LogoopenSUSE Build Service > Projects
Sign Up | Log In

embar- projektas

Stabilios programos, kurių vertimai į lietuvių kalbą nėra įtraukti į standartines openSUSE saugyklas arba pasenę. Taip pat jų papildiniai.

Comments for home:embar- (0)

Login required, please login or signup in order to comment