Lietukas 15.3 mini

Edit Package Lietukas_15.3_mini

Šiame „Lietuko“ atvaizdyje įdiegti tik pagrindiniai paketai, tad nėra tam tikrų programų ir funkcijų, kurios paprastas būna pilnojoje versijoje.

Pilnų „Lietuko“ atvaizdžių ieškokite:
http://download.vikis.lt/lietukas

  • Download package
  • osc -A https://api.opensuse.org checkout home:embar-:Lietukas/Lietukas_15.3_mini && cd $_
  • Create Badge
Refresh
Refresh
Source Files
Filename Size Changed
_constraints 0000000184 184 Bytes
config-cdroot.tar.gz 0000004717 4.61 KB
config.kiwi 0000006493 6.34 KB
config.sh 0000014315 14 KB
edit_boot_config.sh 0000002192 2.14 KB
root.tar.gz 0001781327 1.7 MB
Comments 0
openSUSE Build Service is sponsored by