpodobně šifrovaný a nelze ho číst. "

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:647
msgid ""
"\n"
"Your DVD is probably crypted. According to your country laws, you can or "
"can't use libdvdcss to be able to read this disc. "
msgstr ""
"\n"
"Vaše DVD je pravděpodobně šifrované. V závislosti na zákonech vaší země je "
"možné použít k přečtení libdvdcss."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:654
msgid "Unknown error: \n"
msgstr "Neznámá chyba: \n"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:833
msgid "Error: Can't init new Video Driver %1 - using %2!"
msgstr "Chyba: Nelze spustit nový video ovladač %1 - používám %2!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:843
msgid "Using Video Driver: "
msgstr "Použitý video ovladač:"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:914
msgid "Error: Can't init new Audio Driver %1 - using %2!"
msgstr "Chyba: Nelze spustit nový audio ovladač %1 - používám %2!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:922
msgid "Using Audio Driver: "
msgstr "Použitý audio ovladač: "

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1044
msgid "Init xine..."
msgstr "Inicializace xine..."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1058
msgid "Failed to connect to X-Server!"
msgstr "Nelze se připojit k X serveru!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1102
msgid "Can't init xine Engine!"
msgstr "Nelze spustit xine!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1138
msgid "Audiodriver to use (default: auto)"
msgstr "Audio ovladač (výchozí: auto)"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1164
msgid "Videodriver to use (default: auto)"
msgstr "Video ovladač (výchozí: auto)"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1175
msgid "Use software audio mixer"
msgstr "Použít softwarový audio mixer"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1179
msgid "Show OSD Messages"
msgstr "Ukazovat OSD zprávy"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1184
msgid "tiny"
msgstr "drobné"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1185
msgid "small"
msgstr "malé"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1186
msgid "medium"
msgstr "střední"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1187
msgid "large"
msgstr "velké"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1188
msgid "very large"
msgstr "velmi velké"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1189
msgid "huge"
msgstr "obrovské"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1192
msgid "Size of OSD text"
msgstr "Velikost OSD textu"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1196
msgid "Font for OSD Messages"
msgstr "Písmo OSD zpráv"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1216
msgid "Can't init Video Driver '%1' - trying 'auto'..."
msgstr "Nelze spustit video ovladač '%1' - zkouším 'auto'..."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1225
msgid "All Video Drivers failed to initialize!"
msgstr "Selhala inicializace všech video ovladačů!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1236
msgid "Can't init Audio Driver '%1' - trying 'auto'..."
msgstr "Nelze spustit audio ovladač '%1' - zkouším 'auto'..."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1243
msgid "All Audio Drivers failed to initialize!"
msgstr "Selhala inicializace všech audio ovladačů!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1252
msgid "Can't create a new xine Stream!"
msgstr "Nelze vytvořit nový xine proud!"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1630
msgid "DVB : opening ..."
msgstr "DVB: otevírám..."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1679
msgid "Opening..."
msgstr "Otevírám..."

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1898
msgid "Audio Codec"
msgstr "Audio kodek"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1900
msgid "Video Codec"
msgstr "Video kodek"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1910
msgid "No plugin found to handle this resource"
msgstr "Pro zpracování zdroje nebyl nalezen žádný plugin"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1915
msgid "Resource seems to be broken"
msgstr "Zdroj je pravděpodobně poškozen"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1920
msgid "Requested resource does not exist"
msgstr "Požadovaný zdroj neexistuje"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1925
msgid "Resource can not be opened"
msgstr "Zdroj nelze otevřít"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:1930
msgid "Generic error"
msgstr "Generická chyba"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2404
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2409
msgid "Mute"
msgstr "Umlčet"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2676
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2688
msgid "Fast Forward %1"
msgstr "Vpřed %1"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2702
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2714
msgid "Slow Motion %1"
msgstr "Zpomalený pohyb %1"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2916
msgid "Deinterlace : on"
msgstr "Prokladání: zapnuto"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2917
msgid "Deinterlace : off"
msgstr "Prokládání: vypnuto"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2940
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2946
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2952
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2958
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2964
msgid "Aspect Ratio"
msgstr "Poměr stran"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2940
msgid "Auto"
msgstr "Auto"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2946
msgid "4:3"
msgstr "4:3"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2952
msgid "16:9"
msgstr "16:9"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2958
msgid "1:1"
msgstr "1:1"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:2964
msgid "2.11:1"
msgstr "2.11:1"

#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3083
#: player-parts/kaffeine-part/kxinewidget.cpp:3089
msgid "msec"
msgstr "milisekund"

#: player-parts/kaffeine-part/equalizer.cpp:32
msgid "Equalizer Settings"
msgstr "Nastavení ekvalizéru"

#: player-parts/kaffeine-part/equalizer.cpp:42
msgid "Volume Gain"
msgstr "Zesílení hlasitosti"

#: player-parts/kaffeine-part/equalizer.cpp:43
msgid "Volume Gain for Equalizer - If the sound becomes noisy disable this"
msgstr "Přírůstek hlasitosti ekvalizéru. - Pokud bude hlasitost nízká, zakažte"

#: player-parts/kaffeine-part/equalizer.cpp:139
msgid "Hide equalizer window"
msgstr "Skrýt okno ekvalizéru"

#: player-parts/kaffeine-part/postfilter.cpp:158
msgid "Delete Filter"
msgstr "Smazat filtr"

#: player-parts/dummy-part/dummy_part.cpp:75
msgid "DummyPart"
msgstr "DummyPart"

openSUSE Build Service is sponsored by